Verkopers

RB 3163

Bij een zuiver textielproduct dient niet verplicht te worden vermeld dat het uit één enkele vezelsoort is samengesteld

Rechtspraak (NL/EU) 5 jul 2018, RB 3163; ECLI:EU:C:2018:539 (Verein für lauteren Wettbewerb tegen Princesport), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bij-een-zuiver-textielproduct-dient-niet-verplicht-te-worden-vermeld-dat-het-uit-n-enkele-vezelsoort

HvJ EU 5 juli 2018, RB 3163; IEFbe 2645; ECLI:EU:C:2018:539; C-339/17 (Verein für lauteren Wettbewerb tegen Princesport) Consumentenbescherming. Zie eerder RB 2929. De vereniging Verein für lauteren Wettbewerb is van mening dat Princesport de etiketterings- en merkingsvoorschriften bij reclame voor en verkoop van haar uit één vezelsoort samengestelde textielproducten op internet niet naleeft. Het gaat om de in artikel 7 van verordening nr. 1007/2011 genoemde vermeldingen “100%”, “zuiver” en “puur”. Antwoord HvJ EU op prejudiciële vragen:

1)      Artikel 4 en artikel 14, lid 1, eerste alinea, juncto overweging 10 van verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van richtlijn 73/44/EEG van de Raad en richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad moeten aldus worden uitgelegd dat zij voorzien in een algemene verplichting tot etikettering of merking met als doel de vezelsamenstelling aan te geven van alle textielproducten, met inbegrip van textielproducten zoals gedefinieerd in artikel 7 van die verordening.

2)      Artikel 7, lid 1, van verordening nr. 1007/2011 moet aldus worden uitgelegd dat het niet voorziet in de verplichting om op het etiket of het merk van een zuiver textielproduct gebruik te maken van een van de drie in die bepaling genoemde vermeldingen, namelijk „100 %”, „zuiver” of „puur”. Indien wordt gebruikgemaakt van deze vermeldingen, kunnen zij gecombineerd worden gebruikt.

RB 3064

Niet-zuivelproduct presenteren als variatie op yoghurt of alternatief voor (kook)room wel toegestaan

Rechtspraak (NL/EU) 19 dec 2017, RB 3064; ECLI:NL:GHSHE:2017:5731 (Nederlandse Zuivelorganisatie/X), http://www.reclameboek.nl/artikelen/niet-zuivelproduct-presenteren-als-variatie-op-yoghurt-of-alternatief-voor-kook-room-wel-toegestaan

Hof 's-Hertogenbosch 19 december 2017, IEF 17373; RB 3064; ECLI:NL:GHSHE:2017:5731 (Nederlandse Zuivelorganisatie/X). Reclamerecht. De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) behartigt de belangen van zuivelproducenten. De vennootschap is een onderneming die plantaardige producten maakt die dienen als vervanging van zuivelproducten zoals melk, yoghurt en (kook)room. NZO is van oordeel dat de vennootschap de indruk wekt dat haar plantaardige producten zuivelproducten zijn en daarmee verwarring creëert bij de consument. NZO is van oordeel dat X handelt in strijd met Europese regelgeving door de indruk te wekken dat haar plantaardige producten zuivelproducten zijn. Het hof oordeelt dat de vennootschap haar producten niet onder de namen “yoghurt”, “melk” of “(kook)room” op de markt mag brengen. De vennootschap mag op de verpakkingen van haar producten of in advertenties wel vermelden dat haar desserts een variatie zijn op yoghurt of als alternatief voor (kook)room kunnen worden gebruikt. In die laatste gevallen gebruikt ze weliswaar de termen, maar die worden niet gebruikt als benaming of aanduiding voor haar producten.

RB 3031

Producten van kunststof mogen niet aangeboden worden alsof ze van hout zijn

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 10 aug 2017, RB 3031; dossiernr. 2017/00488 (247raamdecoratie), http://www.reclameboek.nl/artikelen/producten-van-kunststof-mogen-niet-aangeboden-worden-alsof-ze-van-hout-zijn

Vz. RCC 10 augustus 2017, RB 3031; dossiernr. 2017/00488 (247raamdecoratie). Aanbeveling. Misleiding. Het betreffen uitingen op de website www.247raamdecoratie.nl, waar onder andere  het kopje “Houten Jaloezieën” te vinden is. Onder dit kopje staat onder andere de uiting "En voor een nog voordeligere én praktische hout-alternatieven kiest u voor ons imitatie hout gemaakt van PVC". De klacht wordt als volgt samengevat. Klager vindt het misleidend dat onder het kopje “Houten Jaloezieën” collecties worden aangeboden die van PVC (kunststof) gemaakt zijn.

RB 3028

Onjuiste informatie vanwege de genoemde levertijd welke niet de te verwachten levertijd is

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 24 okt 2017, RB 3028; dossiernr. 2017/00671 (www.designkranenshop.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onjuiste-informatie-vanwege-de-genoemde-levertijd-welke-niet-de-te-verwachten-levertijd-is
designkranenshop

Vz. RCC 24 oktober 2017, RB 3028; dossiernr. 2017/00671 (www.designkranenshop.nl). Toewijzing. Misleiding. Het betreft de aanbieding van een “Nostalgische keukenkraan V1905” op de website van verweerder (www.designkranenshop.nl). Bij dit product staat onder meer: “Verwachte levertijd: 1-5 werkdagen”. In de uiting worden voordelen van bestellen bij verweerder opgesomd en een ‘van-voor’ prijs genoemd. De klacht: klager heeft op 9 juli 2017 op de website van adverteerder de “Nostalgische keukenkraan V1905” besteld in de verwachting dat hij deze binnen vijf dagen geleverd zou krijgen. Op 18 september 2017 had klager de kraan echter nog niet ontvangen. Om die reden acht hij de term ‘verwachte levertijd’ misleidend. Klager vindt dat verweerder hem had dienen te informeren over de langere levertijd.

RB 2963

Misleidend: Telefoon en hoesje die zich in één verpakking bevinden terwijl voor hoesje apart betaald moet worden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 aug 2017, RB 2963; dossiernr. 2017/00502 (Samsung telefoonhoesje), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleidend-telefoon-en-hoesje-die-zich-in-n-verpakking-bevinden-terwijl-voor-hoesje-apart-betaald-mo

Vz. RCC 15 augustus 2017, RB 2963; dossiernr. 2017/00502 (Samsung telefoonhoesje) VT. Misleiding. Uiting: Het betreft de kaart bij een schap waarin een plastic box met daarin een Samsung Galaxy J3 verpakking en een telefoonhoesje lag. Klacht: Klager stelt, samengevat, dat het hoesje niet bij de prijs van het toestel was inbegrepen ook al zaten deze in dezelfde box. Nergens stond dat voor het hoesje apart betaald moest worden en nergens stond de prijs van het hoesje. Door beide producten in één box te doen, wekt adverteerder de indruk dat het één geheel betrof. Klager acht dit misleidend.

RB 2959

Netflix mag niet door haar zelf geproduceerde series aanprijzen als “Netflix Originals”

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 10 aug 2017, RB 2959; dossiernr. 2017/00481 (Netflix Originals), http://www.reclameboek.nl/artikelen/netflix-mag-niet-door-haar-zelf-geproduceerde-series-aanprijzen-als-netflix-originals

Vz. RCC 10 augustus 2017, RB 2959; dossiernr. 2017/00481 (Netflix Originals) VAF. Misleiding. Uiting: Het betreft een webpagina, waarop onder meer staat “Netflix Originals”. In de uiting zijn diverse screenshots te zien, waaronder van “Designated Survivor”. Een kopie van de bestreden uiting is aan deze beslissing gehecht. Klacht: Klager stelt, samengevat, dat Netflix reclame maakt voor ‘video on demand streaming service’ waarbij zij shows als ‘Originals’ vermeldt terwijl deze niet door haar zijn geproduceerd. Soms zijn deze shows via andere online streaming service zelfs al lang beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk. Klager noemt in dit verband ‘The Seven Deadly Sins’. Verder noemt klager ‘Designated Survivor’ dat is geproduceerd door het Amerikaanse ABC. In het beste geval heeft Netflix voor deze laatste show de exclusieve rechten, maar het is zeker geen show “original to Netflix”. De onjuiste vermelding “Netflix Originals’ beïnvloedt de keuze van klanten om hun registratie bij Netflix te verlengen.

RB 2954

Renault mag gratis update naar automaat aanprijzen ondanks (te) kleine letters actievoorwaarden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 10 aug 2017, RB 2954; dossiernr. 2017/00462 (Festival voordeel Renault), http://www.reclameboek.nl/artikelen/renault-mag-gratis-update-naar-automaat-aanprijzen-ondanks-te-kleine-letters-actievoorwaarden

Vz. RCC 10 augustus 2017, RB 2954; dossiernr. 2017/00462 (Festival voordeel Renault) VAF. Misleiding. Uiting: Het betreft een televisiecommercial in het kader van ‘Festival Voordeel’ waarin onder meer wordt gezegd: “Ontdek onze nieuwe crossovers en profiteer tijdelijk van Festival voordeel. Zoals bijvoorbeeld een upgrade naar automaat cadeau.” Tijdens deze woorden verschijnt de volgende tekst: “Profiteer van Festival Voordeel, zoals een upgrade naar automaat cadeau*”. De asterisk verwijst naar de volgende tekst die gedurende vrijwel de gehele commercial onderin beeld is te zien: “Van toepassing op geselecteerde modellen. Deze actie is geldig van 15 t/m 25 juni 2017, met een uiterste registratiedatum van 31 december 2017. De upgrade naar automaat is alleen van toepassing op de CAPTUR TCe 120 benzinemotor, de KADJAR Energy TCe 130 benzinemotor en de KADJAR Energy dCI 110 dieselmotor. Kijk voor de actievoorwaarden op www.renault.nl/actievoorwaarden.” Klacht: In de televisiecommercial wordt expliciet gesproken over een gratis update naar een automaat voor Renault modellen. Bij de dealer kreeg klager echter te horen dat dit alleen voor het model Kadjar geldt. Klager heeft dit niet in de kleine lettertjes in de commercial kunnen lezen. Klager vindt de uiting daarom misleidend.

RB 2943

Vergelijking tussen vrouw en telefoon in Vodafone next commercial niet in strijd met goede smaak en fatsoen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 31 jul 2017, RB 2943; dossiernr. 2017/00463 (Vodafone Next telefoon), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vergelijking-tussen-vrouw-en-telefoon-in-vodafone-next-commercial-niet-in-strijd-met-goede-smaak-en

RCC 31 juli 2017, RB 2943; dossiernr. 2017/00463 (Vodafone Next telefoon) Subjectieve normen. Uiting: Het betreft de radiocommercial van adverteerder, waarin een conversatie tussen een (mannelijke) klant en een Vodafone-telefoniste te horen is. Er wordt onder meer gezegd: “Ik ga d’r wegdoen. Ik bedoel, we zijn nu één jaar samen, maar de spanning is weg.”  “Ja. Vroeger praatte ik eindeloos tegen haar, maar nu… Ik heb alles geprobeerd: een spannend hoesje, een andere unlock-code. Kijk, vroeger haalde ik ‘r zo uit m’n broekzak en dan keek iedereen om, maar nu, nu heeft iedereen een jongere telefoon.” En: “Is je telefoon kapot of ben je erop uitgekeken? Wissel hem dan wanneer het jou uitkomt. Met Vodafone Next. Gewoon part of the deal. Vodafone. Power to you.” Klacht: Klaagster vindt de radiocommercial seksistisch, kwetsend en onnodig grievend voor vrouwen. De commercial propageert scheve verhoudingen omdat vrouwen worden neergezet als inwisselbaar product, afhankelijk van de grillen van een man. De reclame bevestigt het idee dat het normaal is om vrouwen binnen een jaar - of wanneer de man er maar op uitgekeken is - voor een jongere uitvoering in te ruilen, aldus klaagster. De commercial bevestigt volgens haar het idee dat mannen het fijn vinden om niet twee jaar aan hetzelfde ‘toestel’ - maar volgens klaagster hoort de luisteraar ‘aan dezelfde vrouw’- vast te zitten. De reclame propageert volgens klaagster promiscuïteit, omdat je bij Vodafone kennelijk je ‘ex’ kunt behouden terwijl je ook een ‘nieuw exemplaar’ gebruikt.