Misleidende en vergelijkende reclame

RB 3040

Verwijzen naar voorwaarden mag, maar TV-spot mag geen onjuist beeld van de actie vormen door onvolledigheden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 2 nov 2017, RB 3040; dossiernr. 2017/00673 - CvB (Nuon 'Powerdeal'), http://www.reclameboek.nl/artikelen/verwijzen-naar-voorwaarden-mag-maar-tv-spot-mag-geen-onjuist-beeld-van-de-actie-vormen-door-onvolled

RCC 2 november 2017, RB 3040; dossiernr. 2017/00673 - CvB (Nuon 'Powerdeal'). Aanbeveling. Nutsvoorzieningen. Het betreft een uiting op de website van Nuon, in het bijzonder op de subpagina www.nuon.nl/producten/energie/aanbiedingen/Powerdeal. De klacht wordt als volgt samengevat: in de “Powerdeal” reclame van Nuon wordt melding gemaakt van een korting op stroom oplopend tot wel 25%. Klager verkrijgt zijn stroom van Nuon, gas verkrijgt hij (verplicht) door middel van stadsverwarming. Klager vindt de uitingen op internet en tv misleidend nu niet wordt gezegd dat het aanbod slechts geldt wanneer men stroom én gas bij Nuon afneemt (en hij dus niet van het aanbod gebruik kan maken). Volgens klager heeft Nuon in een persoonlijk twitterbericht aan hem toegegeven dat de betreffende voorwaarde niet in de reclame wordt vermeld. Klager heeft de tekst van de ‘twittersessie’ overgelegd. Daarin staat onder andere: “Nuon: […] Er zitten meerdere voorwaarden aan Blijven Loont korting. Die worden niet allemaal in de reclame besproken maar staan wel in de voorwaarden.”

RB 3034

Niet noodzakelijk dat buitenlandse aanbieder uit prijsvergelijking in Nederland kan leveren

Rechtspraak (NL/EU) 29 sep 2017, RB 3034; (KVNW c.s. tegen 94 Wines), http://www.reclameboek.nl/artikelen/niet-noodzakelijk-dat-buitenlandse-aanbieder-uit-prijsvergelijking-in-nederland-kan-leveren

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 29 september 2017, RB 3034 (KVNW c.s. tegen 94 Wines). Reclamerecht. Rectificatie. KVNW is een professionele branchevereniging die opkomt voor de belangen van wijnimporteurs en wijnhandelaren in Nederland. 94 Wines richt zich onder de handelsnaam wijnoutlet.nl op de wijnhandel met consumenten via het internet. De KVNW heeft 94 Wines gesommeerd om misleidende informatie van haar website te halen naar aanleiding van beslissingen van de Reclame Code Commissie, waar 94 Wines geen gehoor aan heeft gegeven. Geoordeeld wordt dat het 94 Wines vrijstaat om een prijsvergelijking te doen met buitenlandse aanbieders, waarbij het niet noodzakelijk is dat de buitenlandse aanbieder de wijn in Nederland moet kunnen leveren. Van belang is dat de consument op een goede wijze geïnformeerd wordt over de prijs van dezelfde wijn bij een andere aanbieder. Dat 94 Wines zich niet houdt aan de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA 2014) kan haar niet worden tegengeworpen. Zij is geen lid van de KVNW en is niet anderszins gebonden aan de RVA 2014. De uitspraken van de RCC m.b.t. het gestelde prijsvoordeel zijn niet bindend voor 94 Wines. Wel wordt geoordeeld dat 94 Wines zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken m.b.t. de reclame-uitingen van verschillende wijnen. Zij dient een rectificatie te plaatsen op haar website met betrekking tot deze wijnen.

RB 3031

Producten van kunststof mogen niet aangeboden worden alsof ze van hout zijn

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 10 aug 2017, RB 3031; dossiernr. 2017/00488 (247raamdecoratie), http://www.reclameboek.nl/artikelen/producten-van-kunststof-mogen-niet-aangeboden-worden-alsof-ze-van-hout-zijn

Vz. RCC 10 augustus 2017, RB 3031; dossiernr. 2017/00488 (247raamdecoratie). Aanbeveling. Misleiding. Het betreffen uitingen op de website www.247raamdecoratie.nl, waar onder andere  het kopje “Houten Jaloezieën” te vinden is. Onder dit kopje staat onder andere de uiting "En voor een nog voordeligere én praktische hout-alternatieven kiest u voor ons imitatie hout gemaakt van PVC". De klacht wordt als volgt samengevat. Klager vindt het misleidend dat onder het kopje “Houten Jaloezieën” collecties worden aangeboden die van PVC (kunststof) gemaakt zijn.

RB 3028

Onjuiste informatie vanwege de genoemde levertijd welke niet de te verwachten levertijd is

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 24 okt 2017, RB 3028; dossiernr. 2017/00671 (www.designkranenshop.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onjuiste-informatie-vanwege-de-genoemde-levertijd-welke-niet-de-te-verwachten-levertijd-is
designkranenshop

Vz. RCC 24 oktober 2017, RB 3028; dossiernr. 2017/00671 (www.designkranenshop.nl). Toewijzing. Misleiding. Het betreft de aanbieding van een “Nostalgische keukenkraan V1905” op de website van verweerder (www.designkranenshop.nl). Bij dit product staat onder meer: “Verwachte levertijd: 1-5 werkdagen”. In de uiting worden voordelen van bestellen bij verweerder opgesomd en een ‘van-voor’ prijs genoemd. De klacht: klager heeft op 9 juli 2017 op de website van adverteerder de “Nostalgische keukenkraan V1905” besteld in de verwachting dat hij deze binnen vijf dagen geleverd zou krijgen. Op 18 september 2017 had klager de kraan echter nog niet ontvangen. Om die reden acht hij de term ‘verwachte levertijd’ misleidend. Klager vindt dat verweerder hem had dienen te informeren over de langere levertijd.

RB 3023

Onvoldoende aannemelijk dat 'certificaat' synoniem is voor 'keurmerk'

Rechtspraak (NL/EU) 31 okt 2017, RB 3023; (Dyson Technology tegen Miele Nederland), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onvoldoende-aannemelijk-dat-certificaat-synoniem-is-voor-keurmerk

Hof Amsterdam 31 oktober 2017, IEF 17230; RB 3023 (Dyson Technology tegen Miele Nederland) Reclamerecht. Dyson is uitvinder van de 'zakloze stofzuiger', James Dyson. Dyson vordert staking van uitingen dat Mieles zakloze stofzuiger, de Blizzard CX1, een (IBR)keurmerk voor hygiënisch legen bezit, grof vuil en fijnstof volledig te scheiden, geen stof opdwarrelt tijdens het legen. De vorderingen worden afgewezen, zie [IEF 16682]. Dyson gaat in hoger beroep. Het hof oordeelt dat onvoldoende is gebleken dat het hanteren van het begrip 'gecertificeerd' onder de gegeven omstandigheden misleidend zou zijn of een oneerlijke handelspraktijk zou opleveren. Het systeem van Miele van gescheiden opvangbakken is een relatief nieuw systeem, er is nog geen objectieve norm vastgesteld voor het hygiënisch legen van afvalbakken van zakloze stofzuigers. Onvoldoende aannemelijk is dat het woord 'gecertificeerd' of 'certificaat' synoniem is aan het begrip 'keurmerk'. Miele maakt zich niet schuldig aan onrechtmatige vergelijkende reclame: de mededeling op haar website "in vergelijking tot andere stofzakloze systemen wordt het grove vuil consequent gescheiden van het fijne stof" ziet slechts op het systeem van gescheiden legen waarmee Miele zich onderscheidt van andere bestaande stofzakloze systemen. Het vonnis waarvan beroep wordt bekrachtigd. 

RB 3021

Bol.com medeverantwoordelijk voor essentiële informatie over product van externe verkoper

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 16 okt 2017, RB 3021; dossiernr. 2017/00613 (Bol.com/Toolexperts.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bol-com-medeverantwoordelijk-voor-essenti-le-informatie-over-product-van-externe-verkoper

Vz. RCC 16 oktober 2017, RB 3021; dossiernr. 2017/00613 (Bol.com/Toolexperts.nl). Toewijzing. Misleiding. Het betreft de aanbieding van “Schuurpapier waterproof 230x280mm K1000” voor € 12,25 in de webshop van Bol.com (www.bol.com). In de uiting staat onder meer: “Verkoop door Toolexperts.nl”. De klacht: klager stelt dat het aanbod van het schuurpapier op de website van Bol.com, gedaan door Toolexperts.nl als externe verkoper, misleidend is, nu bij het aanbod geen aantallen worden genoemd. Bij de ontvangst bleek dat het bedrag dat klager voor het schuurpapier heeft betaald, € 12,25, de prijs voor één vel schuurpapier is, terwijl de verkoopprijs in de “gewone winkel” tussen € 0,73 en € 0,98 per vel ligt.

RB 3020

Onjuiste informatie over magnesium-producten op zechsal.eu/opname-via-de-huid

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 12 okt 2017, RB 3020; (Zechsal.eu / Magnesium), http://www.reclameboek.nl/artikelen/onjuiste-informatie-over-magnesium-producten-op-zechsal-eu-opname-via-de-huid

RCC 12 oktober 2017, RB 3020; dossiernr. 2017/00566 (Zechsal.eu / Magnesium) Aanbeveling. Zechsal verkoopt voornamelijk producten bestaande uit magnesiumchloride olie en magnesiumchloride vlokken, waarbij zij claimt dat magnesium via de huid wordt opgenomen en zo een magnesiumtekort aanvult. Klager vraagt zich af of deze claim toelaatbaar is, nu er volgens hem geen wetenschappelijk bewijs voor is. Klager licht dit bezwaar als volgt toe. Op de website www.zechsal.eu/opname-via-de-huid wordt gesteld dat er “overtuigende bewijzen zijn” dat magnesium “ook via de huid wordt opgenomen”, terwijl verderop staat  -zo stelt klager- dat “het nog niet eenduidig wetenschappelijk is vastgesteld”. “Deze uitspraak” wordt niet ondersteund door wetenschappelijke literatuur en om die reden is er sprake van oneerlijke reclame, aldus klager. Ook volgens een artikel van “Martijn B Katan, Em. hoogleraar Voedingsleer Vrije Universiteit Amsterdam” is opname via de huid niet mogelijk, aldus klager. In dit artikel, dat bij de klacht deels in kopie is overgelegd, staat onder de aanhef “14 januari – Magnesium – het witte goud” onder meer: “De reclame voor magnesiumzout zegt dat het via de huid nog beter wordt opgenomen dan via de mond. (vii) Maar dat is gelukkig niet waar. Dat is onderzocht - heel merkwaardig - door het Israëlische leger. Die hadden voor hun soldaten een lotion ontwikkeld tegen gifgas. Die moesten ze op de huid smeren als ze werden aangevallen met zenuwgas. In die lotion zat magnesiumzout, en ze wilden weten of dat door de huid heen kon dringen, want dan werd het gevaarlijk. Maar magnesiumzout op de huid smeren had geen enkel effect op het magnesiumgehalte in het bloed van de soldaten”. Volgens klager zijn deze gezondheidsclaims niet toegestaan indien deze niet door wetenschappelijke literatuur worden ondersteund.
 

RB 3019

Honeyandmore.nl mag honing niet aanprijzen als een gezondheidsvoordeel

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 11 okt 2017, RB 3019; (Honeyandmore.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/honeyandmore-nl-mag-honing-niet-aanprijzen-als-een-gezondheidsvoordeel

RCC 11 oktober 2017, RB 3019; dossiernr. 2017/00555 (Honeyandmore.nl) Aanbeveling. De uiting: Het betreft een aantal mededelingen van adverteerder op haar website 'honeyandmore.nl'. Klager is van mening dat de volgende claims in de reclame-uitingen op de website van adverteerder niet zijn toegestaan. I. Dat “pure honing” door zijn voedingstoffen bijdraagt aan “het herstel en het voorkomen van lichamelijke kwalen” en bijenproducten aan “een gezonder lichaam” zijn gezondheidsclaims die niet zijn opgenomen in de bijlage bij de Verordening (EG) 1924/2006 (de Claimsverordening) en dus niet toegestaan. II. Ten tweede meldt de uiting: “Bijenpollen echte Superfood!” en dat “bijenpollen een van de meest complete voedingsstoffen op aarde” is. Deze mededelingen impliceren heilzame voedingseigenschappen met betrekking tot nutriënten of andere stoffen die het in verhoogde hoeveelheden bevat, zodat sprake is van een voedingsclaim. De uiting spreekt daarbij over rijkheid aan natuurlijke vetten, vitamines, aminozuren en minerealen. Niet is gebleken dat daarbij is voldaan aan de voorwaarden zoals door de Claimsverordening gesteld.