RB 797

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

nieuwe-etiketten.nl online

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) bericht dat www.nieuwe-etiketten.nl online is gegaan. Deze site informeert (vooral consumenten) over de nieuwe indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Op 16 december 2008 keurde het europees parlement verordening 1272/2008/EG betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 goed. Deze verordening zet Globally Harmonised System (GHS) om in Europees recht.

Wanneer krijgen consumenten ermee te maken?
De invoering gaat gefaseerd. Etiketteren volgens het nieuwe systeem is vanaf 2009 toegestaan, maar nog niet verplicht. Maar op 1 juni 2015 moeten alle nieuw gefabriceerde producten (huishoudchemicaliën) voorzien zijn van de nieuwe etiketten. Producten die op deze datum de oude etiketten hebben, mogen dan nog wel twee jaar worden verkocht.

Kent u alle nieuwe etiketten al? 
Lees verder voor de "oplossing" en vergelijking met oude symbolen

Vooral vernieuwend het symbool voor "houder onder druk" en "lange termijn gezondheidsschadelijk". Daarbij wordt het zwarte kruis vervangen door een uitroepteken.