Misleidende en vergelijkende reclame

RB 3545

Toyota beweert onterecht in reclame dat auto's de lucht zuiveren

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 jul 2021, RB 3545; 2021/00229 (Klager tegen Toyota ), http://www.reclameboek.nl/artikelen/toyota-beweert-onterecht-in-reclame-dat-auto-s-de-lucht-zuiveren

RCC 22 juli 2021, RB 3545; 2021/00229 (Klager tegen Toyota) In de televisiecommericals van de nieuwe Toyota Mirai wordt verkondigd dat de auto alleen water uitstoot en de lucht zuivert. Klager stelt dat de uitspraak dat auto's de lucht kunnen zuiveren misleidend is. Ondanks dat de aandrijving niet leidt tot afname van de luchtkwaliteit, kan dat niet gezegd worden voor algemeen autogebruik, ten gevolge van bandenslijtage en remslijtage. Toyota voert aan dat het voor de gemiddelde gebruiker duidelijk moet zijn dat het hier gaat om de directe uitstoot en niet het algemeen autogebruik. De Commissie gaat hier niet in mee, mede gelet op het feit dat in de reclame het thema 'schone lucht' de boventoon voert. De bestreden uiting wordt in strijd met artikel 2 MRC en artikel 7 NRC geacht en de Commissie beveelt de adverteerder aan niet meer op dergelijke wijze reclame te maken.

RB 3544

Reclame voor mondkapjes met hoge beschermingsgraad misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 27 jul 2021, RB 3544; (Klager tegen Lucovitaal), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-voor-mondkapjes-met-hoge-beschermingsgraad-misleidend

RCC 27 juli 2021, RB 3544; 2021/00260 (Klager tegen Lucovitaal) Het betreft de website lucovitaal.nl en reclame van Lucovitaal in een folder voor zover in beide uitingen een uitwasbaar mondkapje wordt aangeboden in combinatie met hygiënische handgel en daarbij over het mondkapje wordt gezegd: “Beschermingsgraad 98,65%”. Klager is van mening dat adverteerder hiermee de indruk wekt dat het mondkapje een met een FFP2-mondmasker vergelijkbaar beschermingsniveau heeft. De voorzitter van de Commissie stelt, dat uit het door adverteerder overlegde testrapport blijkt dat het slecht een hoge beschermingsgraag tegen bacteriën heeft. Op deze manier is de reclame dus misleidend in die zin dat er geen sprake is van een hoge beschermingsgraad tegen virussen zoals het coronavirus. Nu de geclaimde beschermingsgraad niet bestaat, levert dit een gevaar voor de volksgezondheid op. Adverteerder wordt verboden om op deze manier reclame te maken. 

RB 3542

“Exclusieve ledenkorting bij 250 Nederlandse webwinkels” is deels misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 jul 2021, RB 3542; (Klager tegen Seniorenvoordeelpas), http://www.reclameboek.nl/artikelen/exclusieve-ledenkorting-bij-250-nederlandse-webwinkels-is-deels-misleidend

RCC 15 juli 2021 RB 3542; 2021/00177 (Klager tegen Seniorenvoordeelpas)  Klager klaagt dat er geen sprake is van de door adverteerder aangeprezen exclusiviteit met betrekking tot de aanbiedingen. Hij stelt dat het aangeboden voordeel ook langs andere wegen te verkrijgen is. Ook zijn er volgens klager minder webwinkels aangesloten bij de Seniorenvoordeelpas dan op de website vermeld staat. Klager heeft verder zijn twijfel geuit over de juistheid van de vermelding van de ‘aangesloten merken’, nu de door hem benaderde klantenservices van verschillende genoemde bedrijven stelden niet op de hoogte te zijn van samenwerking met adverteerder. Dit argument heeft de adverteerder voldoende weerlegd door te stellen dat ze niet met de betreffende bedrijven in contact treedt over de kortingsacties. De Commissie gaat alleen mee in de tweede klacht, nu de adverteerder heeft erkend dat geen sprake is van een stabiel aantal van de aangeprezen 250 webwinkels.

RB 3536

Promotioneel kansspel voor test alarmsysteem is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 jun 2021, RB 3536; (Klager tegen Verisure), http://www.reclameboek.nl/artikelen/promotioneel-kansspel-voor-test-alarmsysteem-is-misleidend

Voorzitter RCC 22 juni 2021, RB 3536; 2021/00178 (Klager tegen Verisure) Het betreft een advertentie op Instagram van Verisure waarin onder meer staat: “We zoeken huiseigenaren om ons alarmsysteem te testen”. In de advertentie bevindt zich een aanmeldknop naast de mogelijkheid van een swipe up. Na de swipe up bevindt zich een pagina van een promotioneel kansspel. Daarnaast wordt men volgens klager niet geselecteerd om een alarmsysteem te testen, maar geeft iemand na het invullen van een telefoonnummer toestemming om benaderd te mogen worden met een commercieel aanbod. Klager vindt de advertentie misleidend. De voorzitter is het hiermee eens en oordeelt dat het voor de consument duidelijk moet zijn dat hij of zij benaderd kan worden met een commercieel aanbod en dat het gaat om een promotioneel kansspel. Nu dat niet het geval is, is de betreffende reclame in strijd met artikel 5 NRC. 

RB 3533

Consument mocht stapelvoordelen verwachten

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 jun 2021, RB 3533; (Klager tegen Postcodeloterij), http://www.reclameboek.nl/artikelen/consument-mocht-stapelvoordelen-verwachten

CvB RCC 29 juni 2021, RB 3533; 2021/00117 (Klager tegen Postcodeloterij) De klacht is gericht tegen een actie van de Postcodeloterij. Bij deze actie konden zeven vakjes worden opengekrast. Bij drie goede vakjes krijgt de deelnemer gegarandeerd €10,-, bij vijf goede vakjes maakt de deelnemer kans op €50.000,-. Klager had vijf goede vakjes opengekrast en ging er daarbij vanuit dat hij €10,- zou ontvangen. Kern van het geschil betreft de vraag of de gemiddelde consument ook zal begrijpen dat hij uitsluitend bij het krassen van drie cheques € 10,- ontvangt. Ondanks het woord 'of' mag de gemiddelde consument volgens het College uitgaan van een stapeling van voordelen. Het College houdt de beslissing van de Commissie in stand en acht de klacht van klager gegrond. 

RB 3530

"Verwachte rendement" is gebaseerd op voldoende beschikbare marktinformatie

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 8 jun 2021, RB 3530; (Klager tegen Meewind), http://www.reclameboek.nl/artikelen/verwachte-rendement-is-gebaseerd-op-voldoende-beschikbare-marktinformatie

RCC 8 juni 2021, RB 3530; 2020/00622 (Klager tegen Meewind) Meewind maakt reclame voor een Energie Transitiefonds, een fonds waarin belegd kan worden. Op de website staat onder andere de tekst "verwacht rendement 6-7%". De klager vindt dit misleidend, omdat er wordt gesproken over een historisch rendement van 4,51%. Ook is volgens klager van belang dat het fonds pas twee jaar bestaat. De Commissie oordeelt dat Meewind voldoende informatie beschikbaar stelt aan potentiële beleggers, onder meer door te verwijzen naar essentiële beleggersinformatie en door de waarschuwing dat een belegging ook hoger of lager kan uitvallen dan het genoemde rendement. Daarnaast heeft Meewind voldoende aannemelijk gemaakt dat ze zich baseert op beschikbare marktinformatie en dat ze zich laat adviseren door een externe accountant. Deze mededeling is volgens de Commissie dus niet misleidend. 

RB 3527

“Geef een veilig thuis” is geen misleidende reclame

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 jun 2021, RB 3527; (Klager tegen Stichting Kinderpostzegels), http://www.reclameboek.nl/artikelen/geef-een-veilig-thuis-is-geen-misleidende-reclame

CvB RCC 9 juni 2021, RB 3527; 2020/00544 (Klager tegen Stichting Kinderpostzegels) Klager vindt de uiting “Geef een veilig thuis” misleidend omdat volgens hem de opbrengst van de betreffende actie niet direct gaat naar organisaties die de veiligheid van gezinnen zal vergroten maar naar eigen projecten van adverteerder waarmee zij kwetsbare kinderen zegt te helpen. De voorzitter gaat er echter van uit dat de gemiddelde consument het gecommuniceerde doel zo zal opvatten dat met een donatie een of meer projecten worden gesteund die ertoe dienen kinderen in probleemsituaties een veilige thuissituatie te bieden. Ook heeft de stichting voldoende aangetoond, dat met de donaties de juiste projecten worden gesteund.

RB 3523

Aanduiding 'vernieuwde smaak' voor tandpasta is niet voldoende

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 mei 2021, RB 3523; (Parodontax Original), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanduiding-vernieuwde-smaak-voor-tandpasta-is-niet-voldoende

RCC College van Beroep 5 mei 2021, RB 3523, 2020/00591 - CVB (Parodontax Original) Farmaceutisch bedrijf GSK produceert tubes tandpasta van het type Parodontax Original. Deze hebben sinds kort een 'vernieuwde smaak', wat ook als zodanig op de tube staat vermeld. Klager vond dat de smaak dusdanig was veranderd dat er feitelijk sprake was van een nieuw product, waardoor de aanduiding 'vernieuwde smaak' volgens hem niet voldoende was om de consument hiervoor te waarschuwen. De RCC was het hiermee eens en wees de klacht dan ook toe. GSK heeft hiertegen beroep ingesteld omdat zij van mening is dat de wijzigingen die zij heeft doorgevoerd te gering zijn om het product een andere benaming te moeten geven. Het College van Beroep gaat hier echter niet in mee en bevestigt de beslissing van de RCC.