RB
RB 3700
4 oktober 2022
Artikel

Benelux Merkencongres op 13 oktober

 
RB 3707
3 oktober 2022
Uitspraak

Reclame van Pfizer niet misleidend

 
RB 3706
29 september 2022
Artikel

Mr. S.K. Martens Academie 2022/2023

 
RB 3653

Met dank aan Sarith Jonker, Willem Leppink en Sophie Schneiders, Ploum.

Duurzaamheidsreclame: niet alles is greenwashing

Bedrijven willen bijdragen aan duurzaamheid en daarover vertellen. Welke duurzaamheidsclaims mag je als bedrijf maken wanneer je reclame maakt voor jouw producten? Wanneer wordt de reclame misleidend en is er sprake van greenwashing? Veel bedrijven worstelen met deze vragen en reclamecampagnes moeten worden aangepast.
In 2021 werd vermogensbeheerder Robeco door Milieudefensie beticht van greenwashing. Zowel in eerste aanleg bij de Reclame Code Commissie als in hoger beroep werd Robeco in het gelijk gesteld [IEF 20648].
Lees verder >>

RB 3652

Aanduiding CO2-neutraal als misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 8 apr 2022, RB 3652; (CO2ZERO), https://www.reclameboek.nl/artikelen/aanduiding-co2-neutraal-als-misleidend

RCC 8 april 2022, RB 3652; dossiernr. 2021/00553 (CO2ZERO) KLM biedt bij het boeken van een vlucht de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van uw vlucht te neutraliseren, door een additionele kleine bijdrage te leveren. Alhoewel KLM meedoet aan een herbebossingsproject door Gold standard gecertifieerde carbon credits/Ver's te kopen, staat daardoor volgens de Commissie niet vast dat KLM daardoor ook het beloofde effect realiseert. Tezamen met het feit dat er geen volledige wetenschappelijke consensus hierover bestaat, acht de Commissie dat deze beloftes van KLM niet in de door art. 3 MRC vereiste mate worden aangetoond en zijn daardoor misleidend.

RB 3650

Save the date: feestelijk IE-diner op donderdag 30 juni a.s.

Het kan weer. Bij elkaar komen en een feestje vieren. Daarom gaan we op donderdag 30 juni a.s. het IE-diner inhalen.  En dit keer wordt het een IE-feestje, met IE-deejays. Gewoon weer in de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam. In een andere opzet. Onder leiding van Bernt Hugenholtz. Minder sprekers en meer muziek. Binnenkort meer, zet de datum alvast in je agenda.

RB 3651

Geen reflexwerking consumentenbescherming voor kleine ondernemer

Nederland 28 jan 2022, RB 3651; ECLI:NL:RBGEL:2022:2146 (Nederland Bruist tegen Gedaagde), https://www.reclameboek.nl/artikelen/geen-reflexwerking-consumentenbescherming-voor-kleine-ondernemer

Rb. Gelderland 28 januari 2022, RB 3651; ECLI:NL:RBGEL:2022:2146 (Nederland Bruist tegen Gedaagde) Gedaagde heeft als 'kleine' zelfstandige ondernemer een overeenkomst gesloten met Nederland Bruist voor het adverteren in het magazine van Nederland Bruist. De algemene voorwaarden van Nederland Bruist zijn op deze overeenkomst van toepassing. Gedaagde wilde 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst annuleren, maar dit was volgens Nederland Bruist niet zomaar mogelijk. In artikel 10 van de algemene voorwaarden zijn de bepalingen betreffende de annulering van het advertentiecontract opgenomen, waaruit bleek dat dit niet kosteloos kon plaatsvinden. Nederland Bruist vordert deze kosten, zoals opgenomen binnen het contract, van gedaagde. Het verweer van gedaagde, dat spraken zou moeten zijn van een reflexwerking van consumentenbescherming voor kleine ondernemers, slaagt volgens de rechtbank niet en deze verwijst in dit kader naar een arrest van de Hoge Raad waarin eenzelfde verweer aan de orde was. Gedaagde dient dus de volledige contractsom aan Nederland Bruist te betalen. Ook het enkele 'voelen van druk' bij het sluiten van de overeenkomst bleek onvoldoende gefundeerd om de rechter in andere banen te leiden.

RB 3648

Auteursrechtelijke inbreuk en misleidende reclame omtrent computerreiniging

Nederland 2 mrt 2022, RB 3648; ECLI:NL:RBMNE:2022:1054 (Computerreiniging), https://www.reclameboek.nl/artikelen/auteursrechtelijke-inbreuk-en-misleidende-reclame-omtrent-computerreiniging

Rb. Midden-Nederland 2 maart 2022, IEF 20677, RB 3648; ECLI:NL:RBMNE:2022:1054 (Computerreiniging) In deze zaak over misleidende reclame en auteursrecht staan de reinigingsdoekjes en reinigingsdiensten van eiseres centraal. Gedaagde maakt auteursrechtelijke inbreuk op de teksten van eiseres, door deze over te nemen met opvallende gelijkenissen op de eigen website. Volgens de rechtbank was er evident sprake van ontlening. Er was in dit geval voldoende ruimte om af te wijken omtrent de vormgeving van de feitelijke informatie en de teksten. Gedaagde is daardoor als houder van de website waarop de inbreukmakende teksten zijn geplaatst aansprakelijk voor de schade die de eiseres daardoor lijdt. In reconventie wordt vervolgens beslist dat eiseres op haar beurt zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende reclame door op haar websites te vermelden dat de schoonmaakdoekjes een coating hebben "die schadelijke bacteriën uitschakelt". Deze claim is volgens de rechtbank een onterechte biocidale claim.

RB 3647

Alarmsysteem niet perse sneller en uiting daarom te absoluut

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 23 mrt 2022, RB 3647; (Versnelde politieverbinding), https://www.reclameboek.nl/artikelen/alarmsysteem-niet-perse-sneller-en-uiting-daarom-te-absoluut

RCC VT 23 maart 2022, RB 3647; dossiernr. 2022/00075/A (Versnelde politieverbinding) Te absoluut is de uitspraak in de onderhavige casus dat er sprake is van een "versnelde politieverbinding". Er is geen sprake van een direct contact met de politie, waardoor het "versnelde contact" in het onderhavige geval niet per definitie sneller is dan indien geen gebruik wordt gemaakt van dit specifieke alarmsysteem. Hierdoor is de tekst "met versnelde politieverbinding" te absoluut, aldus de voorzitter.

RB 3645

Inhoudsopgave IER

Inhoudsopgave van het tijdschrift IER, nummer 2022-02.

Kroniek
Nr. 9, Kroniek over 2021 / Redactie    p. 53

Vizier
Nr. 10, Het eengemaakte octrooirecht (UPC) en het unitair protocol komen eraan: game changers met oproep aan de Nederlandse regering! / Mr. J.C.S. Pinckaers    p. 92 

RB 3644

Kortingsacties vereisen daadwerkelijk extra korting t.o.v. normale prijs

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 mrt 2022, RB 3644; (Stapelkorting op foto's), https://www.reclameboek.nl/artikelen/kortingsacties-vereisen-daadwerkelijk-extra-korting-t-o-v-normale-prijs

RCC VT 15 maart 2022, RB 3644; dossiernr. 2022/00062 (Stapelkorting op foto’s) Adverteerder beweert dat sprake is van een kortingsactie voor het afdrukken van foto’s. De prijzen in de actieperiode zijn echter gelijk aan de prijzen buiten de actieperiode. Buiten de actieperiode geldt dezelfde stapelkorting, maar er wordt in casu een actie omschreven met actievoorwaarden en een expliciete einddatum. De voorzitter oordeelt dat bij kortingsacties die een extra tijdelijk voordeel suggereren daadwerkelijk extra korting dient te worden verleend ten opzichte van de normale prijs. Nu deze extra korting niet wordt verleend, is sprake van misleidende informatie over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel. Naar het oordeel van de voorzitter is de uiting misleidend en oneerlijk, want de gemiddelde consument kan ertoe gebracht worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen.

RB 3643

Commercial over fauteuils is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 mrt 2022, RB 3643; (Fauteuils), https://www.reclameboek.nl/artikelen/commercial-over-fauteuils-is-misleidend

RCC VT 15 maart 2022, RB 3643; dossiernr. 2022/00110 (Fauteuils) De klacht gaat over een televisiecommercial en een tag-on van adverteerder waarin verschillende modellen fauteuils te zien zijn. In de commercial wordt gesproken over fauteuils van 695 euro, maar in diezelfde commercial worden stoelen getoond van ruim 4.000 euro. Klaagster is van mening dat men door de commercial denkt dat zo een mooie stoel al kan worden aangeschaft voor 695 euro en dit is misleidend. De voorzitter oordeelt dat het voor de hand ligt om de getoonde prijs te zien in relatie tot de getoonde stoelen waarbij de prijs wordt getoond. De uiting wekt onjuiste verwachtingen over de vanaf-prijs van de getoonde stoelen, omdat in de commercial en de tag-on niet één van de stoelen van 695 te zien is. In de reclame-uiting is dus onduidelijke informatie verstrekt over de prijs van het product. De uiting is misleidend.

RB 3639

Uitspraak ingezonden door Willem Leppink, Ploum.

Uitingen over milieu niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 6 apr 2022, RB 3639; (Milieudefensie tegen Robeco), https://www.reclameboek.nl/artikelen/uitingen-over-milieu-niet-misleidend

CvB 6 april 2022, IEF 20648, RB 3639; dossiernr. 2021/00412 (Milieudefensie tegen Robeco) Het gaat over een klacht van Milieudefensie tegen uitingen van Robeco over vermeend duurzame palmolieproductie, omdat deze de consument op ernstige wijze misleiden, in strijd zijn met de MRC, het vertrouwen in reclame schaden en kwalificeren als ongeoorloofde vergelijkende reclame. De Commissie heeft geoordeeld dat de uitingen bij de gemiddelde professionele belegger geen onjuiste indruk wekken. In appel voert Milieudefensie aan dat de uitingen ook door particulieren kunnen worden gezien en daarom (mede) moeten worden beoordeeld vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde consument die zelf belegt. Naar het oordeel van het College bestaat hier geen aanleiding voor, want de uitingen zijn gepubliceerd via de expliciet op de professionele beleggingsmarkt gerichte website en op de professionele Facebook- en Twitteraccounts. Op de website staat een disclaimer waarin staat dat de informatie uitsluitend is bedoeld voor professionele beleggers.