RB 3558

Benelux Merkencongres. Aanmelden is nog mogelijk!

We gaan weer live, met een optie om online deel te nemen: het Benelux Merkencongres vindt nog één keer plaats in het Auditorium bij De Brauw Blackstone Westbroek! Met diverse sprekers, actuele onderwerpen en dit keer weer ouderwets gelegenheid tot netwerken bij de borrel.
Onder begeleiding van dagvoorzitters Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek, EUR) en Martin Senftleben (IViR, Bird&Bird) passeren de volgende onderwerpen de revue:

- Actualiteiten merkenrecht, prof. mr. Tobias Cohen Jehoram
- Merkinschrijving en verklaringen ten aanzien van beoogd gebruik, prof. dr. Martin Senftleben
- Verwijzend merkgebruik, Mifare (NXP vs Infineon), Allard Ringnalda (Klos cs)

RB 3556

Onterechte bewering over CO2-neutraliteit

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 26 aug 2021, RB 3556; (Klagers tegen Shell ), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onterechte-bewering-over-co2-neutraliteit

RCC 26 augustus 2021, RB 3556; 2021/00190 (Klagers tegen Shell) Klagers stellen dat Shell ten onrechte claimt dat de milieuschade die wordt veroorzaakt door de CO2-uitstoot van haar fossiele brandstoffen kan worden geneutraliseerd. De campagne luidt als volgt: 'Maak het verschil, rij CO2-neutraal'. Volgens klagers is, wetenschappelijk gezien, een daadwerkelijke compensatie niet mogelijk. Shell voert als verweer dat de uitstoot gecompenseerd wordt door de aankoop van credits. Deze credits worden ingezet in verschillende natuurprojecten die vermindering van CO2 realiseren. Volgens Shell is het publiek van deze aanpak op de hoogte. Daarnaast zouden internationaal erkende organisaties zoals ISO en BSI de term CO2-neutraal gedefinieerd hebben. De Commissie vindt dit niet genoeg. Er wordt onterecht door Shell de indruk gewekt dat de uitstoot teniet wordt gedaan door daar een tegengesteld effect tegenover te plaatsen. De uitingen zijn in strijd met artikel 2 en 3 MRC. 

RB 3555

Vacature: juridisch medewerker bij Stichting Reclame Code

De Stichting Reclame Code (SRC) is op zoek naar een jurist ter ondersteuning van de afdeling Compliance.
De Stichting Reclame Code is dé instantie in Nederland op het gebied van zelfregulering van reclame en is aangesloten bij de European Advertising Standards Alliance (EASA) en de International Council for Advertising Self-Regulation (ICAS). De SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en acceptatie van reclame te waarborgen.

RB 3553

Afbeeldingen dierenleed moeten worden verwijderd

23 aug 2021, RB 3553; ECLI:NL:RBAMS:2021:4432 (Stichting Agractie tegen Stichting Dierenrecht), http://www.reclameboek.nl/artikelen/afbeeldingen-dierenleed-moeten-worden-verwijderd

Rechtbank Amsterdam 23 augustus 2021, IE 20173, IT 3645, RB 3553; ECLI:NL:RBAMS:2021:4432 (Stichting Agractie tegen Stichting Dierenrecht) In zeven grote steden heeft Stichting Dierenrecht posters opgehangen waarop een zuivelproduct wordt afgebeeld als een pakje tabak. Daarop staat de tekst: ‘Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder.’ Stichting Agractie vordert om Stichting Dierenrecht op straffe van een dwangsom te veroordelen iedere billboard en reclame-uiting in openbare ruimtes te verwijderen. Om de onrechtmatigheid van de billboards te beoordelen kijkt de rechtbank naar de juistheid van de uitingen. Uit de overgelegde stukken en gegeven toelichting blijkt dat het niet direct duidelijk is wanneer een kalf van de moeder gescheiden zou moeten worden. Er mag hier debat over gevoerd worden, maar hierbij mag er niet onrechtmatig gehandeld worden jegens melkveehouders. Stichting Dierenrecht moet de billboards en soortgelijke uitlatingen op de website verwijderen.  

RB 3554

Klacht over pro-vaccinatie reclame afgewezen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 16 aug 2021, RB 3554; 2021/00335 (Klaagster tegen Heineken ), http://www.reclameboek.nl/artikelen/klacht-over-pro-vaccinatie-reclame-afgewezen

RCC 16 augustus 2021, RB 3554; 2021/00335 (Klaagster tegen Heineken) Heineken heeft een reclame op onder andere YouTube verspreid waarbij een discotheek te zien is en ouderen met elkaar dansen, flirten en Heineken bier drinken. Vervolgens verschijnen de teksten 'The night belongs to the vaccinated' en 'Time to join them' in beeld. Klaagster betreurt het dat de bierproducent zich laat lenen voor het uitvoeren van overheidspropaganda. Zij vindt het misplaatst dat een drankmerk zich uitspreekt over de volksgezondheid. Heineken betoogt maatschappelijk betrokken te zijn en stelt dat de uiting in de lijn is met de huidige stand van wetenschap. Als uitgangspunt geldt dat het eenieder vrij staat om een mening kenbaar te maken, ook over de wenselijkheid en het nut van het vaccineren tegen Covid-19. De Commissie beoordeelt dat er geen dringende maatschappelijke behoefte is om de uitingsvrijheid in te perken. De klacht wordt afgewezen. 

RB 3552

Nederlands Octrooicongres op 7 oktober

Op donderdag 7 oktober vindt het tweede deel van het Nederlands Octrooicongres 2021 plaats. Aanmelden voor dit middagprogramma is nog mogelijk. Op de agenda staan onder meer:

- Beslissingen van het EOB 2020-2021, Frederic Bostedt
- Nawerkbaarheid (Regeneron-arrest), Simon Dack
- Varia octrooipraktijk  – (n.a.v. Biogen/Richter), Interactief deel
- UPC, stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen, Paul van Beukering

RB 3551

ACM legt dwangsom op aan misleidende websites

21 jul 2021, RB 3551; (ACM tegen Allfree en Leadle), http://www.reclameboek.nl/artikelen/acm-legt-dwangsom-op-aan-misleidende-websites

ACM 21 juli 2021, IT 3640, RB 3551; ACM/21/049762 De ACM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan leadbedrijven Allfree BV en Leadle BV. Deze bedrijven hebben websites waarop ze consumenten werven voor onder andere slotenmakers, rioolontstoppers, dakdekkers en ongediertebestrijding. Consumenten worden hierbij misleid, doordat de indruk wordt gewekt dat het gaat om een lokaal bedrijf. Dit wordt door de leadbedrijven bewerkstelligd door de plaatsnaam op de nemen in de domeinnaam, in teksten op de website en soms in de naam van het bedrijf zelf. In werkelijkheid zijn de bedrijven vaak landelijk opererend en is de identiteit niet altijd te achterhalen. Daarnaast lijkt het alsof de bedrijven zijn goedgekeurd door Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) of een ander keurmerk. Echter zijn de bedrijven hier vaak helemaal niet bij aangesloten. 

RB 3550

Herziene editie The Dutch Copyright Act 2021

Vandaag verschijnt het boek Auteurswet / The Dutch Copyright Act 2021, de herdruk op de uitgave uit 2015. Deze herziene uitgave bevat de implementatie van de DSM-richtlijn en de Richtlijn Online Omroep 2021. De margekopjes, verwijzingen en andere aanvullingen zijn toegevoegd door Visser Schaap & Kreijger, een advocatenkantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendom, media en mededinging. De uitgave bevat ook een Engelse vertaling van die geconsolideerde tekst van de Auteurswet. Deze vertaling is bewerkt en aangevuld door Hendriks & James, een juridisch vertaalbureau, mede gespecialiseerd in teksten op het gebied van de intellectuele eigendom.
Bestel het boek hier of via de boekhandel of Bol.com.

RB 3546

Purschuim reclame mag geen vertekend beeld geven

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 23 jul 2021, RB 3546; (Klaagster tegen Takkenkamp Isolatie), http://www.reclameboek.nl/artikelen/purschuim-reclame-mag-geen-vertekend-beeld-geven

RCC 23 juli 2021, RB 3546; 2021/00088 (Klaagster tegen Takkenkamp Isolatie) In deze zaak betreft het verschillende uitingen die onderdeel zijn van de website van Takkenkamp Isolatie. Het onderwerp van deze uitingen is veelal gezondheidsrisico's en milieugevolgen van het gebruik van purschuim als isolatiemateriaal. Klaagster maakt bezwaar tegen deze onderdelen omdat zij advertenties en vlogs van verweerder misleidend en/of in strijd met de Milieu Reclame Code acht. Takkenkamp wordt door de voorzitter geadviseerd om het statement dat purschuim de gezondheid niet aantast, te verwijderen in advertenties en reclames. In het oordeel van de Commissie worden de klachten afgewezen of de beslissing van de voorzitter tot afwijzing van de klacht in stand gehouden. De Commissie beveelt Takkenkamp één uiting in de vlog niet nogmaals te gebruiken in reclames. De desbetreffende uiting had als strekking dat het gebruik van purschuim goed zou zijn voor het milieu.  

RB 3549

Najaarscongressen deLex

Save the date voor de deLex najaarscongressen 2021:

- 5 oktober Benelux Merkencongres
- 7 oktober Nederlands Octrooicongres
- 25 november Nationaal Mediarechtcongres
- 2 december IE-Winterforum
- 16 december Nationaal Reclamerechtcongres

Meer weten: kijk op de IE-agenda, klik hier of mail naar info@delex.nl voor meer informatie.

RB 3548

Lidl alleen goedkoopste in huismerken

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 aug 2021, RB 3548; (Klaagster tegen Lidl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/lidl-alleen-goedkoopste-in-huismerken

RCC 9 augustus 2021, RB 3548; 2021/00267 (Klaagster tegen Lidl) Deze klacht betreft een uiting op de Facebookpagina van Lidl. Hierin staat dat Lidl volgens de Consumentenbond wederom zou zijn uitgeroepen tot de goedkoopste supermarkt van Nederland. Uit de bronvermelding blijkt dat het alleen gaat om de uitslag van een prijspeiling van huismerken. Klaagster vindt dat Lidl niet onterecht mag claimen de goedkoopste te zijn. Lidl is het niet eens met de klacht en stelt geen onjuiste informatie of onvolledigheden geplaatst te hebben. De Commissie acht de klacht wel gegrond. Er wordt te veel nadruk gelegd op het feit dat Lidl de goedkoopste zou zijn. Het is niet duidelijk genoeg dat het alleen om de huismerken gaat. 

RB 3547

Leergang Intellectueel Eigendomsrecht start 2 november

Op 2 november start aan de VU de Leergang Intellectueel Eigendomsrecht. Van ongeautoriseerde internetdownloads en nieuwe content platforms tot investeringen in baanbrekende technologieën en marketing op basis van prestigieuze brands. Het recht van intellectueel eigendom doordringt de kenniscreatie, -overdracht en -benutting in het bedrijfsleven, bij de overheid, in scholen, universiteiten, musea en bibliotheken, en zelfs in het privéleven. Het bepaalt de spelregels voor eerlijke concurrentie en ordent de markt. Maar op welke manieren worden intellectuele eigendomsrechten eigenlijk verkregen? Hoe worden deze rechten geëxploiteerd en gehandhaafd? Hoe verstrekt de bescherming en handhaving van intellectueel eigendom zich uit in de analoge en de digitale wereld?
Lees verder >>

RB 3545

Toyota beweert onterecht in reclame dat auto's de lucht zuiveren

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 jul 2021, RB 3545; 2021/00229 (Klager tegen Toyota ), http://www.reclameboek.nl/artikelen/toyota-beweert-onterecht-in-reclame-dat-auto-s-de-lucht-zuiveren

RCC 22 juli 2021, RB 3545; 2021/00229 (Klager tegen Toyota) In de televisiecommericals van de nieuwe Toyota Mirai wordt verkondigd dat de auto alleen water uitstoot en de lucht zuivert. Klager stelt dat de uitspraak dat auto's de lucht kunnen zuiveren misleidend is. Ondanks dat de aandrijving niet leidt tot afname van de luchtkwaliteit, kan dat niet gezegd worden voor algemeen autogebruik, ten gevolge van bandenslijtage en remslijtage. Toyota voert aan dat het voor de gemiddelde gebruiker duidelijk moet zijn dat het hier gaat om de directe uitstoot en niet het algemeen autogebruik. De Commissie gaat hier niet in mee, mede gelet op het feit dat in de reclame het thema 'schone lucht' de boventoon voert. De bestreden uiting wordt in strijd met artikel 2 MRC en artikel 7 NRC geacht en de Commissie beveelt de adverteerder aan niet meer op dergelijke wijze reclame te maken.

RB 3543

Actualiteiten entertainment en IE op 8 september

Op een unieke locatie in Amsterdam organiseert deLex samen met o.a. Gaico Bos, Marijn Kingma, Margriet Koedooder en Michiel Odink een boeiend middagprogramma over entertainment en IE op woensdag 8 september. Op de agenda staan onder meer 'entertainment van de toekomst', wetgeving en rechtspraak, filmcontractenrecht, filmmuziek en contracten en een boeiende praktijkspreker. We sluiten af met een live borrel in het Vokshotel, verzamelplek voor muzikanten, kunstenaars en ontwerpers!

Maximum aantal deelnemers bereikt! Meer informatie via info@delex.nl

Tijden: 12:45 - 17:15 uur (inloop vanaf 12:30 uur)
Accreditatie: 4 PO-punten
Locatie: Het Volkshotel, Wibautstraat, Amsterdam

RB 3544

Reclame voor mondkapjes met hoge beschermingsgraad misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 27 jul 2021, RB 3544; (Klager tegen Lucovitaal), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-voor-mondkapjes-met-hoge-beschermingsgraad-misleidend

RCC 27 juli 2021, RB 3544; 2021/00260 (Klager tegen Lucovitaal) Het betreft de website lucovitaal.nl en reclame van Lucovitaal in een folder voor zover in beide uitingen een uitwasbaar mondkapje wordt aangeboden in combinatie met hygiënische handgel en daarbij over het mondkapje wordt gezegd: “Beschermingsgraad 98,65%”. Klager is van mening dat adverteerder hiermee de indruk wekt dat het mondkapje een met een FFP2-mondmasker vergelijkbaar beschermingsniveau heeft. De voorzitter van de Commissie stelt, dat uit het door adverteerder overlegde testrapport blijkt dat het slecht een hoge beschermingsgraag tegen bacteriën heeft. Op deze manier is de reclame dus misleidend in die zin dat er geen sprake is van een hoge beschermingsgraad tegen virussen zoals het coronavirus. Nu de geclaimde beschermingsgraad niet bestaat, levert dit een gevaar voor de volksgezondheid op. Adverteerder wordt verboden om op deze manier reclame te maken. 

RB 3542

“Exclusieve ledenkorting bij 250 Nederlandse webwinkels” is deels misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 jul 2021, RB 3542; (Klager tegen Seniorenvoordeelpas), http://www.reclameboek.nl/artikelen/exclusieve-ledenkorting-bij-250-nederlandse-webwinkels-is-deels-misleidend

RCC 15 juli 2021 RB 3542; 2021/00177 (Klager tegen Seniorenvoordeelpas)  Klager klaagt dat er geen sprake is van de door adverteerder aangeprezen exclusiviteit met betrekking tot de aanbiedingen. Hij stelt dat het aangeboden voordeel ook langs andere wegen te verkrijgen is. Ook zijn er volgens klager minder webwinkels aangesloten bij de Seniorenvoordeelpas dan op de website vermeld staat. Klager heeft verder zijn twijfel geuit over de juistheid van de vermelding van de ‘aangesloten merken’, nu de door hem benaderde klantenservices van verschillende genoemde bedrijven stelden niet op de hoogte te zijn van samenwerking met adverteerder. Dit argument heeft de adverteerder voldoende weerlegd door te stellen dat ze niet met de betreffende bedrijven in contact treedt over de kortingsacties. De Commissie gaat alleen mee in de tweede klacht, nu de adverteerder heeft erkend dat geen sprake is van een stabiel aantal van de aangeprezen 250 webwinkels.

RB 3541

8e editie Data, Cybersecurity & Privacy (DCSP) nu verkrijgbaar!

The magazine Data, Cybersecurity & Privacy (DCSP) edition number 8 has been published! Once again, an edition where many of your data, cybersecurity and privacy related questions will be answered. Soon also available online. What to expect:

Columns
Rob van den Hoven van Genderen about eHealth and the AI-regulation;
- Peter van Schelven about Secure Software Development and OWASP;
- Hans Schnitzler about ‘Datacracy’;
- Bernold Nieuwesteeg about the discussion about digital autonomy that must become part of the Dutch political debate.

RB 3540

Onduidelijkheid over het aanprijzen van natuurvriendelijke eigenschappen

Rechtspraak (NL/EU) 30 apr 2021, RB 3540; ECLI:NL:RBROT:2021:3960 (Forbo tegen Duracryl ), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onduidelijkheid-over-het-aanprijzen-van-natuurvriendelijke-eigenschappen

Vzr. Rechtbank Rotterdam 30 april 2021, IT 3600, RB 3540; ECLI:NL:RBROT:2021:3960 (Forbo tegen Duracryl)  Kort geding. Beide partijen houden zich bezig met de productie en verkoop van vloeren. Forbo heeft van Duracryl een exclusieve licentie verkregen voor de verkoop van een kurkvloer, CLL. Forbo vordert in deze zaak de staking van het gebruik van het woord ‘linoleum’ door Duracryl. Duracryl gebruikt dit woord in reclame-uitingen op haar website en brochures. Forbo onderbouwt dit met de stelling dat de CLL vloer niet de natuurvriendelijke eigenschappen van linoleum heeft. De voorzieningenrechter oordeelt dat het onduidelijk is wanneer het aanprijzen van natuurvriendelijke eigenschappen misleidend is. Ook heeft Duracryl onweersproken gesteld dat CLL door afnemers beschouwd wordt als een vloeibare vorm van linoleum. De vorderingen van Forbo worden afgewezen.

RB 3539

Najaarsagenda opleidingen

Voor de één is het zomerreces al begonnen, de ander is nog druk aan het werk. Bij deLex bereiden we rustig het nieuwe programma voor, om in september een vliegende start te maken met Entertainment en IE. Vanaf dan verwelkomen we u graag weer bij onze opleidingen!

Najaarsprogramma
- Donderdag 8 september: Entertainment en IE
- Dinsdag 5 oktober: Benelux Merkencongres 2021 deel 2
- Donderdag 7 oktober: Nederlands Octrooicongres 2021 deel 2

RB 3537

"De één blijft happy single, bij de ander is er een kleintje op komst" is niet kwetsend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 17 jun 2021, RB 3537; (Klager tegen Independer), http://www.reclameboek.nl/artikelen/de-n-blijft-happy-single-bij-de-ander-is-er-een-kleintje-op-komst-is-niet-kwetsend

RCC 17 juni 2021, RB 3537; 2021/00079 (Klager tegen Independer) Klager vindt de uitspraak "De één blijft happy single, bij de ander is er een kleintje op komst" in een radiocommercial van Independer nodeloos kwetsend voor alleenstaanden. Independer heeft aangevoerd dat er geen sprake is van een tegenstelling, maar dat slechts twee voorbeelden worden gebruikt die om een ander soort verzekering vragen. De Commissie is het hiermee eens en stelt dat de suggestie niet wordt gewekt dat alleenstaanden geen kinderen kunnen krijgen. De klacht wordt afgewezen.