RB 3655

IE-diner wordt een IE-zomerfeest!

Get dressed en get ready: het IE-diner wordt een IE-zomerfeest! Op 30 juni starten we de zomer met een knal, in de kapel van Hotel Arena. Het wordt een magische avond met een walking dinner, IE-deejays, bruisende cocktails en dresscode. Natuurlijk geven enkele sprekers extra karakter aan de avond. Voor het overige wordt het dansen, praten en lachen met concullega’s in een sfeervolle omgeving. Laat kantoorperikelen achter en feest mee.

We starten weer om 18.00 uur, en eindigen zodra de laatste voeten van de dansvloer zijn. Kom je ook? Schrijf je in via info@delex.nl of via deze link. Meer informatie over het programma volgt snel!

RB 3654

HvJ EU conclusie A-G: uitspraak over reconventionele vordering is mogelijk

5 mei 2022, RB 3654; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-uitspraak-over-reconventionele-vordering-is-mogelijk

HvJ EU Conclusie A-G 5 mei 2022, IEF 20715, RB 3654, IEFbe 3450; ECLI:EU:C:2022:366 (KP tegen Gemeinde Bodman-Ludwigshafen) In september 2018 heeft Gemeinde Bodman-Ludwigshafen reclame gemaakt voor het plukken en proeven van appels in het kader van een rit met een aanhangwagen van een tractor die bestemd is voor de appeloogst, een "Apfelzügle". De term "Apfelzügle" is tevens een ingeschreven Uniewoordmerk van KP. KP is vervolgens naar de Duitse rechter gegaan in verband met het gebruik van diens merk in het reclamespotje van de Gemeinde Bodman-Ludgwigshafen. Vervolgens staat de vraag centraal binnen de procedure of de rechtbank nog bevoegd is om uitspraak te doen over de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk, nadat de houder van dat merk de oorspronkelijke hoofdvordering wegens inbreuk heeft ingetrokken. De A-G concludeert dat dit mogelijk zou moeten zijn in het licht van art. 124 onder d en art. 128 van verordening 2017/1001.

RB 3653

Duurzaamheidsreclame: niet alles is greenwashing

Bedrijven willen bijdragen aan duurzaamheid en daarover vertellen. Welke duurzaamheidsclaims mag je als bedrijf maken wanneer je reclame maakt voor jouw producten? Wanneer wordt de reclame misleidend en is er sprake van greenwashing? Veel bedrijven worstelen met deze vragen en reclamecampagnes moeten worden aangepast.
In 2021 werd vermogensbeheerder Robeco door Milieudefensie beticht van greenwashing. Zowel in eerste aanleg bij de Reclame Code Commissie als in hoger beroep werd Robeco in het gelijk gesteld [IEF 20648].
Lees verder >>

RB 3652

Aanduiding CO2-neutraal als misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 8 apr 2022, RB 3652; (CO2ZERO), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanduiding-co2-neutraal-als-misleidend

RCC 8 april 2022, RB 3652; dossiernr. 2021/00553 (CO2ZERO) KLM biedt bij het boeken van een vlucht de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van uw vlucht te neutraliseren, door een additionele kleine bijdrage te leveren. Alhoewel KLM meedoet aan een herbebossingsproject door Gold standard gecertifieerde carbon credits/Ver's te kopen, staat daardoor volgens de Commissie niet vast dat KLM daardoor ook het beloofde effect realiseert. Tezamen met het feit dat er geen volledige wetenschappelijke consensus hierover bestaat, acht de Commissie dat deze beloftes van KLM niet in de door art. 3 MRC vereiste mate worden aangetoond en zijn daardoor misleidend.

RB 3650

Save the date: feestelijk IE-diner op donderdag 30 juni a.s.

Het kan weer. Bij elkaar komen en een feestje vieren. Daarom gaan we op donderdag 30 juni a.s. het IE-diner inhalen.  En dit keer wordt het een IE-feestje, met IE-deejays. Gewoon weer in de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam. In een andere opzet. Onder leiding van Bernt Hugenholtz. Minder sprekers en meer muziek. Binnenkort meer, zet de datum alvast in je agenda.

RB 3651

Geen reflexwerking consumentenbescherming voor kleine ondernemer

Nederland 28 jan 2022, RB 3651; ECLI:NL:RBGEL:2022:2146 (Nederland Bruist tegen Gedaagde), http://www.reclameboek.nl/artikelen/geen-reflexwerking-consumentenbescherming-voor-kleine-ondernemer

Rb. Gelderland 28 januari 2022, RB 3651; ECLI:NL:RBGEL:2022:2146 (Nederland Bruist tegen Gedaagde) Gedaagde heeft als 'kleine' zelfstandige ondernemer een overeenkomst gesloten met Nederland Bruist voor het adverteren in het magazine van Nederland Bruist. De algemene voorwaarden van Nederland Bruist zijn op deze overeenkomst van toepassing. Gedaagde wilde 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst annuleren, maar dit was volgens Nederland Bruist niet zomaar mogelijk. In artikel 10 van de algemene voorwaarden zijn de bepalingen betreffende de annulering van het advertentiecontract opgenomen, waaruit bleek dat dit niet kosteloos kon plaatsvinden. Nederland Bruist vordert deze kosten, zoals opgenomen binnen het contract, van gedaagde. Het verweer van gedaagde, dat spraken zou moeten zijn van een reflexwerking van consumentenbescherming voor kleine ondernemers, slaagt volgens de rechtbank niet en deze verwijst in dit kader naar een arrest van de Hoge Raad waarin eenzelfde verweer aan de orde was. Gedaagde dient dus de volledige contractsom aan Nederland Bruist te betalen. Ook het enkele 'voelen van druk' bij het sluiten van de overeenkomst bleek onvoldoende gefundeerd om de rechter in andere banen te leiden.

RB 3648

Auteursrechtelijke inbreuk en misleidende reclame omtrent computerreiniging

Nederland 2 mrt 2022, RB 3648; ECLI:NL:RBMNE:2022:1054 (Computerreiniging), http://www.reclameboek.nl/artikelen/auteursrechtelijke-inbreuk-en-misleidende-reclame-omtrent-computerreiniging

Rb. Midden-Nederland 2 maart 2022, IEF 20677, RB 3648; ECLI:NL:RBMNE:2022:1054 (Computerreiniging) In deze zaak over misleidende reclame en auteursrecht staan de reinigingsdoekjes en reinigingsdiensten van eiseres centraal. Gedaagde maakt auteursrechtelijke inbreuk op de teksten van eiseres, door deze over te nemen met opvallende gelijkenissen op de eigen website. Volgens de rechtbank was er evident sprake van ontlening. Er was in dit geval voldoende ruimte om af te wijken omtrent de vormgeving van de feitelijke informatie en de teksten. Gedaagde is daardoor als houder van de website waarop de inbreukmakende teksten zijn geplaatst aansprakelijk voor de schade die de eiseres daardoor lijdt. In reconventie wordt vervolgens beslist dat eiseres op haar beurt zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende reclame door op haar websites te vermelden dat de schoonmaakdoekjes een coating hebben "die schadelijke bacteriën uitschakelt". Deze claim is volgens de rechtbank een onterechte biocidale claim.

RB 3640

Seminar digitale ontwikkelingen in kunst en recht op 20 mei. Aanmelden nog mogelijk!

In het nieuwe seminar 'Return to the future' op vrijdag 20 mei worden digitale ontwikkelingen in kunst en recht besproken door experts met een diverse achtergrond. Met de opkomst van NFT's, metaverse, blockchain en artificial intelligence worden de huidige definties van werken en makers behoorlijk opgerekt. Want is er wel sprake van een werk wanneer het met AI is gemaakt? En wie is dan de maker? Welke consequenties heeft dit, hoe werken technische toepassingen en welke gevolgen heeft dit voor de juridische praktijk en voor kunstenaars?

Berber Brouwer bespreekt het auteursrecht op werken die met AI zijn gemaakt, en gaat kort in op auteursrecht in metaverse. Manuel Chapalain neemt de juridische aspecten van onder meer artificial intelligence, metaverse en NFT's voor zijn rekening, waarbij Jean-Hugues Migeon de technische kanten voor u op een rij zet. Gustaaf Dekking laat met praktijkvoorbeelden zien hoe e.e.a. uitpakt in de 'echte' wereld. 

RB 3647

Alarmsysteem niet perse sneller en uiting daarom te absoluut

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 23 mrt 2022, RB 3647; (Versnelde politieverbinding), http://www.reclameboek.nl/artikelen/alarmsysteem-niet-perse-sneller-en-uiting-daarom-te-absoluut

RCC VT 23 maart 2022, RB 3647; dossiernr. 2022/00075/A (Versnelde politieverbinding) Te absoluut is de uitspraak in de onderhavige casus dat er sprake is van een "versnelde politieverbinding". Er is geen sprake van een direct contact met de politie, waardoor het "versnelde contact" in het onderhavige geval niet per definitie sneller is dan indien geen gebruik wordt gemaakt van dit specifieke alarmsysteem. Hierdoor is de tekst "met versnelde politieverbinding" te absoluut, aldus de voorzitter.

RB 3646

Actualiteiten- en Jurisprudentielunches, Online Updates en Kunst & IE: het programma in mei 2022

Het is voor iedereen een vol programma in mei, ook voor deLex. Daarom zetten we hier de opleidingen van de komende weken op een rij:

Start de maand op 10 mei met de Online Update Grondrechten & IE. Peter Teunissen zoomt in een uur in op de belangrijkste actualiteiten op dit onderwerp en op de verwachte uitspraak van het HvJ EU over de vraag of de monitorverplichting voor platforms in artikel 17 DSM inderdaad in strijd is met het recht op een vrijheid van meningsuiting c.q. de het recht op vrije informatiegaring. Neemt u in mei of juni deel aan onze jurisprudentielunches of bent u oud-deelnemer: dan krijgt u korting (aanmelden via 'prijs anders')

Op 18 mei schuiven we aan bij de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht, met Tobias Cohen Jehoram, Jesse Hofhuis en Joris van Manen. Alle relevante uitspraken voor u op een rij gezet, in slechts drie uur, tijdens de lunch! We verwelkomen u graag in persoon in het Amsterdamse Proeflokaal, online deelnemen is ook mogelijk.

Op 13 mei, 20 mei en 25 mei vindt de serie Kunst & IE plaats. Dicht bij de makers zelf, tijdens een tentoonstelling in Pulchri Studio te Den Haag.

RB 3645

Inhoudsopgave IER

Inhoudsopgave van het tijdschrift IER, nummer 2022-02.

Kroniek
Nr. 9, Kroniek over 2021 / Redactie    p. 53

Vizier
Nr. 10, Het eengemaakte octrooirecht (UPC) en het unitair protocol komen eraan: game changers met oproep aan de Nederlandse regering! / Mr. J.C.S. Pinckaers    p. 92 

RB 3637

Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht op 18 mei

Blijf bij met de Jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht op woensdag 18 mei. Met de drie vaste experts Tobias Cohen Jehoram, Jesse Hofhuis en Joris van Manen vindt weer een live editie plaats, op locatie in het Amsterdamse Proeflokaal. Neem deel en raak in één keer weer volledig op de hoogte!

Enkele uitspraken die worden behandeld:
HvJ EU 24 maart 2022, C-433/20 (Austro-Mechana) – privé kopiëren en billijke vergoeding, [IEF 20616]
Hoge Raad 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1923 (Martin Garrix/Spinnin records) – fonogrammenproducent, [IEF 20407]
Rechtbank Midden-Nederland 22 december 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:6183 (VvZ B2B informatie/Kamer van Koophandel) – databankenrecht, [IEF 20423]
Vzr. Rechtbank Gelderland 18 februari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:864 (Jaguar Land Rover/Ineos) – auteursrecht op industriële vormgeving, [IEF 20543]

Datum en tijd: 18 mei, van 13:00 - 16:15 uur
Accreditatie: 3 opleidingspunten (Nova, Vlaamse Orde en BMM)
Locatie: Het Amsterdamse Proeflokaal (met online optie)

Schuift u ook aan? Aanmelden is mogelijk via de website of via info@delex.nl.

RB 3644

Kortingsacties vereisen daadwerkelijk extra korting t.o.v. normale prijs

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 mrt 2022, RB 3644; (Stapelkorting op foto's), http://www.reclameboek.nl/artikelen/kortingsacties-vereisen-daadwerkelijk-extra-korting-t-o-v-normale-prijs

RCC VT 15 maart 2022, RB 3644; dossiernr. 2022/00062 (Stapelkorting op foto’s) Adverteerder beweert dat sprake is van een kortingsactie voor het afdrukken van foto’s. De prijzen in de actieperiode zijn echter gelijk aan de prijzen buiten de actieperiode. Buiten de actieperiode geldt dezelfde stapelkorting, maar er wordt in casu een actie omschreven met actievoorwaarden en een expliciete einddatum. De voorzitter oordeelt dat bij kortingsacties die een extra tijdelijk voordeel suggereren daadwerkelijk extra korting dient te worden verleend ten opzichte van de normale prijs. Nu deze extra korting niet wordt verleend, is sprake van misleidende informatie over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel. Naar het oordeel van de voorzitter is de uiting misleidend en oneerlijk, want de gemiddelde consument kan ertoe gebracht worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen.

RB 3643

Commercial over fauteuils is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 mrt 2022, RB 3643; (Fauteuils), http://www.reclameboek.nl/artikelen/commercial-over-fauteuils-is-misleidend

RCC VT 15 maart 2022, RB 3643; dossiernr. 2022/00110 (Fauteuils) De klacht gaat over een televisiecommercial en een tag-on van adverteerder waarin verschillende modellen fauteuils te zien zijn. In de commercial wordt gesproken over fauteuils van 695 euro, maar in diezelfde commercial worden stoelen getoond van ruim 4.000 euro. Klaagster is van mening dat men door de commercial denkt dat zo een mooie stoel al kan worden aangeschaft voor 695 euro en dit is misleidend. De voorzitter oordeelt dat het voor de hand ligt om de getoonde prijs te zien in relatie tot de getoonde stoelen waarbij de prijs wordt getoond. De uiting wekt onjuiste verwachtingen over de vanaf-prijs van de getoonde stoelen, omdat in de commercial en de tag-on niet één van de stoelen van 695 te zien is. In de reclame-uiting is dus onduidelijke informatie verstrekt over de prijs van het product. De uiting is misleidend.

RB 3639

Uitingen over milieu niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 6 apr 2022, RB 3639; (Milieudefensie tegen Robeco), http://www.reclameboek.nl/artikelen/uitingen-over-milieu-niet-misleidend

CvB 6 april 2022, IEF 20648, RB 3639; dossiernr. 2021/00412 (Milieudefensie tegen Robeco) Het gaat over een klacht van Milieudefensie tegen uitingen van Robeco over vermeend duurzame palmolieproductie, omdat deze de consument op ernstige wijze misleiden, in strijd zijn met de MRC, het vertrouwen in reclame schaden en kwalificeren als ongeoorloofde vergelijkende reclame. De Commissie heeft geoordeeld dat de uitingen bij de gemiddelde professionele belegger geen onjuiste indruk wekken. In appel voert Milieudefensie aan dat de uitingen ook door particulieren kunnen worden gezien en daarom (mede) moeten worden beoordeeld vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde consument die zelf belegt. Naar het oordeel van het College bestaat hier geen aanleiding voor, want de uitingen zijn gepubliceerd via de expliciet op de professionele beleggingsmarkt gerichte website en op de professionele Facebook- en Twitteraccounts. Op de website staat een disclaimer waarin staat dat de informatie uitsluitend is bedoeld voor professionele beleggers.

RB 3638

Reclame voor plasticvrije, natuurlijke kauwgom is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 6 apr 2022, RB 3638; (Perfetti van Melle tegen BenBits), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-voor-plasticvrije-natuurlijke-kauwgom-is-misleidend

CvB RCC 6 april 2022, IEF 20642, RB 3638; dossiernr. 2021/00281 (Perfetti van Melle tegen BenBits) In de zaak tussen Perfetti van Melle en BenBits heeft de Reclame Code Commissie eerder geoordeeld dat de uitingen van BenBits over de ‘natuurlijkheid’ van de kauwgom misleidend zijn [zie IEF 20487]. Deze beslissing wordt door het College van Beroep bevestigd. BenBits heeft onvoldoende onderbouwd dat de ingrediënten van de gombasis die zij door Beta Analytics hebben laten onderzoeken van natuurlijk materiaal zijn.

RB 3636

DCSP presenteert: Privacy & Artificial Intelligence in de e-Health praktijk

Net als in andere sectoren staan digitale ontwikkelingen en nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg niet stil. Zonder meteen over 'e-health' te praten zijn er talloze digitale hulpmiddelen waarmee artsen data kunnen combineren, diagnoses kunnen versnellen en de zorg aan patiënten kunnen verbeteren.

Dat vereist niet alleen een sprong voorwaarts in de samenwerking tussen zorgspecialisten onderling, maar ook een verschuiving in juridische kaders. Waar lopen zorgspecialisten in de praktijk tegen aan? Hoe kan dit worden verbeterd, welke juridische kaders zijn er en hoe kunnen deze kaders worden aangepast om een versnelling te realiseren?
Op dinsdag 19 april lichten ´Data Driven Doctor´ Gabriëlle Speijer, (radiotherapeut-oncoloog en oprichter van CatalyzIT) en Eliëtte Vaal (advocaat en privacy expert bij de Data Lawyers) deze onderwerpen toe tijdens een boeiend seminar van DCSP magazine in samenwerking met deLex. Na de inleidende presentaties volgt een kijkje in de wetenschap met AI onderzoeker Jonas Teuwen. Jonas onderzoekt manieren waarop algoritmen het veld kunnen ondersteunen. Hij leidt zijn eigen onderzoeksgroep (AI for Oncology) bij het Nederlands Kanker Instituut.

 

RB 3634

Het Nationaal IE-Studentencongres 2022

Op 11 mei vindt de 3e editie van het Nationaal IE-Studentencongres plaats!
Wil jij kennismaken met de advocaten van de top IE-kantoren van Nederland? Schrijf je dan gratis in voor het Nationaal IE-Studentencongres 2022.

Tijdens dit event kun je deelnemen aan verschillende workshops over octrooirecht, soft IP of mediarecht, verzorgd door advocaten van de Brauw Blackstone Westbroek, Brinkhof, Freshfields Bruckhaus Deringer, Hogan Lovells, HOYNG ROKH MONEGIER en Simmons & Simmons. Ook zullen IE-studieverenigingen het tegen elkaar opnemen in een pleitwedstrijd, waarna de dag feestelijk wordt afgesloten met een borrel. Deze dag is de ideale manier om meer te weten te komen over de verschillende advocatenkantoren en het intellectuele-eigendomsrecht!

Aanmelden kan t/m 17 april door je CV te mailen naar Britt.Morren@simmons-simmons.com.

RB 3633

Nepreviews en misleidende zoekresultaten vanaf mei 2022 wettelijk verboden

Een verbod op het (laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen bij webwinkels en digitale platforms gaat vanaf 28 mei dit jaar in. De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met het wetsvoorstel modernisering consumentenbescherming van ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Franc Weerwind (Rechtsbescherming) dat diverse regels in de digitale economie aanscherpt om consumenten duidelijker en eerlijker te informeren.
Lees verder op Rijksoverheid.nl.

RB 3632

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR)

Inhoudsopgave van het tijdschrift Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht. Aflevering 1, 24 maart 2022, jaargang 23.

Apotheekbereidingen
1* Vloeistof voor injectie tegen depressie is een geneesmiddel; verduidelijking cumulatieve vereisten voor uitzondering apotheekbereidingen (formula offi cinalis). EFTA Court 15 juli 2021, E-7/20 EER-Overeenkomst. EVA-Hof. Geneesmiddel. Groothandel. Offi cinale bereiding. Apotheekbereiding. Noot dhr. mr. M.O. Meulenbelt.