RB 3028

Onjuiste informatie vanwege de genoemde levertijd welke niet de te verwachten levertijd is

designkranenshop

Vz. RCC 24 oktober 2017, RB 3028; dossiernr. 2017/00671 (www.designkranenshop.nl). Toewijzing. Misleiding. Het betreft de aanbieding van een “Nostalgische keukenkraan V1905” op de website van verweerder (www.designkranenshop.nl). Bij dit product staat onder meer: “Verwachte levertijd: 1-5 werkdagen”. In de uiting worden voordelen van bestellen bij verweerder opgesomd en een ‘van-voor’ prijs genoemd. De klacht: klager heeft op 9 juli 2017 op de website van adverteerder de “Nostalgische keukenkraan V1905” besteld in de verwachting dat hij deze binnen vijf dagen geleverd zou krijgen. Op 18 september 2017 had klager de kraan echter nog niet ontvangen. Om die reden acht hij de term ‘verwachte levertijd’ misleidend. Klager vindt dat verweerder hem had dienen te informeren over de langere levertijd.

Het oordeel van de voorzitter

1)  Voor zover verweerder stelt dat geen sprake is van reclame, oordeelt de voorzitter als volgt. De bevoegdheid van de Reclame Code Commissie dient te worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). In dit geval gaat het om een uiting waarin een “Prachtige klassieke keukenmengkraan” te koop wordt aangeboden, waarbij diverse voordelen worden genoemd die verweerder biedt, zoals “Gratis levering vanaf €200”, “A-merken tot 62% korting” en “Ervaren Adviseurs”. Daarbij wordt een ‘van-voor’ prijs genoemd, hetgeen een prijsvoordeel impliceert. De uiting strekt blijkens het voorgaande tot aanprijzing van de genoemde keukenkraan en tot aankoop bij verweerder, en dient om die reden als een reclame-uiting in de zin van artikel 1 NRC te worden beschouwd.

2)  De klacht betreft specifiek de voor het product genoemde “verwachte levertijd” van “1-5 werkdagen”. Bij deze mededeling staat geen nadere toelichting. De mededeling linkt ook niet door naar een pagina met informatie over de vraag welke betekenis deze mededeling heeft. Uit het verweer blijkt dat deze mededeling in feite niet is bedoeld om de verwachte levertijd weer te geven, maar wordt geplaatst als het product tijdelijk is uitverkocht. Verweerder heeft, naar zij stelt, meer dan 100.000 artikelen online staan en kan niet per artikel exact vermelden wanneer dit binnenkomt.

3)  Bij gebreke aan nadere informatie over de vraag welke betekenis de mededeling “Verwachte levertijd: 1-5 werkdagen” heeft, zal de gemiddelde consument deze mededeling aldus opvatten dat hij het product uiterlijk binnen vijf dagen na bestelling zal ontvangen. Een dergelijke uitleg ligt immers het meest voor de hand. Het zonder verdere toelichting noemen van een dergelijke termijn schept verwachtingen die waargemaakt dienen te worden teneinde teleurstelling bij de consument te voorkomen. Nu de genoemde levertijd van 1-5 werkdagen in feite geen echte specificatie van de te verwachten levertijd is, en het kan voorkomen dat de levering bij die mededeling aanzienlijk langer duurt, zoals het geval was bij klager die zelfs na twee maanden het bestelde product nog niet had ontvangen, is in de uiting geen juiste informatie verstrekt over de (termijn van) levering, één van de voornaamste kenmerken als bedoeld onder b van artikel 8.2 NRC. Verder is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC, zodat de voorzitter beslist als volgt

De beslissing van de voorzitter: de voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.