RB
RB 3839
13 juni 2024
Artikel

IE-Zomerfeest op donderdag 4 juli

 
RB 3838
10 juni 2024
Artikel

Laatste plekken voor de Actualiteitenlunch Reclamerecht

 
RB 3837
3 juni 2024
Artikel

Vacature Simmons & Simmons: Advocaat-stagiaire IP / Life Sciences

 
RB 3788

Heineken mag adverteren met claim dat zij '100% groene energie' gebruikt

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 14 aug 2023, RB 3788; (Klager/Heineken), https://www.reclameboek.nl/artikelen/heineken-mag-adverteren-met-claim-dat-zij-100-groene-energie-gebruikt

RCC 14 augustus 2023, RB 3786; Dossiernr. 2023/00234 (Klager/Heineken) In dit geschil oordeelt de Reclame Code Commissie (hierna: de Commissie) over een klacht die tegen Heineken is ingediend. De uiting waartegen geageerd wordt is de absolute milieuclaim van Heineken dat haar bier voor de Nederlandse markt gebrouwen wordt met “100% groene energie” en “0 Co2-uitstoot”. Klager stelt dat deze claims misleidend zijn, omdat de eigenlijke uitstoot van Heineken verhuld zou zijn door het kopen van Garanties van Oorsprong (hierna: GvO’s). Deze GvO’s kunnen worden gekocht om de oorsprong van duurzaam opgewekte energie te verifiëren. Zij kunnen worden ‘afgeboekt’, waarmee op de uiteindelijke uitstootrapportage mag worden gezegd dat er geen uitstoot heeft plaatsgevonden tijdens de opwekking van de energie. Klager stelt dat Heineken zich met haar claim aan ‘grove oversimplificatie’ schuldig maakt. Ook wordt geklaagd over de claim dat de ‘Co2-uitstoot 0 is’ door gebruik van ‘biogas, zonne- en windenergie’. Heineken stelt dat het systeem van GvO’s niet ter discussie staat. Daarnaast geeft zij aan groene energie te winnen uit twee verschillende productielocaties in Nederland. Zij stelt dat haar claim juist, voldoende onderbouwd en niet misleidend is.

RB 3787

Bud mag claimen dat haar brouwproces met hernieuwbare elektriciteit werkt

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 14 aug 2023, RB 3787; (Klager/), https://www.reclameboek.nl/artikelen/bud-mag-claimen-dat-haar-brouwproces-met-hernieuwbare-elektriciteit-werkt

RCC 14 augustus 2023, RB 3787; Dossiernr. 2023/00257 (Klager/Bud) Klager stelt dat Bud, een biermerk, zich schuldig maakt aan misleidende reclame door te claimen dat zij in haar productieproces ‘100% hernieuwbare elektriciteit’ gebruikt. Dat de elektriciteit die Bud gebruikt volledig hernieuwbaar is, kan echter niet reëel zijn. De uitstoot die met elektriciteitsgebruik wordt opgewekt kan verhuld worden door middel van zogenaamde ‘garanties van oorsprong’ (hierna: GvO’s), zo stelt klager. Daarmee is deze reclame misleidend. Bud stelt op haar beurt dat zij zich binnen de kaders van de wet beweegt. Dat klager principiële bezwaren tegen het systeem van GvO’s heeft is geen onderwerp van dit geschil. Ook ziet de claim van Bud niet op een algemene duurzaamheidsclaim, maar op het elektriciteitsverbruik in het brouwproces. 

RB 3782

Entertainment en Recht - woensdag 6 september

Aanmelden is nog mogelijk voor Entertainment & recht: een middag vol muziek-, film- en entertainment recht, voor en door experts uit de praktijk, op woensdag 6 september. Kom langs voor een kijkje achter de schermen bij de radio frequentieveilingen, voor de Entertainment top 10 en voor 'Sync, de praktijk', waarbij Bjorn Schipper aan de hand van praktijkcases toelicht hoe je de rechten ‘cleart’ bij het synchroniseren van muziek en beeld.

RB 3786

E-Academy handelt in strijd met Code reclame via e-mail

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 2 aug 2023, RB 3786; (Klager/e-Academy), https://www.reclameboek.nl/artikelen/e-academy-handelt-in-strijd-met-code-reclame-via-e-mail

RCC 2 augustus 2023, RB 3786; Dossiernr. 2023/00307 (Klager/e-Academy) Klager heeft een account gemaakt bij e-Academy, waarbij hij een tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangt waarin modulen en nieuwe cursussen worden aangeprezen. Klager heeft zich later afgemeld, maar ontvangt nog steeds de nieuwsbrief. Deze uiting is volgens klager in strijd met de Reclamecode, omdat er geen afmeldmogelijkheid in de nieuwsbrief is opgenomen, contactgegevens van de afzender in de brief ontbreken en hij bij aanmelding niet heeft gekozen om commerciële nieuwsbrieven te ontvangen. E-Academy stelt dat zij na de klacht is gestopt met het versturen van nieuwsbrieven. Ook was er ten tijde van inschrijving wél een opt-in mogelijkheid voor de nieuwsbrieven.

RB 3785

Reclame WATT in strijd met de Reclame Code

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 2 aug 2023, RB 3785; (Klager/WATT), https://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-watt-in-strijd-met-de-reclame-code

RCC 2 augustus 2023, RB 3785; Dossiernr. 2023/00296 (Klager/WATT) WATT is een ontwikkelaar en producent van elektrische fietsen. Zij stuurt berichten aan klanten waarin zij oproept tot het investeren in haar bedrijf, waar aandelen tegenover staan. De investering vindt plaats op een crowdfundingwebsite, die ‘seedrs’ heet. In dit geschil stelt klager dat WATT in strijd met de wet handelt door in een e-mail niet duidelijk te maken dat het om een financieel product met risico’s gaat.

RB 3784

Lipton Ambassadeur hoeft betaalde samenwerking niet aan te geven

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 2 aug 2023, RB 3784; (Klager/Influencer), https://www.reclameboek.nl/artikelen/lipton-ambassadeur-hoeft-betaalde-samenwerking-niet-aan-te-geven

Reclame Code Commissie 2 augustus 2023, RB 3784; Dossiernr. 2023/00283 (Klager/Influencer) In het onderhavige geschil oordeelt de voorzitter van de Reclame Code Commissie over de klacht van een klager. De klacht stelt dat een content creator niet aangeeft dat er sprake is van een betaalde samenwerking tussen hen en Lipton Ice Tea in een foto waarin de content creator zegt dat deze 'een #LiptoniceTeaAmbassador' is. De adverteerder en content creator vindt dat de reclame-uiting voldoet aan de doelstellingen van de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing. De hashtag is voldoende om aan te geven dat er sprake is van een betaalde samenwerking ten behoeve van Lipton Ice Tea.

RB 3781

Volkswagen aansprakelijk voor gebruik 'sjoemelsoftware'

Nederland 26 jul 2023, RB 3781; ECLI:NL:RBMNE:2023:3770 (VGDES/Volkswagen), https://www.reclameboek.nl/artikelen/volkswagen-aansprakelijk-voor-gebruik-sjoemelsoftware

Rechtbank Midden-Nederland 26 juli 2023, IT 4353, RB 3781; ECLI:NL:RBMNE:2023:3770 (VGDES/Volkswagen) In dit geschil vordert Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (hierna: eiser) namens consument [A] schadevergoeding wegens het gestelde onrechtmatige handelen door Volkswagen. In de periode tussen 2009 en 2015 heeft Volkswagen op grote schaal auto’s verkocht met een EA189 motor. Deze motor hield de uitstoot van stikstofoxide kunstmatig laag. Eiser stelt dat Volkswagen hierdoor onrechtmatig heeft gehandeld, omdat de auto vervuilender was dan werd aangegeven. Dit is in strijd met de Emissieverordening en daardoor onrechtmatig. Ook zou Volkswagen zich hiermee schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. Volkswagen geeft aan dat de voornoemde verordening niet beoogt het belang van consumenten te beschermen. Ook betwist Volkswagen zich schuldig te hebben gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken en dat consument [A] schade heeft geleden door de software.

RB 3780

Niet vallen van jackpot is geen misleidende reclame

CvdM 1 aug 2023, RB 3780; (Klager/Staatsloterij), https://www.reclameboek.nl/artikelen/niet-vallen-van-jackpot-is-geen-misleidende-reclame

RCC 1 augustus 2023, RB 3780; Dossiernr. 2023/00274 (Klager/Staatsloterij) De slogan van de Staatsloterij is: "We trekken alleen uit verkochte loten.”. Klager merkt op dat de jackpot niet gevallen is en dat er daarom sprake is van misleidende reclame. De Staatsloterij stelt dat het inherent aan een jackpot is dat deze niet altijd valt. Verwezen wordt naar een eerdere uitspraak van de Commissie waarin is aangegeven dat de jackpot niet met zekerheid hoeft te vallen. Ook weet de gemiddelde consument dat een jackpot niet per definitie hoeft te vallen. De Staatsloterij stelt voldoende informatie te hebben verstrekt over de wijze waarop het jackpotmechanisme fungeert

RB 3779

Dwangsom opgelegd voor gebruik nepvolgers en neplikes is gegrond

8 aug 2023, RB 3779; ECLI:NL:RBROT:2023:6973 (MB Nutrition/ACM), https://www.reclameboek.nl/artikelen/dwangsom-opgelegd-voor-gebruik-nepvolgers-en-neplikes-is-gegrond

Rechtbank Rotterdam 8 augustus 2023, IT 4345, RB 3779; ECLI:NL:RBROT:2023:6973 (MB Nutrition/ACM) Bestuursrecht. In deze zaak oordeelt de rechtbank over het beroep van MB Nutrition (hierna: eiseres) tegen de invordering van dwangsommen die aan haar rechtsvoorganger Bicep Papa B.V. zijn opgelegd. Deze dwangsommen zijn ontstaan omdat eiseres volgens de ACM niet tijdig voldaan zou hebben aan een haar opgelegde last om te stoppen met het misleiden van consumenten middels nepvolgers en neplikes op haar sociale media accounts. Ook moet eiseres deze nepvolgers en neplikes verwijderen. Nu zij niet tijdig aan deze last heeft voldaan, heeft de ACM een invorderingsbesluit naar eiseres gestuurd. Eiseres gaat tegen dit besluit in beroep.