RB
RB 3813
5 december 2023
Uitspraak

"Climate-Neutral Certified" is misleidende milieuclaim

 
RB 3812
5 december 2023
Uitspraak

Klacht tegen verpakkingen van lolly's gericht op kinderen

 
RB 3808
1 december 2023
Artikel

Merken- Modellen- en Auteursrecht | 6 december 2023

 
RB 3771

Coolblue "Voor 23.59 besteld, morgen gratis bezorgd" misleidend

Rechtspraak (NL/EU) 4 mei 2023, RB 3771; (Coolblue/Commissie), https://www.reclameboek.nl/artikelen/coolblue-voor-23-59-besteld-morgen-gratis-bezorgd-misleidend

Reclame Code Commissie 4 mei 2023; RB 3771; dossiernr. 2023/00059 (Commissie/Coolblue) Op de website van Coolblue valt te lezen dat men, indien men voor 23:59 bestelt, de bestelling de volgende dag gratis thuis bezorgd krijgt. Deze bewering vormt, volgens klaagster, een garantie en doet daarmee de plicht ontstaan om deze ook daadwerklijk na te komen. 

RB 3772

Charlotte Vrendenbarg benoemd tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit

Charlotte Vrendenbarg benoemd tot hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Intellectueel Eigendomsrecht

Charlotte Vrendenbarg wordt per 1 september 2023 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit met als leeropdracht Burgerlijk recht, in het bijzonder Intellectueel Eigendomsrecht.

Het onderzoek van Charlotte Vrendenbarg is gericht op de volle breedte van het intellectueel eigendomsrecht (IE). In haar publicaties zoekt zij de verbinding tussen het intellectueel eigendomsrecht en andere rechtsgebieden, waaronder het EU-recht, het algemeen vermogensrecht en het burgerlijk procesrecht. In haar functie als hoogleraar zal zij tevens onderzoek verrichten op het terrein van intellectueel eigendomsrecht en duurzaamheid, waarbij zij zich zal richten op de vraag op welke wijze dit kan bijdragen aan de transitie naar een duurzame, circulaire economie.

RB 3770

VMC Lustrum donderdag 21 september 2023

Op 21 september 2023 is het zover: dan vieren we het 35-jarig lustrum van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht! Alle VMC-leden kunnen zich op deze pagina aanmelden voor een feestelijk avondprogramma, gevuld met terugblikken en vooruitzichten, een pubquiz en muziek, een borrel en een diner. Neem uw warmste mediarechtelijke herinneringen en mooiste toekomstplannen mee; voor de rest wordt gezorgd. 

RB 3766

IE-Zomerfeest | donderdag 29 juni

De inschrijvingen zijn gesloten voor het IE Zomerfeest! Sta je nog niet op de lijst, maar wil je toch graag komen: stuur nog even een mail, dan kijken we wat we kunnen doen. Want rain or shine: op donderdag 29 juni luiden we de zomer in op een bijzondere locatie met walking dinner, IE-huisband Soul Circus, & als slotakkoord een volle dansvloer met IE-deejays en koude drankjes. Schuif kantoorperikelen aan de kant en maak je klaar voor een sprankelende avond in zomerse IE-sferen.

RB 3769

Gendertwijfel.nl wordt aangeraden te veranderen

CvdM 6 jun 2023, RB 3769; 2023/00100/C - CVB (Gendertwijfel.nl/Commissie), https://www.reclameboek.nl/artikelen/gendertwijfel-nl-wordt-aangeraden-te-veranderen

CvB 6 juni 2023, RB 3769; Dossiernr: 2023/00100/C-CVB (Gendertwijfel.nl/Commissie) Het College van Beroep buigt zich in deze zaak over een radiocommercial die de Commissie eerder als nodeloos grievend bestempelde. Het betrof een commercial waarin een vrouw tegen een (vermoed) kind zegt dat geslacht geen keuze is en een oproep aan de politiek doet om de zogenaamde 'Transgenderwet' tegen te houden. Hoewel deze uiting niet misleidend werd geacht, was zij wel nodeloos kwetsend, gelet op de combinatie van gesproken tekst en de toonzetting. 

RB 3761

Actualiteitenlunch Reclamerecht | 21 juni 2023

Aanmelden is nog mogelijk voor de Actualiteitenlunch Reclamerecht 2023! In een interactieve bijeenkomst praten Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Bram Duivenvoorde (Universiteit Utrecht) deelnemers in hoog tempo bij over relevante Nederlandse en Europese rechtspraak, ontwikkelingen en wetgeving. Zo krijgt u in korte tijd een actueel, volledig en praktijkgericht overzicht!

RB 3768

Drank en suiker, of de misleidende YouTube video van Air Up

6 jun 2023, RB 3768; (Klager tegen Air Up), https://www.reclameboek.nl/artikelen/drank-en-suiker-of-de-misleidende-youtube-video-van-air-up

CvB 6 juni 2023; RB 3768; Dossiernr. 2022/00421-CVB (klager tegen Air Up) Het College van Beroep diende zich in deze zaak over twee uitingen te buigen. De eerste uiting betreft, kort samengevat, een YouTube video met de titel ‘Big Lies’ met betrekking tot het product Air Up. In deze video komen onder andere de volgende groot geschreven tekstgedeeltes in beeld: ‘suiker geeft smaak’, ‘grote leugen’, en ‘kap met die rommel’ (hierna: uiting 1). De tweede uiting betreft de tekst: ‘Je proeft smaak door geur. We proeven voor 80% met onze neus’ welke op de website van Air Up prijkt (hierna: uiting 2).

RB 3767

Uiting over de wolf niet in strijd met de wet

toezichthouder 30 mei 2023, RB 3767; (Klager tegen Telegraaf), https://www.reclameboek.nl/artikelen/uiting-over-de-wolf-niet-in-strijd-met-de-wet

CvB 30 mei 2023, RB 3767; Dossiernr. 2022/00531 (Klager tegen Telegraaf) Het College van Beroep heeft zich uitgesproken over een uiting in de Telegraaf die politici oproept om maatregelen te nemen tegen de wolf. De klacht over de uiting luidt dat de wolf in de betwiste reclame-uiting ten onrechte als een bedreiging voor de mens wordt voorgesteld. De klager stelt dat er in het recente verleden geen mensen zijn aangevallen door wolven. De Faunabescherming ziet de uiting als een vorm van opruiing, waarmee misdrijven worden uitgelokt en wordt geappelleerd aan gevoelens van angst.

RB 3756

Duurzaamheid, IE en reclamerecht in (proces)praktijk en bedrijfsleven | 1 juni 2023

De roep om duurzaamheid neemt een steeds grotere plaats in in de maatschappij, ook in de praktijk van advocaten en bedrijfsjuristen (zie bijvoorbeeld ´IE en de circulaire economie´ - IEF 21373, en publicatie IEF 21416). Wat betekent dit voor de IE (proces)praktijk?

Op donderdag 1 juni organiseert deLex een bijzonder middagprogramma over het spanningsveld tussen duurzaamheid en het Intellectueel Eigendomsrecht in de praktijk, op een duurzame locatie in Amsterdam.
Aanmelden is nog mogelijk!

RB 3764

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht

Aflevering 1 – 23 maart 2023 - Jaargang 24

Apotheekbereidingen

1. Welke eisen worden gesteld aan rechtmatigheid en vergoeding van een apotheekbereiding? Rechtbank Noord-Nederland 11 september 2019, C/17/164607 / HA ZA 18-323, ECLI:NL:RBNNE:2019:3851. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman

2. Verhouding Nederlands juridisch kader en EU-kader met betrekking tot apotheekbereidingen Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 november 2022, 200.306.109,
ECLI:NL:GHARL:2022:9768. Noot mw. mr. C. van der Beek

Definitie geneesmiddel

3. Het is groen, het kwaakt en zit in de sloot… en is (dus) geen geneesmiddel Rechtbank Oost-Brabant 25 maart 2022, 21/1096, ECLI:NL:RBOBR:2022:1109. Noot mw. mr.
K. van Lessen Kloeke, deze noot heeft betrekking op «JGR» 2023/3, «JGR» 2023/4, «JGR» 2023/5, «JGR» 2023/6, «JGR» 2023/7 en «JGR» 2023/8.

4. Het is groen, het kwaakt en zit in de sloot… en is (dus) geen geneesmiddel Rechtbank Den Haag 28 juni 2022, SGR 21/2754, ECLI:NL:RBDHA:2022:6294. Noot mw. mr. K.
van Lessen Kloeke, onder «JGR» 2023/3.

5. Het is groen, het kwaakt en zit in de sloot… en is (dus) geen geneesmiddel Rechtbank Den Haag 28 juni 2022, SGR 21/2755, ECLI:NL:RBDHA:2022:6295. Noot mw. mr. K.
van Lessen Kloeke, onder «JGR» 2023/3.

6. Het is groen, het kwaakt en zit in de sloot… en is (dus) geen geneesmiddel Rechtbank Zeeland-West-Brabant zp Breda 21 oktober 2022, AWB- 21_2502 en 21_5482,
ECLI:NL:RBZWB:2022:6136. Noot mw. mr. K. van Lessen Kloeke, onder «JGR» 2023/3.

7. Het is groen, het kwaakt en zit in de sloot… en is (dus) geen geneesmiddel Rechtbank Amsterdam 6 december 2022, AMS 21/3457, ECLI:NL:RBAMS:2022:7416. Noot
mw. mr. K. van Lessen Kloeke, onder «JGR» 2023/3.

8. Het is groen, het kwaakt en zit in de sloot… en is (dus) geen geneesmiddel Rechtbank Rotterdam 10 januari 2023, ROT 21/3837, ECLI:NL:RBROT:2023:75. Noot mw. mr.
K. van Lessen Kloeke, onder «JGR» 2023/3.

Handelsvergunning

9. Handelsvergunning wordt doorgehaald omdat bij de aanvraag de verkeerde procedure is toegepast Rechtbank Noord-Holland zp Haarlem 26 juli 2022, HAA 20/6408, ECLI:NL:RBNHO:2022:8824. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman

Off-label gebruik

10. Het buiten de behandelrichtlijnen off-label voorschrijven van geneesmiddelen bij de behandeling van COVID-19 is geen overtreding van art. 68 lid 1 Gnw maar leidt wel tot een berisping Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven zp ’s-Hertogenbosch 18 november 2022, H2022/3808, ECLI:NL:TGZREIN:2022:66. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman

Omzetbelasting

11. Op een medisch hulpmiddel is het verlaagde btw-tarief niet van toepassing, tenzij wordt aangetoond dat het soortgelijk is aan en concurreert met een geneesmiddel waarvoor een handelsvergunning is verleend Rechtbank Noord-Holland zp Haarlem 2 juni 2022, AWB - 20 _ 2487, ECLI:NL:RBNHO:2022:5275. Noot mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens 

Parallelimport

12. Herverpakking en heretikettering van een parallel te distribueren geneesmiddel is in beginsel gelijkwaardig Hof van Justitie van de Europese Unie 17 november 2022, C-204/20, ECLI:EU:C:2022:892. Noot mw. mr. N. Moalim, dhr. mr. G. van der Wal

Reclame

13. Folder over ontwormingsmiddelen slechts op één klachtonderdeel in strijd met de Code, desondanks volledige kostenveroordeling Commissie voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten 25 november 2022, 2022-02. Noot mw. mr. M. Meddens-Bakker

14. Real world data kunnen in beginsel als onderbouwing van claim dienen CvB Stichting Code Geneesmiddelenreclame 7 februari 2023, B22.003/B22.01. Noot mw. mr.
dr. M.D.B. Schutjens

Vergoedingen

15. Onvoldoende onderbouwing dat grote groepen patiënten niet uitkomen met het preferente geneesmiddel en aangewezen zijn op ‘medische noodzaak’ Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 april 2022, 200.297.585, ECLI:NL:GHARL:2022:3265. Noot mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens