RB 3595

Webinar op 4 februari: UPC, een nieuwe fase

Op weg naar het Unified Patent Court is weer een nieuwe stap gezet, met de inwerkingtreding van het Provisional Application Protocol op 19 januari. Wat betekent dat nu eigenlijk? Wat moet – en gaat – er nog gebeuren? Wat is het tijdpad en waar moet u aan denken?
 
Op 4 februari praat Willem Hoyng, member drafting committee Rules of Proceedings en member van de Advisory Board of the Preparatory Committee, u bij en beantwoordt hij uw vragen.
 
Datum: 4 februari, van 12.30 - 13.30 uur
Locatie: online update
Accreditatie: 1 opleidingspunt

Als oud-deelnemer aan onze jurisprudentielunches Octrooirecht, of Octrooirechtcongres betaalt u een speciaal tarief á 50 euro. Selecteer hiervoor ‘prijs anders’ bij het inschrijven via de website.

Lees ook het artikel German French UPC Supremacy? van Willem Hoyng.

RB 3591

Dansen met Janssen YouTube-video is niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 dec 2021, RB 3591; (Dansen met Janssen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/dansen-met-janssen-youtube-video-is-niet-misleidend

RCC CvB 22 december 2021, RB 3591, LS&R 2016; Dossiernr: 2021/00326 (Dansen met Janssen) Misleiding. De klacht is gericht tegen een YouTube video betreffende ‘Dansen met Janssen’ en een tweet van Hugo de Jonge waarin de video is verwerkt. De klager stelt dat de campagne ‘Dansen met Janssen’ tot doel heeft jongeren te verleiden tot vaccinatie waarbij vrijheden in het vooruitzicht werden gesteld die niet gerelateerd zijn aan de kenmerken van het geneesmiddel. Er is geen sprake van voorlichting, maar van een oproep om gebruik te maken van het specifieke COVID-19 vaccin van Janssen, wat de uitingen tot publieksreclame voor een geneesmiddel maakt. De uitingen voldoen niet aan de Geneesmiddelenwet en evenmin aan de regels van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (hierna: CPG). De commissie heeft geoordeeld dat de YouTube video in kwestie reclame is en dat deze in strijd is met art 5 NRC. De staat stelt nu dat de Commissie heeft de uitingen ten onrechte als reclame aangemerkt en heeft een onjuist toetsingskader en een onjuist feitelijk kader toegepast.

RB 3593

Meld je aan voor de Mr. S.K. Martens Academie

Kennis, vaardigheden, netwerk en het verleggen van grenzen: blijven leren is blijven groeien. De Mr. S.K. Martens Academie biedt  "interactief, praktisch, deskundig, verdiepend en leerzaam" onderwijs, direct toepasbaar in de praktijk. Ruim 36 gerenommeerde sprekers delen de fijne kneepjes van het vak, in negen masterclasses op locatie, twee online lessen, een terugkomdag met oud-studenten en een nieuw alumninetwerk. Dat is, kort samengevat, 'IE- en procesrecht in de commerciële praktijk' aan de Mr. S.K. Martens Academie.

Komend voorjaar start een nieuwe lichting advocaten, bedrijfsjuristen en legal counsels aan deze postacademische specialisatie-opleiding. Met deelnemers uit verschillende sectoren, die meer uit zichzelf willen halen. Is dit ook op jou van toepassing, heb je mimimaal drie jaar ervaring in de civiele praktijk en wil je deze praktijk versterken?

RB 3590

Berber Brouwer: privacy in het metaversum

Tijdens wat nutteloos tijdverdrijf op social media kreeg ik een melding dat het privacybeleid van Instagram is aangepast. Het bleek alleen te gaan om een wijziging van de naam van moederbedrijf Facebook in Meta, onder verwijzing naar het metaversum en de visie daarop van Mark Zuckerberg. Als het aan hem ligt bestaat de toekomst uit een 3D versie van het internet bewoond door onze avatars; een transcendente, online werkelijkheid die onder supervisie van Meta wordt gebouwd. Social media, gamen, werken en online winkelen vinden straks niet meer plaats achter een scherm, maar in het metaversum waar we in een zelfgekozen gedaante een tweede leven leiden. Op bezoek gaan bij oma in het bejaardentehuis is niet meer nodig. De kleinkinderen ontmoeten kan immers ook ‘live’ in het metaversum. Teleporteren is geen science fiction meer, maar een realiteit in het metaverse. In een reclamevideo op de Meta website zit oma met een VR-bril op de bank.

Lees verder >>

RB 3589

Brouwer en Eshmanova: nieuwe regels voor influencers; het speelkwartier voorbij?

Door een recente herziening van de Mediawet vallen nu ook content creators op videoplatforms zoals YouTube en TikTok onder de Mediawet, met mogelijk grote gevolgen voor kanalen met meer dan 100.000 volgers. Volgens nieuwe beleidsregels van het Commissariaat van de Media vallen zij binnen de scope van de Mediawet en moeten zij zich vanaf 2022 registreren bij het Commissariaat. Consequentie is bovendien dat het aanprijzen van producten in influencer content aan banden wordt gelegd. Dat betekent niet dat influencermarketing niet meer kan, maar wel dat de regels van de Mediawet daarvoor gaan gelden. De nieuwe beleidsregels zijn nu nog in conceptversie. Definitieve regels worden naar verwachting begin 2022 gepubliceerd.

RB 3588

Verzoek tot deskundigenonderzoek toegewezen

19 jan 2021, RB 3588; ECLI:GHDHA:2021:2433 (BAT tegen de Staat), http://www.reclameboek.nl/artikelen/verzoek-tot-deskundigenonderzoek-toegewezen
Tabaksreclame

Hof Den Haag 19 Januari 2021, IEF 20448, RB 3588; ECLI:GHDHA:2021:2433 (BAT tegen de Staat) Tabaksfabrikant BAT heeft de rechtbank verzocht een voorlopig deskundigenonderzoek naar de effectiviteit van standaardverpakkingen bij tabaksproducten uit te laten voeren. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen. BAT vordert in hoger beroep dat de bestreden beschikking wordt vernietigd en dat haar verzoek om een deskundige te benoemen alsnog wordt toegewezen. Het hof wijst deze vordering toe omdat het verzoek voldoende concreet is en feiten betreft die met een deskundigenonderzoek bewezen kunnen worden.

RB 3587

Procter & Gamble mag tv-commercial niet meer uitzenden

Rechtspraak (NL/EU) 6 jan 2022, RB 3587; (Unilever tegen Procter & Gamble), http://www.reclameboek.nl/artikelen/procter-gamble-mag-tv-commercial-niet-meer-uitzenden

Vzr. Rechtbank Rotterdam 6 januari 2022, IEF 20446, RB 3587;  C/10/630111/KG ZA 21-1083 (Unilever tegen Procter & Gamble) Kort geding. Vergelijkende reclamezaak. Procter & Gamble heeft in de periode augustus 2020 t/m april 2021 een aantal vergelijkende reclamecampagnes gevoerd waarin haar wasmiddel Ariel (impliciet) met Robijn, een wasmiddel van Unilever, is vergeleken. Unilever legt aan haar vorderingen samengevat ten grondslag dat de in de tv-commercial gemaakte vergelijking onjuist en misleidend is. Procter & Gamble Nederland wordt verboden de tv-commercial nog verder uit te zenden. De tv-commercial is misleidenden door deze tv-commercial uit te zenden en te blijven uitzenden, handelt Procter & Gamble onrechtmatig handelt jegens Unilever.


 

RB 3586

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht. Aflevering 4, 20 december 2021, jaargang 22.

Communicatie en reclame
36. De Staat mag de coronavaccins ‘vaccins’ noemen en hoeft zijn coronavaccinatiecampagne niet te staken of rectificeren. De vorderingen van Stichting Viruswaarheid.nl worden afgewezen. Rechtbank Den Haag 5 maart 2021, C-09-607026-KG ZA 21-115, ECLI:NL:RBDHA:2021:1920. Met noot. mw. mr. M. Meddens-Bakker, onder «JGR» 2021/37.

RB 3585

Vorderingen paardenondernemer afgewezen

16 nov 2021, RB 3585; ECLI:NL:GHDHA:2021:2409 (Dutch Dressage Horses en Dressage Stables en Horses), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vorderingen-paardenondernemer-afgewezen

Hof Den Haag 16 november 2021, IEF 20440, RB 3585; ECLI:NL:GHDHA:2021:2409 (Dutch Dressage Horses en Dressage Stables en Horses) Zie [IEF 19336]. Geïntimeerden en appellante houden zich bezig met het beleren van en handelen in dressuurpaarden. Volgens geïntimeerden maakt appellante zich schuldig aan inbreuk op auteursrechten, onrechtmatige concurrentie en misleidende reclame, door zonder toestemming foto’s, video’s en adres te gebruiken om zichzelf als succesvol paardenondernemer voor te doen op haar website, op YouTube en op haar Facebook- en Instagramaccounts. Geïntimeerden worden in het ongelijk gesteld. Er is geen sprake van misleiding in de zin van art. 6:194 BW. Geen oneerlijke concurrentie. De op het auteursrecht op foto’s gebaseerde vorderingen worden afgewezen; er is geen rechtsgeldige overdracht. Makerschap van c.q. aanspraak op (eventuele) auteursrechten op verkoopteksten is onvoldoende onderbouwd. Geïntimeerden worden veroordeeld tot vergoeding volledige proceskosten in eerste aanleg wegens niet naleving van artikel 21 Rv; hogere proceskosten in incidenteel appel vanwege de vele niet onderbouwde en kansloze stellingen.

RB 3584

Stichting Dierenrecht mag worden beperkt in vrijheid van meningsuiting

Nederland 4 jan 2022, RB 3584; ECLI:NL:GHAMS:2022:7 (Dierenrecht tegen Agractie Nederland), http://www.reclameboek.nl/artikelen/stichting-dierenrecht-mag-worden-beperkt-in-vrijheid-van-meningsuiting

Hof Amsterdam 4 januari 2022, IEF 20437, RB 3584; ECLI:NL:GHAMS:2022:7 (Dierenrecht tegen Agractie Nederland) Hoger beroep kort geding. Stichting Dier&Recht mag in het kader van een publiekscampagne gericht tegen consumptie van zuivel niet als feit presenteren dat het weghalen van kalveren bij de moeder direct bij de geboorte ernstig dierenleed veroorzaakt. Voor de beschuldiging van Dier&Recht is onvoldoende steun in de feiten gevonden, in het bijzonder daar waar het gaat om al het mogelijke leed dat een kalf kan ondervinden in het verdere leven. Het recht van vrijheid van meningsuiting van Dier&Recht dient in dit geval te wijken voor het belang van de achterban van Agractie.

RB 3583

Advies AG aan Hoge Raad over limiet aan lengte civiele processtukken in hoger beroep

De in de procesreglementen van de gerechtshoven opgenomen regels dat civiele processtukken in hoger beroep niet langer mogen zijn dan 25 pagina’s zijn toelaatbaar, omdat zij gebaseerd kunnen worden op de eisen van een behoorlijke rechtspleging. Die regels zijn niet in strijd met het recht op toegang tot de rechter of met het beginsel van hoor en wederhoor. De regels mogen echter niet bepalen dat een processtuk dat langer is dan 25 pagina’s in zijn geheel wordt geweigerd. Voor zo’n ingrijpende sanctie is een wettelijke basis vereist, maar die is er niet. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) De Bock de Hoge Raad in haar conclusie van vrijdag.

Lees verder op Hoge Raad.nl.

RB 3582

Misleidende reclame inktcartridges

Rechtspraak (NL/EU) 15 dec 2021, RB 3582; (Digital Revolution tegen HP 2), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleidende-reclame-inktcartridges

Rechtbank Amsterdam 15 december 2021, IEF 20412, RB 3582; C/13/687259 / HA ZA 20-7049 (Digital Revolution tegen HP) HP is onderdeel van een wereldwijd technologiebedrijf dat onder meer inktcartridges fabriceert. HP brengt deze inktcartridges onder eigen naam op de markt. Digital Revolution exploiteert een webwinkel 123inkt.nl. Via deze webwinkel verkoopt zij HP-cartridges en huismerkcartridges. Beide partijen hebben teksten op hun website geplaatst die volgens de andere partij onder meer misleidend zijn. De rechter concludeert in conventie dat HP zich niet schuldig heeft gemaakt aan misleidende (vergelijkende) reclame en oneerlijke handelspraktijk. In reconventie wordt geoordeeld dat de mededelingen die Digital Revolution openbaar heeft gemaakt op onderdelen ongeoorloofd vergelijkend zijn en daarmee onrechtmatig tegenover HP. Aannemelijk is dat HP als gevolg van dit onrechtmatig handelen van Digital Revolution schade heeft geleden. Digital Revolution wordt veroordeeld die schade aan HP te vergoeden. Zie ook [IEF 20404] betreffende misleidende reclame van tonercartridges.

RB 3581

Bezwaren tegen terugbetalingsregeling afgewezen

Rechtspraak (NL/EU) 14 dec 2021, RB 3581; (Boehringer tegen AstraZeneca), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bezwaren-tegen-terugbetalingsregeling-afgewezen

Vzr. Rechtbank Den Haag 14 december 2021, IEF 20405, RB 3581, LS&R 2008;C/09/619649 / KG ZA 21 /1010 (Boehringer tegen AstraZeneca) Kort geding. Zowel Boehringer als AstraZeneca brengt geneesmiddelen op de markt voor de behandeling van patiënten met diabetis mellitus type 2 (hierna: DM2). In deze zaak gaat het over de zogenoemde SGLT-2 remmers voor de behandeling van DM2. De bezwaren van Boehringer tegen de TBR (terugbetalingsregeling) van AstraZeneca zijn te onderscheiden in (i) bezwaren tegen de TBR als zodanig en (ii) bezwaren tegen de communicatie over de TBR. Aan bod komen, onder meer: de toelaatbaarheid van TBR-en in het kader van receptgeneesmiddelen in het algemeen; de toelaatbaarheid van TBR-en in het licht van de regels omtrent gunstbetoon; de relativiteit van de normen uit hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet inzake geneesmiddelenreclame; en de reikwijdte van de ‘algemene’ reclameregels vervat in de artikelen 6:193 en 6:194 BW. De vorderingen van Boehringer worden afgewezen.

RB 3580

Misleidende reclame tonercartridges

Rechtspraak (NL/EU) 15 dec 2021, RB 3580; (Digital Revolution tegen HP), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleidende-reclame-tonercartridges

Rechtbank Amsterdam 15 december 2021, IEF 20404; C/13/689643 / HA ZA20-930 (Digital Revolution tegen HP) HP is onderdeel van een wereldwijd technologiebedrijf dat onder meer tonercartridges fabriceert. HP brengt deze cartridges onder eigen naam op de markt. Digital Revolution exploiteert een webwinkel 123inkt.nl. Via deze webwinkel verkoopt zij HP-cartridges en huismerkcartridges die gebruikt kunnen worden in printers van HP. Beide partijen hebben teksten op hun website geplaatst die volgens de andere partij onder meer misleidend zijn. De rechter concludeert o.a. in conventie dat HP zich niet schuldig heeft gemaakt aan misleidende (vergelijkende) reclame en oneerlijke handelspraktijk. In reconventie wordt geoordeeld dat de mededelingen die Digital Revolution openbaar heeft gemaakt  op onderdelen ongeoorloofd vergelijkend zijn en daarmee onrechtmatig tegenover HP. Aannemelijk is dat HP als gevolg van dit onrechtmatig handelen van Digital Revolution schade heeft geleden.

RB 3578

Kansspelreclame toegestaan

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 17 nov 2021, RB 3578; (Holland Casino), http://www.reclameboek.nl/artikelen/kansspelreclame-toegestaan

SRC VAF 17 november 2021, RB 3578; Dossiernr: 2021/00484 (Holland Casino) Kansspel. Bijzondere reclamecode. De klacht betreft een televisiecommercial van Holland Casino die begint met beelden van een zakelijke bespreking en de door een voice-over gesproken mededeling: “Met Holland Casino online speel je poker nu ook op je telefoon”. Vervolgens is te zien dat een vrouw tijdens de bespreking een pokkerspel speelt op haar telefoon. Op het moment dat een nieuwe vrouwelijke CEO wordt voorgesteld, roept de vrouw die poker speelt: “Nee, geen vrouw”. De klacht houdt in dat het onacceptabel is dat reclame voor gokken is toegestaan en dat onmatige deelname tot voorbeeld wordt gesteld door de beelden van de vrouw die tijdens haar werk, ook tijdens een belangrijke vergadering, blijft deelnemen aan een online pokerspel op haar telefoon. De voorzitter oordeelt dat voor zover klager bezwaar maakt tegen het feit dat reclame wordt gemaakt voor een kansspel op afstand, dergelijke reclame is toegestaan binnen de kaders van de Reclamecode voor kansspelen. De televisiecommercial is bovendien uitgezonden op een tijdstip waarop dit is toegestaan, namelijk na 21.00 uur. Het feit dat de vrouw deelname aan een online kansspel boven het werkbelang en carrière stelt duidt inderdaad op een situatie van kansspelverslaving. Dit is echter onvoldoende om te oordelen dat de televisiecommercial in strijd met de regelgeving is. Daarvoor is noodzakelijk dat de reclame ook aanzet tot onmatige deelname. Aan deze eis is niet voldaan. De voorzitter wijst de klacht af.

RB 3577

Geen verwijzing naar de transgender- en travestiewereld

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 17 nov 2021, RB 3577; (Undiemeister ondergoed), http://www.reclameboek.nl/artikelen/geen-verwijzing-naar-de-transgender-en-travestiewereld

RCC VAF 17 november 2021, RB 3577; Dossiernr: 2021/00512 (Undiemeister ondergoed) Audiovisuele Mediadiensten. De klacht betreft een televisiecommercial van Undiemeister waarin te zien is hoe twee ambulancemedewerkers de broek openknippen van een man die naast een motorfiets op de grond ligt. Als zij zien dat de man een opvallende tangaslip draagt, moeten de ambulancemedewerkers lachen. Vervolgens wordt Undiemeister ondergoed aangeprezen. De klacht houdt in dat deze reclame stuitend is voor de “transgender en travestie wereld”. De voorzitter ziet in de beelden geen directe of indirecte verwijzing naar de “transgender en travestie wereld”. Een motorrijder met een tangaslip is niet per definitie een transgender of travestiet. De beelden zijn humoristisch bedoeld. Dat niet iedereen de televisiecommercial vanwege het soort humor zal waarderen, leidt in dit geval niet tot het oordeel dat sprake is van strijd met de goede smaak en het fatsoen als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code. De klacht wordt afgewezen.

RB 3576

Vennootschap schuldig aan oneerlijke handelspraktijken

Nederland 24 nov 2021, RB 3576; ECLI:NL:RBMNE:2021:5725 (Eiseres tegen Hoch Capital LTD), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vennootschap-schuldig-aan-oneerlijke-handelspraktijken

Rechtbank Midden-Nederland 24 november 2021, IEF 20397, IT 3748, RB 3576; ECLI:NL:RBMNE:2021:5725 (Eiseres tegen Hoch Capital LTD) Hoch Capital is een Cypriotische vennootschap, dat in Nederland Contracts for Difference (CFD’s) aanbiedt. Hoch Capital heeft zich naar het oordeel van de rechtbank schuldig gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. Zij heeft op een misleidende manier geadverteerd over haar product door te doen alsof het ging om bitcoins. Daarnaast heeft zij in strijd met consumentenbeschermende maatregelen van de Europese toezichthouder op de financiële markten (ESMA) gehandeld door eiseres met onware mededelingen over te halen om een professionele cliënt te worden, waardoor het financiële risico voor eiseres verder toenam. Dit betekent dat eiseres alle CFD-transacties terecht heeft vernietigd op grond van artikel 6:193j lid 3 BW. De vennootschap wordt veroordeeld om alle bedragen die eiseres heeft ingelegd terug te betalen. 

RB 3571

Doosjevol is eigenlijk maar 65% vol

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 nov 2021, RB 3571; (Doosjevol blauwe bessen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/doosjevol-is-eigenlijk-maar-65-vol

RCC CvB 3 november 2021, IEF 20363, RB 3571; 2021/00342 (Doosjevol blauwe bessen)  De klacht is gericht tegen de verpakking van “Doosjevol blauwe bessen” van het huismerk van Albert Heijn. Bij meting van twee exemplaren van het onderhavige product blijkt dat het doosje slechts voor 65% gevuld is. Om die reden acht geïntimeerde de vermelding “Doosjevol” misleidend. De Commissie heeft de klacht gegrond geacht omdat zowel op de voorzijde als de bovenzijde van het product: “Doosjevol blauwe bessen” staat, hierdoor wordt gesuggereerd en zal de gemiddelde consument ervan uitgaan dat het betreffende doosje “vol” is met blauwe bessen, temeer nu de verpakking ondoorzichtig is. De comissie oordeelt dat er sprake van misleidende voedselinformatie, waardoor de uiting oneerlijk is als bedoeld in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en tevens in strijd is met artikel 7 lid 4 onder b van Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, waardoor de uiting ook in strijd is met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC. In appel komt Het College komt tot hetzelfde oordeel als de Commissie, er sprake is van misleidende voedselinformatie, waarbij de misleiding ziet op de hoeveelheid van het product. 

RB 3569

Uiting in strijd met Milieu Reclame Code

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 nov 2021, RB 3569; (Too Good to Go en Albert Heijn), http://www.reclameboek.nl/artikelen/uiting-in-strijd-met-milieu-reclame-code

RCC 3 november 2021, IEF 20335, RB  3569; Dossiernr: 2021/00432 (Too Good to Go en Albert Heijn) Buitenreclame. De klacht betreft een reclame-uiting op een digitaal scherm op het treinstation met de tekst “De #1 oplossing tegen klimaatverandering = minder voedsel verspillen”. De klacht houdt in dat de tekst onwaar is en ertoe kan leiden dat consumenten via de app van adverteerder 1 eten bestellen, terwijl ze dat wellicht niet hadden gedaan als niet op deze misleidende wijze reclame was gemaakt. Omdat de bestreden uiting refereert aan milieuaspecten wordt de uiting getoetst aan de Milieu Reclame Code (MRC). Volgens artikel 3 van de MRC moet de juistheid van een milieuclaim door de adverteerder aangetoond worden. De gemiddelde consument zal de reclame-uiting zo zou kunnen begrijpen dat het verspillen van voedsel op zich de nummer 1 oorzaak van klimaatverandering is.