RB
RB 3832
9 april 2024
Uitspraak

Reclame over "duurzame" cruisereis is misleidend

 
RB 3830
28 maart 2024
Uitspraak

Google aansprakelijk voor nepadvertenties rond Jort Kelder

 
RB 3831
28 maart 2024
Uitspraak

Verzoek Amazon om openbaarmakingsplicht van advertentieopslag op te schorten afgewezen

 
RB 3766

IE-Zomerfeest | donderdag 29 juni

De inschrijvingen zijn gesloten voor het IE Zomerfeest! Sta je nog niet op de lijst, maar wil je toch graag komen: stuur nog even een mail, dan kijken we wat we kunnen doen. Want rain or shine: op donderdag 29 juni luiden we de zomer in op een bijzondere locatie met walking dinner, IE-huisband Soul Circus, & als slotakkoord een volle dansvloer met IE-deejays en koude drankjes. Schuif kantoorperikelen aan de kant en maak je klaar voor een sprankelende avond in zomerse IE-sferen.

RB 3769

Gendertwijfel.nl wordt aangeraden te veranderen

CvdM 6 jun 2023, RB 3769; 2023/00100/C - CVB (Gendertwijfel.nl/Commissie), https://www.reclameboek.nl/artikelen/gendertwijfel-nl-wordt-aangeraden-te-veranderen

CvB 6 juni 2023, RB 3769; Dossiernr: 2023/00100/C-CVB (Gendertwijfel.nl/Commissie) Het College van Beroep buigt zich in deze zaak over een radiocommercial die de Commissie eerder als nodeloos grievend bestempelde. Het betrof een commercial waarin een vrouw tegen een (vermoed) kind zegt dat geslacht geen keuze is en een oproep aan de politiek doet om de zogenaamde 'Transgenderwet' tegen te houden. Hoewel deze uiting niet misleidend werd geacht, was zij wel nodeloos kwetsend, gelet op de combinatie van gesproken tekst en de toonzetting. 

RB 3761

Actualiteitenlunch Reclamerecht | 21 juni 2023

Aanmelden is nog mogelijk voor de Actualiteitenlunch Reclamerecht 2023! In een interactieve bijeenkomst praten Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) deelnemers in hoog tempo bij over relevante Nederlandse en Europese rechtspraak, ontwikkelingen en wetgeving. Zo krijgt u in korte tijd een actueel, volledig en praktijkgericht overzicht!

RB 3768

Drank en suiker, of de misleidende YouTube video van Air Up

6 jun 2023, RB 3768; (Klager tegen Air Up), https://www.reclameboek.nl/artikelen/drank-en-suiker-of-de-misleidende-youtube-video-van-air-up

CvB 6 juni 2023; RB 3768; Dossiernr. 2022/00421-CVB (klager tegen Air Up) Het College van Beroep diende zich in deze zaak over twee uitingen te buigen. De eerste uiting betreft, kort samengevat, een YouTube video met de titel ‘Big Lies’ met betrekking tot het product Air Up. In deze video komen onder andere de volgende groot geschreven tekstgedeeltes in beeld: ‘suiker geeft smaak’, ‘grote leugen’, en ‘kap met die rommel’ (hierna: uiting 1). De tweede uiting betreft de tekst: ‘Je proeft smaak door geur. We proeven voor 80% met onze neus’ welke op de website van Air Up prijkt (hierna: uiting 2).

RB 3767

Uiting over de wolf niet in strijd met de wet

toezichthouder 30 mei 2023, RB 3767; (Klager tegen Telegraaf), https://www.reclameboek.nl/artikelen/uiting-over-de-wolf-niet-in-strijd-met-de-wet

CvB 30 mei 2023, RB 3767; Dossiernr. 2022/00531 (Klager tegen Telegraaf) Het College van Beroep heeft zich uitgesproken over een uiting in de Telegraaf die politici oproept om maatregelen te nemen tegen de wolf. De klacht over de uiting luidt dat de wolf in de betwiste reclame-uiting ten onrechte als een bedreiging voor de mens wordt voorgesteld. De klager stelt dat er in het recente verleden geen mensen zijn aangevallen door wolven. De Faunabescherming ziet de uiting als een vorm van opruiing, waarmee misdrijven worden uitgelokt en wordt geappelleerd aan gevoelens van angst.

RB 3756

Duurzaamheid, IE en reclamerecht in (proces)praktijk en bedrijfsleven | 1 juni 2023

De roep om duurzaamheid neemt een steeds grotere plaats in in de maatschappij, ook in de praktijk van advocaten en bedrijfsjuristen (zie bijvoorbeeld ´IE en de circulaire economie´ - IEF 21373, en publicatie IEF 21416). Wat betekent dit voor de IE (proces)praktijk?

Op donderdag 1 juni organiseert deLex een bijzonder middagprogramma over het spanningsveld tussen duurzaamheid en het Intellectueel Eigendomsrecht in de praktijk, op een duurzame locatie in Amsterdam.
Aanmelden is nog mogelijk!

RB 3764

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht

Aflevering 1 – 23 maart 2023 - Jaargang 24

Apotheekbereidingen

1. Welke eisen worden gesteld aan rechtmatigheid en vergoeding van een apotheekbereiding? Rechtbank Noord-Nederland 11 september 2019, C/17/164607 / HA ZA 18-323, ECLI:NL:RBNNE:2019:3851. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman

2. Verhouding Nederlands juridisch kader en EU-kader met betrekking tot apotheekbereidingen Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 november 2022, 200.306.109,
ECLI:NL:GHARL:2022:9768. Noot mw. mr. C. van der Beek

Definitie geneesmiddel

3. Het is groen, het kwaakt en zit in de sloot… en is (dus) geen geneesmiddel Rechtbank Oost-Brabant 25 maart 2022, 21/1096, ECLI:NL:RBOBR:2022:1109. Noot mw. mr.
K. van Lessen Kloeke, deze noot heeft betrekking op «JGR» 2023/3, «JGR» 2023/4, «JGR» 2023/5, «JGR» 2023/6, «JGR» 2023/7 en «JGR» 2023/8.

4. Het is groen, het kwaakt en zit in de sloot… en is (dus) geen geneesmiddel Rechtbank Den Haag 28 juni 2022, SGR 21/2754, ECLI:NL:RBDHA:2022:6294. Noot mw. mr. K.
van Lessen Kloeke, onder «JGR» 2023/3.

5. Het is groen, het kwaakt en zit in de sloot… en is (dus) geen geneesmiddel Rechtbank Den Haag 28 juni 2022, SGR 21/2755, ECLI:NL:RBDHA:2022:6295. Noot mw. mr. K.
van Lessen Kloeke, onder «JGR» 2023/3.

6. Het is groen, het kwaakt en zit in de sloot… en is (dus) geen geneesmiddel Rechtbank Zeeland-West-Brabant zp Breda 21 oktober 2022, AWB- 21_2502 en 21_5482,
ECLI:NL:RBZWB:2022:6136. Noot mw. mr. K. van Lessen Kloeke, onder «JGR» 2023/3.

7. Het is groen, het kwaakt en zit in de sloot… en is (dus) geen geneesmiddel Rechtbank Amsterdam 6 december 2022, AMS 21/3457, ECLI:NL:RBAMS:2022:7416. Noot
mw. mr. K. van Lessen Kloeke, onder «JGR» 2023/3.

8. Het is groen, het kwaakt en zit in de sloot… en is (dus) geen geneesmiddel Rechtbank Rotterdam 10 januari 2023, ROT 21/3837, ECLI:NL:RBROT:2023:75. Noot mw. mr.
K. van Lessen Kloeke, onder «JGR» 2023/3.

Handelsvergunning

9. Handelsvergunning wordt doorgehaald omdat bij de aanvraag de verkeerde procedure is toegepast Rechtbank Noord-Holland zp Haarlem 26 juli 2022, HAA 20/6408, ECLI:NL:RBNHO:2022:8824. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman

Off-label gebruik

10. Het buiten de behandelrichtlijnen off-label voorschrijven van geneesmiddelen bij de behandeling van COVID-19 is geen overtreding van art. 68 lid 1 Gnw maar leidt wel tot een berisping Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven zp ’s-Hertogenbosch 18 november 2022, H2022/3808, ECLI:NL:TGZREIN:2022:66. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman

Omzetbelasting

11. Op een medisch hulpmiddel is het verlaagde btw-tarief niet van toepassing, tenzij wordt aangetoond dat het soortgelijk is aan en concurreert met een geneesmiddel waarvoor een handelsvergunning is verleend Rechtbank Noord-Holland zp Haarlem 2 juni 2022, AWB - 20 _ 2487, ECLI:NL:RBNHO:2022:5275. Noot mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens 

Parallelimport

12. Herverpakking en heretikettering van een parallel te distribueren geneesmiddel is in beginsel gelijkwaardig Hof van Justitie van de Europese Unie 17 november 2022, C-204/20, ECLI:EU:C:2022:892. Noot mw. mr. N. Moalim, dhr. mr. G. van der Wal

Reclame

13. Folder over ontwormingsmiddelen slechts op één klachtonderdeel in strijd met de Code, desondanks volledige kostenveroordeling Commissie voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten 25 november 2022, 2022-02. Noot mw. mr. M. Meddens-Bakker

14. Real world data kunnen in beginsel als onderbouwing van claim dienen CvB Stichting Code Geneesmiddelenreclame 7 februari 2023, B22.003/B22.01. Noot mw. mr.
dr. M.D.B. Schutjens

Vergoedingen

15. Onvoldoende onderbouwing dat grote groepen patiënten niet uitkomen met het preferente geneesmiddel en aangewezen zijn op ‘medische noodzaak’ Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 april 2022, 200.297.585, ECLI:NL:GHARL:2022:3265. Noot mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens

 

RB 3763

'Bespaar op je stookkosten' is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 25 apr 2023, RB 3763; (Klager tegen Koopjedeal), https://www.reclameboek.nl/artikelen/bespaar-op-je-stookkosten-is-misleidend

RCC 25 april 2023, RB 3763; Dossiernr. 2023/00020 (Klager tegen Koopjedeal) Een klager heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC) over een reclame voor een 'slimme design torenkachel' en 'slimme infrarood paneelverwarming'. In de reclame wordt gesteld dat de aankoop van deze producten leidt tot een besparing van de stookkosten. De klager acht deze bewering misleidend. Door de mededeling dat je met de geadverteerde toestellen voor elektrisch verwarmen kunt besparen op je stookkosten, wordt de indruk gewekt dat je bij gelijkblijvend comfort minder geld kwijt bent aan de kosten voor verwarming. Uit een berekening op de website van Kassa blijkt echter dat het verwarmen van een woning met elektriciteit tot driemaal duurder is dan verwarming op gas. 

RB 3762

Volledig elektrisch aangedreven auto?

1 mei 2023, RB 3762; (Klager tegen Nissan), https://www.reclameboek.nl/artikelen/volledig-elektrisch-aangedreven-auto

RCC 1 mei 2023, RB 3762; Dossiernr. 2023/00095 (Klager tegen Nissan) Een klager heeft een klacht in gediend bij de Reclame Code Commissie voor een reclame op Youtube. In die reclame wordt volgens klager de indruk gewekt dat de desbetreffende auto ‘compleet elektrisch’ is. In werkelijkheid wordt een brandstofmotor gebruikt voor de elektrische energie. Volgens de klager gaat het om een ‘hybride’. Klager acht de reclame 'misschien misleidend vanuit duurzaamheidsoogpunt'. Nissan stelt zich op het standpunt dat nergens in de communicatie staat dat de auto ‘compleet elektrisch’ is. Ook beweert Nissan nergens dat de desbetreffende auto geen uitstoot produceert.

RB 3760

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht

Aflevering 4 - 9 december 2022 - Jaargang 23

Apotheker
30. De apotheker moet bij substitutie zorgvuldig handelen. Geschillencommissie Openbare Apotheken 13 juni 2022, 20210092/OA, met noot mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.

Bemiddeling, verkoop en reclame
31. The SocialMedwork handelde zonder vergunning als groothandel, handelde in ongeregistreerde geneesmiddelen en maakte reclame voor ongeregistreerde geneesmiddelen. Rechtbank Amsterdam 12 maart 2021, AMS 20/1458, ECLI:NL:RBAMS:2021:1523. Met noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman. 

Handelsvergunning
32. De door de rechtbank vernietigde handelsvergunning wordt in ere hersteld. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 7 september 2022, 202200303/1/A3,
ECLI:NL:RVS:2022:2626. Met noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman.

Mededingingsrecht
33. Hof van Justitie laat boete voor pay-for-delay-overeenkomsten in stand. Hof van Justitie van de Europese Unie 25 maart 2021, C-591/16 P, ECLI:EU:C:2021:243. Met noot mw. mr. L.A.J.M. Peeters, dhr. mr. D.W.L.A. Schrijvershof.

Off-label gebruik
34. Geen voorlopige voorziening in verband met bestuurlijke boete off-label gebruik. Rechtbank Limburg zp Roermond 24 augustus 2022, ROE 22/1560, ECLI:NL:RBLIM:2022:6590. Met noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman.

Reclame
35. Bij de beoordeling van reclame-uitingen zijn de verwachte aandacht, kennis en inschatting van de doelgroep relevant. Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame 14 september 2022, K22.003. Met noot mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.

36. Dat een beroepsgroep aantoonbaar waarde hecht aan een studie is niet voldoende voor het onderbouwen van een reclameclaim. De CGR beoordeelt zelfstandig de waarde van dat bewijs. Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame 30 september 2022, K22.004. Met noot mw. mr. M. Meddens-Bakker.

37. Ecuphar houdt de hond de jas voor: claims over doorbraakpijn zijn misleidend. Commissie voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten 30 november 2021, 2021-02. Met noot mw. mr. M. Meddens-Bakker.

38. Alfasan spant met advertentie het paard achter de wagen: de uitingen zijn misleidend en mogen niet meer worden gemaakt. Commissie voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten 28 april 2022, 2022-01. Met noot mw. mr. M. Meddens-Bakker.