RB 3666

Buro Blanchard gaat samenwerken met merkenbureau Abcor

, RB 3666; http://www.reclameboek.nl/artikelen/buro-blanchard-gaat-samenwerken-met-merkenbureau-abcor

Om de beschikbaarheid voor en ondersteuning van zijn klanten nu en in de toekomst te borgen, heeft Buro Blanchard besloten de samenwerking met merkenbureau Abcor te formaliseren. Buro Blanchard en Abcor werken al enige jaren samen. Niet geheel verwonderlijk want Frans Blanchard en Theo-Willem van Leeuwen, oprichter en eigenaar van Abcor, kennen elkaar al sinds de jaren 90 vanuit de reclamewereld.

RB 3665

Conflict tussen supermarkten Lidl enTesco

In het Verenigd Koninkrijk is een interessant conflict ontstaan tussen discounter Lidl en Tesco, de grootste  supermarkt van het land. Volgens het Duitse Lidl maakt Tesco met zijn nieuwe logo voor een kortingskaart inbreuk op de merkrechten van Lidl.

Lidl logo zonder tekst
Lidl heeft niet alleen zijn logo met de merknaam Lidl als merk laten beschermen, maar bezit ook een merkregistratie van het logo zonder tekst: een gele cirkel met rode rand tegen een blauwe achtergrond. Lidl meent dat Tesco probeert te profiteren van de reputatie van dit Lidl-merk. Ter ondersteuning van zijn claim heeft Lidl een marktonderzoek laten doen, waaruit moet blijken dat consumenten het Lidl-logo ook herkennen zonder het woord Lidl.

RB 3663

Inhoudsopgave IER

Inhoudsopgave van het tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER), nummer 2022-03.

Vizier
Nr. 17. Consultatie voorontwerp auteurs­contracten­recht / Mr. dr. J.M.B. Seignette, p. 143
Artikelen
Nr. 18. Upcycling – op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom / N.Q. Dorenbosch, p. 147

RB 3661

Definitie ongeadresseerd reclamedrukwerk is een wijziging

Nederland 13 jun 2022, RB 3661; ECLI:NL:RBROT:2022:4576 (Postfilter c.s. tegen de Gemeente), http://www.reclameboek.nl/artikelen/definitie-ongeadresseerd-reclamedrukwerk-is-een-wijziging

Vzr. Rechtbank Rotterdam 13 juni 2022, IEF 20779, RB 3661; ECLI:NL:RBROT:2022:4576 (Postfilter c.s. tegen de Gemeente) Kort geding. Stichting Postfilter wil de mogelijkheid aan consumenten in Nederland aanbieden om vast te leggen welk geadresseerd reclamedrukwerk men niet meer wenst te ontvangen en bedrijven en maatschappelijke organisaties in staat te stellen om deze voorkeuren te respecteren. De regulering van stichting Postfilter is vastgelegd in de Code Postfilter (2021), en maakt deel uit van de Nederlandse Reclame Code. In het bestaande opt-in systeem, werd post, voorzien van een adres, maar zonder naam of aanduiding zoals ‘aan de bewoners van’ aangemerkt als geadresseerde post.

RB 3660

Belangenafweging zelfstandige rectificatie

Nederland 2 jun 2022, RB 3660; (Priva tegen Hero), http://www.reclameboek.nl/artikelen/belangenafweging-zelfstandige-rectificatie

Vzr. Rb. Amsterdam 2 juni 2022, IEF 20758, IT 3951, RB 3660; zaaknr. C/13/715900 KG ZA 22-276 AB/MB (Priva tegen Hero) Kort geding. Priva is een werkmaatschappij die zich richt op het ontwikkelen en leveren van producten die betrekking hebben op het onder controle houden van het klimaat binnen een gebouw. Deze producten en diensten worden door Priva geleverd in verschillende sectoren en hebben duurzaamheid als uitgangspunt. Hero is actief in dezelfde branche als Priva sinds 2017. Hero heeft in januari 2022 een email verstuurd aan een groot aantal relaties met een aantal vergelijkingen van haar product met een van de producten van Priva. Deze mail bleek onjuistheden te bevatten. Priva en Hero hebben vervolgens onderhandeld over een rectificatie van de verstuurde email, waarna Hero ervoor heeft gekozen om begin maart zelf een rectificatie te doen uitgaan. Vervolgens staat de vraag voor de Amsterdamse rechter centraal of Priva als eiseres voldoende belang heeft bij een nieuwe rectificatie. In dit kader dient het evenwicht tussen beide partijen te worden gewogen inzake het rechtzetten van een eerder bericht. Enerzijds het benadrukken van hoe de situatie nu echt in elkaar zit en anderzijds kan niet van de wederpartij, die de rectificatie moet uitvoeren, worden verwacht dat deze reclame maakt voor het product van een ander. De voorzieningenrechter concludeert dat de eigen geplaatste rectificatie van Hero onvolledig is en daarom wordt Hero veroordeeld tot een nadere rectificatie.

RB 3659

Reclames via Google Shopping zijn niet misleidend of ongeoorloofd vergelijkend

Nederland 1 jun 2022, RB 3659; (Digital Revolution tegen Media Concept), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclames-via-google-shopping-zijn-niet-misleidend-of-ongeoorloofd-vergelijkend

Rechtbank Amsterdam 1 juni, IEF 20756, RB 3659, IT 3950; C/13/706516 / HA ZA 21-779 (Digital Revolution tegen Media Concept) Vonnis van de voortdurende procedure die door Digital Revolution is ingesteld in een zaak tegen Media Concept over vermeende ongeoorloofde vergelijkende reclame en misleidende reclame. Media Concept was eerder al in het gelijk gesteld in kort geding in eerste aanleg, hoger beroep [IEF 19027] en bij de Hoge Raad [IEF 20061], en nu ook in eerste aanleg door de bodemrechter. De reclames van Media Concept via Google Shopping zijn niet misleidend of ongeoorloofd vergelijkend.

RB 3658

Onrechtmatige vergelijkende reclame waterontharder

Nederland 31 mei 2022, RB 3658; (24MAN tegen X), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onrechtmatige-vergelijkende-reclame-waterontharder

Hof Amsterdam 31 mei 2022, IEF 20755, RB 3658; 200.292.139/01 KG (24MAN tegen X) 24Man biedt een waterontharder aan onder het merk Amfa4000. X is een concurrent van 24Man en biedt magnetische waterontharders aan met de naam 'Aquamag7000'. X heeft de aanduiding 'Amfa4000' als ‘adword’ laten registreren. Dat houdt in dat advertenties van X kunnen verschijnen als iemand als zoekwoord 'Amfa4000' intikt. Op door X geëxploiteerde websites wordt de 'Amfa4000' vergeleken met de 'Aquamag7000'. Geoordeeld wordt dat X elke inbreuk op het merk van 24Man alsmede iedere onrechtmatige vergelijkende reclame dient te staken en gestaakt te houden. De vorderingen van 24Man worden toegewezen en het vonnis [IEF 19643] wordt vernietigd.

RB 3657

Hoge Raad over omvang van processtukken in hoger beroep

Nederland 3 jun 2022, RB 3657; ECLI:NL:HR:2022:824 (Eiser tegen Staat der Nederlanden), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hoge-raad-over-omvang-van-processtukken-in-hoger-beroep

HR 3 juni 2022, IEF 20753, IT 3948, RB 3657, LS&R 2070; ECLI:NL:HR:2022:824 (Eiser tegen Staat der Nederlanden) Art. 392 Rv. Beantwoording van prejudiciële vragen over regels in procesregelementen van de hoven over maximale omvang van processtukken in hoger beroep. Is de rechter bevoegd om deze beperkingen te stellen en mag zo’n beperking in procesreglement worden gesteld? Mag in procesreglement worden bepaald dat bij overschrijding van het maximale aantal bladzijden het processtuk wordt geweigerd? Is die weigering een schending van recht op hoor en wederhoor of recht op toegang tot de rechter? Biedt de regeling voldoende rechtsbescherming?

RB 3654

HvJ EU conclusie A-G: uitspraak over reconventionele vordering is mogelijk

5 mei 2022, RB 3654; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-uitspraak-over-reconventionele-vordering-is-mogelijk

HvJ EU Conclusie A-G 5 mei 2022, IEF 20715, RB 3654, IEFbe 3450; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen) In september 2018 heeft Gemeinde Bodman-Ludwigshafen reclame gemaakt voor het plukken en proeven van appels in het kader van een rit met een aanhangwagen van een tractor die bestemd is voor de appeloogst, een "Apfelzügle". De term "Apfelzügle" is tevens een ingeschreven Uniewoordmerk van KP. KP is vervolgens naar de Duitse rechter gegaan in verband met het gebruik van diens merk in het reclamespotje van de Gemeinde Bodman-Ludgwigshafen. Vervolgens staat de vraag centraal binnen de procedure of de rechtbank nog bevoegd is om uitspraak te doen over de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk, nadat de houder van dat merk de oorspronkelijke hoofdvordering wegens inbreuk heeft ingetrokken. De A-G concludeert dat dit mogelijk zou moeten zijn in het licht van art. 124 onder d en art. 128 van verordening 2017/1001.

RB 3653

Duurzaamheidsreclame: niet alles is greenwashing

Bedrijven willen bijdragen aan duurzaamheid en daarover vertellen. Welke duurzaamheidsclaims mag je als bedrijf maken wanneer je reclame maakt voor jouw producten? Wanneer wordt de reclame misleidend en is er sprake van greenwashing? Veel bedrijven worstelen met deze vragen en reclamecampagnes moeten worden aangepast.
In 2021 werd vermogensbeheerder Robeco door Milieudefensie beticht van greenwashing. Zowel in eerste aanleg bij de Reclame Code Commissie als in hoger beroep werd Robeco in het gelijk gesteld [IEF 20648].
Lees verder >>

RB 3652

Aanduiding CO2-neutraal als misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 8 apr 2022, RB 3652; (CO2ZERO), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanduiding-co2-neutraal-als-misleidend

RCC 8 april 2022, RB 3652; dossiernr. 2021/00553 (CO2ZERO) KLM biedt bij het boeken van een vlucht de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van uw vlucht te neutraliseren, door een additionele kleine bijdrage te leveren. Alhoewel KLM meedoet aan een herbebossingsproject door Gold standard gecertifieerde carbon credits/Ver's te kopen, staat daardoor volgens de Commissie niet vast dat KLM daardoor ook het beloofde effect realiseert. Tezamen met het feit dat er geen volledige wetenschappelijke consensus hierover bestaat, acht de Commissie dat deze beloftes van KLM niet in de door art. 3 MRC vereiste mate worden aangetoond en zijn daardoor misleidend.

RB 3650

Save the date: feestelijk IE-diner op donderdag 30 juni a.s.

Het kan weer. Bij elkaar komen en een feestje vieren. Daarom gaan we op donderdag 30 juni a.s. het IE-diner inhalen.  En dit keer wordt het een IE-feestje, met IE-deejays. Gewoon weer in de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam. In een andere opzet. Onder leiding van Bernt Hugenholtz. Minder sprekers en meer muziek. Binnenkort meer, zet de datum alvast in je agenda.

RB 3651

Geen reflexwerking consumentenbescherming voor kleine ondernemer

Nederland 28 jan 2022, RB 3651; ECLI:NL:RBGEL:2022:2146 (Nederland Bruist tegen Gedaagde), http://www.reclameboek.nl/artikelen/geen-reflexwerking-consumentenbescherming-voor-kleine-ondernemer

Rb. Gelderland 28 januari 2022, RB 3651; ECLI:NL:RBGEL:2022:2146 (Nederland Bruist tegen Gedaagde) Gedaagde heeft als 'kleine' zelfstandige ondernemer een overeenkomst gesloten met Nederland Bruist voor het adverteren in het magazine van Nederland Bruist. De algemene voorwaarden van Nederland Bruist zijn op deze overeenkomst van toepassing. Gedaagde wilde 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst annuleren, maar dit was volgens Nederland Bruist niet zomaar mogelijk. In artikel 10 van de algemene voorwaarden zijn de bepalingen betreffende de annulering van het advertentiecontract opgenomen, waaruit bleek dat dit niet kosteloos kon plaatsvinden. Nederland Bruist vordert deze kosten, zoals opgenomen binnen het contract, van gedaagde. Het verweer van gedaagde, dat spraken zou moeten zijn van een reflexwerking van consumentenbescherming voor kleine ondernemers, slaagt volgens de rechtbank niet en deze verwijst in dit kader naar een arrest van de Hoge Raad waarin eenzelfde verweer aan de orde was. Gedaagde dient dus de volledige contractsom aan Nederland Bruist te betalen. Ook het enkele 'voelen van druk' bij het sluiten van de overeenkomst bleek onvoldoende gefundeerd om de rechter in andere banen te leiden.

RB 3648

Auteursrechtelijke inbreuk en misleidende reclame omtrent computerreiniging

Nederland 2 mrt 2022, RB 3648; ECLI:NL:RBMNE:2022:1054 (Computerreiniging), http://www.reclameboek.nl/artikelen/auteursrechtelijke-inbreuk-en-misleidende-reclame-omtrent-computerreiniging

Rb. Midden-Nederland 2 maart 2022, IEF 20677, RB 3648; ECLI:NL:RBMNE:2022:1054 (Computerreiniging) In deze zaak over misleidende reclame en auteursrecht staan de reinigingsdoekjes en reinigingsdiensten van eiseres centraal. Gedaagde maakt auteursrechtelijke inbreuk op de teksten van eiseres, door deze over te nemen met opvallende gelijkenissen op de eigen website. Volgens de rechtbank was er evident sprake van ontlening. Er was in dit geval voldoende ruimte om af te wijken omtrent de vormgeving van de feitelijke informatie en de teksten. Gedaagde is daardoor als houder van de website waarop de inbreukmakende teksten zijn geplaatst aansprakelijk voor de schade die de eiseres daardoor lijdt. In reconventie wordt vervolgens beslist dat eiseres op haar beurt zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende reclame door op haar websites te vermelden dat de schoonmaakdoekjes een coating hebben "die schadelijke bacteriën uitschakelt". Deze claim is volgens de rechtbank een onterechte biocidale claim.

RB 3647

Alarmsysteem niet perse sneller en uiting daarom te absoluut

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 23 mrt 2022, RB 3647; (Versnelde politieverbinding), http://www.reclameboek.nl/artikelen/alarmsysteem-niet-perse-sneller-en-uiting-daarom-te-absoluut

RCC VT 23 maart 2022, RB 3647; dossiernr. 2022/00075/A (Versnelde politieverbinding) Te absoluut is de uitspraak in de onderhavige casus dat er sprake is van een "versnelde politieverbinding". Er is geen sprake van een direct contact met de politie, waardoor het "versnelde contact" in het onderhavige geval niet per definitie sneller is dan indien geen gebruik wordt gemaakt van dit specifieke alarmsysteem. Hierdoor is de tekst "met versnelde politieverbinding" te absoluut, aldus de voorzitter.

RB 3645

Inhoudsopgave IER

Inhoudsopgave van het tijdschrift IER, nummer 2022-02.

Kroniek
Nr. 9, Kroniek over 2021 / Redactie    p. 53

Vizier
Nr. 10, Het eengemaakte octrooirecht (UPC) en het unitair protocol komen eraan: game changers met oproep aan de Nederlandse regering! / Mr. J.C.S. Pinckaers    p. 92 

RB 3644

Kortingsacties vereisen daadwerkelijk extra korting t.o.v. normale prijs

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 mrt 2022, RB 3644; (Stapelkorting op foto's), http://www.reclameboek.nl/artikelen/kortingsacties-vereisen-daadwerkelijk-extra-korting-t-o-v-normale-prijs

RCC VT 15 maart 2022, RB 3644; dossiernr. 2022/00062 (Stapelkorting op foto’s) Adverteerder beweert dat sprake is van een kortingsactie voor het afdrukken van foto’s. De prijzen in de actieperiode zijn echter gelijk aan de prijzen buiten de actieperiode. Buiten de actieperiode geldt dezelfde stapelkorting, maar er wordt in casu een actie omschreven met actievoorwaarden en een expliciete einddatum. De voorzitter oordeelt dat bij kortingsacties die een extra tijdelijk voordeel suggereren daadwerkelijk extra korting dient te worden verleend ten opzichte van de normale prijs. Nu deze extra korting niet wordt verleend, is sprake van misleidende informatie over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel. Naar het oordeel van de voorzitter is de uiting misleidend en oneerlijk, want de gemiddelde consument kan ertoe gebracht worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen.

RB 3643

Commercial over fauteuils is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 mrt 2022, RB 3643; (Fauteuils), http://www.reclameboek.nl/artikelen/commercial-over-fauteuils-is-misleidend

RCC VT 15 maart 2022, RB 3643; dossiernr. 2022/00110 (Fauteuils) De klacht gaat over een televisiecommercial en een tag-on van adverteerder waarin verschillende modellen fauteuils te zien zijn. In de commercial wordt gesproken over fauteuils van 695 euro, maar in diezelfde commercial worden stoelen getoond van ruim 4.000 euro. Klaagster is van mening dat men door de commercial denkt dat zo een mooie stoel al kan worden aangeschaft voor 695 euro en dit is misleidend. De voorzitter oordeelt dat het voor de hand ligt om de getoonde prijs te zien in relatie tot de getoonde stoelen waarbij de prijs wordt getoond. De uiting wekt onjuiste verwachtingen over de vanaf-prijs van de getoonde stoelen, omdat in de commercial en de tag-on niet één van de stoelen van 695 te zien is. In de reclame-uiting is dus onduidelijke informatie verstrekt over de prijs van het product. De uiting is misleidend.

RB 3639

Uitingen over milieu niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 6 apr 2022, RB 3639; (Milieudefensie tegen Robeco), http://www.reclameboek.nl/artikelen/uitingen-over-milieu-niet-misleidend

CvB 6 april 2022, IEF 20648, RB 3639; dossiernr. 2021/00412 (Milieudefensie tegen Robeco) Het gaat over een klacht van Milieudefensie tegen uitingen van Robeco over vermeend duurzame palmolieproductie, omdat deze de consument op ernstige wijze misleiden, in strijd zijn met de MRC, het vertrouwen in reclame schaden en kwalificeren als ongeoorloofde vergelijkende reclame. De Commissie heeft geoordeeld dat de uitingen bij de gemiddelde professionele belegger geen onjuiste indruk wekken. In appel voert Milieudefensie aan dat de uitingen ook door particulieren kunnen worden gezien en daarom (mede) moeten worden beoordeeld vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde consument die zelf belegt. Naar het oordeel van het College bestaat hier geen aanleiding voor, want de uitingen zijn gepubliceerd via de expliciet op de professionele beleggingsmarkt gerichte website en op de professionele Facebook- en Twitteraccounts. Op de website staat een disclaimer waarin staat dat de informatie uitsluitend is bedoeld voor professionele beleggers.

RB 3638

Reclame voor plasticvrije, natuurlijke kauwgom is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 6 apr 2022, RB 3638; (Perfetti van Melle tegen BenBits), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-voor-plasticvrije-natuurlijke-kauwgom-is-misleidend

CvB RCC 6 april 2022, IEF 20642, RB 3638; dossiernr. 2021/00281 (Perfetti van Melle tegen BenBits) In de zaak tussen Perfetti van Melle en BenBits heeft de Reclame Code Commissie eerder geoordeeld dat de uitingen van BenBits over de ‘natuurlijkheid’ van de kauwgom misleidend zijn [zie IEF 20487]. Deze beslissing wordt door het College van Beroep bevestigd. BenBits heeft onvoldoende onderbouwd dat de ingrediënten van de gombasis die zij door Beta Analytics hebben laten onderzoeken van natuurlijk materiaal zijn.