RB 2740

Dakdekkerskeurmerkorganisatie moet zich onthouden van reclamecampagne over waterdichtheidgaranties

Nederland 13 jul 2016, RB 2740; (Consolidated tegen St. Waarborgfonds Dakmerk en Seci), http://www.reclameboek.nl/artikelen/dakdekkerskeurmerkorganisatie-moet-zich-onthouden-van-reclamecampagne-over-waterdichtheidgaranties

Vzr. Rechtbank Midden Nederland 13 juli 2016, IEF 16103 (Consolidated tegen St. Waarborgfonds Dakmerk en Seci)
Reclamerecht. Consilidated is een van de drie grootste dakdekkersbedrijven in Nederland. Seci is opgericht tot kwaliteitsborgingsysteem in de dakdakkersbranche onder de naam Dakmerk. Er wordt een reclamecampagne gevoerd via radio, animatie, webbanners en advertentie. Dakmerk moet zich onthouden van uitlatingen 'alleen bij Dakmerk bent u tien jaar lang verzekerd van waterdichtheid', 'in tegenstelling tot anderen zijn dakdekkers onafhankelijk van producenten en kunnen optimale keuze maken uit materialen, systemen en prijs', 'wij zijn de bedenkers van het tien jaar waterdichtheidsgarantie en de enigen die u deze extra zekerheid kunnen bieden'. Seci moet (animatie)filmpjes op sites verwijderen en rectificeren, onder meer in Landelijke dagbladen.

RB 2739

Tussenstand gewichtsverlies René Froger wordt niet gekoppeld aan een tijdseenheid

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 2 jun 2016, RB 2739; dossier 2016/00406 (Omega Pharma tegen XL-S Medical), http://www.reclameboek.nl/artikelen/tussenstand-gewichtsverlies-ren-froger-wordt-niet-gekoppeld-aan-een-tijdseenheid

RCC 2 juni 2016, RB 2739; LS&R 1343; dossier 2016/00406 (Omega Pharma tegen XL-S Medical)
Afwijzing. Gezondheid. Omega Pharma B.V./XL-S Medical; Rene Froger als tussenstand 8 kg afgevallen; strijd claimsverordening. Volgens de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn dergelijke claims niet toegestaan. Klager verwijst naar “nvwa.nl”. Hier staat, zo stelt klager:

“Niet toegestaan zijn: suggereren of impliceren dat door gebruik van het product met een bepaalde snelheid en/of hoeveelheid gewicht wordt verloren. Voorbeelden hiervan zijn: 'zij verloor 10 kg in 4 weken', 'snel en verantwoord afvallen (…): en 'bereik je streefgewicht'. Ook testimonials en foto's ‘voor' en 'na' gebruik van een product die gewichtsverlies impliceren zijn niet toegestaan. Deze beperking is te begrijpen vanuit het standpunt dat de snelheid en/of mate van gewichtsverlies niet alleen afhankelijk is van het gebruik van een product, maar ook afhankelijk is van bijvoorbeeld wat die consument nog meer eet, de hoeveelheid lichaamsbeweging en de genetische aanleg”.

KOAG/KAG; In de tag-on wordt het vermelde gewichtsverlies steeds aangepast aan de resultaten die René Froger tot dan toe heeft geboekt. Dat is de reden dat het gewichtsverlies in het onderhavige geval is gewijzigd van -3 kg naar -8 kg.

 

RB 2738

HvJ EU: Handelsnormen voor vlees en pluimvee geen aantasting van vrijheid van ondernemingschap

Rechtspraak (NL/EU) 30 jun 2016, RB 2738; ECLI:EU:C:2016:498 (Lidl tegen Freistaat Sachsen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-handelsnormen-voor-vlees-en-pluimvee-geen-aantasting-van-vrijheid-van-ondernemingschap

HvJ EU 30 juni 2016, LS&R 1341; RB 2738; ECLI:EU:C:2016:498 C-134/15 (Lidl tegen Freistaat Sachsen)
Vers voorverpakt vlees van pluimvee. Verplichting om totaalprijs en prijs per gewicht op etiket te vermelden.

1)      Het onderzoek van de eerste prejudiciële vraag levert geen enkel element op dat de geldigheid aantast van artikel 5, lid 4, onder b), van verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee, in het licht van de vrijheid van ondernemerschap, zoals vastgelegd in artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

RB 2735

IE Zomer Forum Congres - 'Hyperlinken, tussenpersonen en the value gap' - donderdag 7 juli

Volkshotel, Amsterdam, donderdag 7 juli 2016, 13.00 - 17.30 uur (inschrijven) Met onder meer Christiaan Alberdingk Thijm, Thijs van Aerde, Jens van den Brink, Remy Chavannes, Arnout Groen, Bernt Hugenholtz, Paul Keller, Sikke Kingma, Anja Kroeze, Joris van Manen, Antoon Quaedvlieg, Rita Zipora. De discussie staat onder leiding van en wordt opgestookt door Dirk Visser.

Als de conclusie van de Advocaat-Generaal [IEF 15842] in de Geen Stijl-Britt Dekker-zaak door het HvJ EU wordt gevolgd, is met winstoogmerk opzettelijk hyperlinken naar evident illegale bronnen straks geen auteursrechtinbreuk. Vermoedelijk is het naar Nederlands recht wel onrechtmatig. Maar wanneer precies? Hoe moet het verder met het auteursrecht als verveelvoudigingen overal en altijd plaatsvinden en het openbaarmakingsrecht (ook) te kort schiet? Loopt alles straks via de onrechtmatige daad en de aansprakelijkheid en de wettelijke verplichtingen van allerlei soort tussenpersonen die moeten helpen bij de bestrijding van illegaal aanbod? Hoe ver gaat die verantwoordelijkheid van tussenpersonen dan? Wie zijn allemaal tussenpersoon? En wat moet een tussenpersoon precies doen?

De lachende derden zijn momenteel platforms als YouTube en Facebook die veel geld verdienen, maar nauwelijks verantwoordelijkheid dragen voor inbreuken. Is er sprake van een lacune waardoor de waarde van het gebruik van beschermd werk weglekt en artiesten en auteurs te weinig verdienen?

Discussieer mee met de belanghebbenden, de deskundigen en alle anderen die er een mening over hebben.

Inschrijven

RB 2737

Ceasetherapie als uiterst succesvolle en effectieve methode, niet aannemelijk

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 6 jun 2016, RB 2737; dossiernr. 2016/00203 (Cease Therapie tegen ADHD), http://www.reclameboek.nl/artikelen/ceasetherapie-als-uiterst-succesvolle-en-effectieve-methode-niet-aannemelijk

Vz. RCC 6 juni 2016, dossiernr. 2016/00203 (Cease Therapie)
Homeopathie. "Cease Therapie is een bijzonder onderdeel van de klassieke homeopathie. Het is een uiterst succesvolle en effectieve methode om kinderen, maar ook volwassenen met autisme, AD(H)D of een aanverwante stoornis met homeopathie te behandelen”. Klaagster merkt deze tekst aan als “volstrekte onzin” en voert daartoe het volgende aan. CEASE Therapie is een medisch zinloze alternatieve behandelwijze. Geen enkele kinderpsychiater, kinderarts of huisarts heeft deze behandelwijze in de richtlijn staan en geen van hen zal de behandeling aanraden, omdat er geen bewijs is dat de behandeling enige zin heeft.

RB 2736

Fout over hoog katoengehalte boxershorts erkend, geen maatregelen getroffen, aanbeveling

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 6 jun 2016, RB 2736; dossiernr: 2016/00227 (Hoge katoengehalte boxershorts), http://www.reclameboek.nl/artikelen/fout-over-hoog-katoengehalte-boxershorts-erkend-geen-maatregelen-getroffen-aanbeveling

Vz. RCC 6 juni 2016, RB ; dossiernr: 2016/00227 (Hoge katoengehalte boxershorts)
Fout. Materiaalkeuze. Het betreft een advertentie in het Brabants Dagblad van 29 februari 2016 waarin een 5-pack Pierre Cardin Boxershorts wordt aangeprezen met onder meer de mededeling “Hoge katoengehalte”. Klager acht de uiting misleidend, omdat in de advertentie is vermeld dat de boxershorts een hoog katoengehalte hebben, terwijl op de website van adverteerder bij de productinformatie staat dat het gebruikte materiaal voor 92% uit polyester en voor 8% uit elasthaan bestaat. Volgens klager zit er dus geen draadje katoen in.

RB 2734

Conclusie AG: Vernevelaar Bachbloesem zijn geen dranken volgens LevensmiddelenVo

EU 22 jun 2016, RB 2734; ECLI:EU:C:2016:474 (Nelsons - Bachbloesemproducten), http://www.reclameboek.nl/artikelen/conclusie-ag-vernevelaar-bachbloesem-zijn-geen-dranken-volgens-levensmiddelenvo
Bachbloesemproducten

Conclusie AG HvJ EU 22 juni 2016, LS&R 1338; RB 2734; ECLI:EU:C:2016:474; C-177/15; (Nelsons - Bachbloesemproducten)
Levensmiddel of geneesmiddel. Conclusie AG: Vraag 1: Vloeistoffen met vergelijkbare kenmerken als de producten in het hoofdgeding bezitten, die een alcoholgehalte van 27 volumeprocent hebben, als gedistilleerde dranken worden aangeduid, via apotheken in druppelbuisjes met een inhoud van 10 of 20 ml en als vernevelaar worden verkocht en volgens de bijbehorende instructies zijn bedoeld om in zeer kleine hoeveelheden in druppelvorm of door middel van een vernevelaar te worden ingenomen, zijn geen ‚dranken’ als bedoeld in artikel 4, lid 3, van verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

RB 2733

Beslissing online uitingen Lidl-subjectieve smaakvergelijking vernietigd

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 14 jun 2016, RB 2733; (FNLI tegen Lidl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/beslissing-online-uitingen-lidl-subjectieve-smaakvergelijking-vernietigd

CvB 14 juni 2016, RB 2733; dossiernr. 2016/00014 CvB (FNLI tegen Lidl)
Beroep na RB 2681 (objectieve 'ook lekker'-smaakclaims van Lidl mogen). Het College oordeelt dat niet ter zake doet of in de tv-commercials de nadrukt ligt op de prijsvergelijking of op de smaakvergelijking. De tv-commercials zijn niet in strijd met de NRC. Met betrekking tot de smaakvergelijking geldt dat sprake is van een vergelijking met een uiterst summier en subjectief karakter. Slechts een enkele persoon beoordeelt telkens de producten en zegt beide 'lekker' te vinden. Het college vernietigt de bestreden beslissing uitsluitend voor zover het de op de website van Lidl genoemde resultaten van het CSO-smaakonderzoek, welk oordeel ook betrekking heeft op de commercials waarnaar op die website wordt gelinkt.

 

RB 2732

Suggestie Appelsientje Sinaasappelsap als vervanger van fruit misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 13 mei 2016, RB 2732; (Appelsientje Sinaasappelsap), http://www.reclameboek.nl/artikelen/suggestie-appelsientje-sinaasappelsap-als-vervanger-van-fruit-misleidend

RCC 13 mei 2016, dossiernr. 2016/00255/A; (Appelsientje Sinaasappelsap) Misleidende reclame. Volksgezondheid. Aanbeveling. Bestreden uitingen: Uiting 1 (Buitenreclame): “Eet jij genoeg fruit?” en “100% puur fruitsap” ; Uiting 2 (Op Facebook): “Maar wist je dat een glas Appelsientje Sinaasappel meetelt als je tweede portie fruit?”

De klager acht dat met de uitingen onterecht gesuggereerd wordt dat Appelsientje Sinaasappelsap een goede vervanger van fruit is. Dit is volgens klager misleidend en vormt daardoor een bedreiging voor de volksgezondheid. "Volgens de ‘Richtlijnen goede voeding' van de Gezondheidsraad geven fruitsappen net als frisdranken een verhoogde kans op diabetes. Ook bevat fruitsap minder vezels dan vers fruit. Vruchtensappen bevatten ook zuren die het gebit kunnen aantasten."

Oordeel van de commissie:

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

RB 2731

Pre-order prijs drone misleidend nu resterend bedrag bij levering alsnog betaald moet worden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 mei 2016, RB 2731; ( Kamera Express/Drone Phantom), http://www.reclameboek.nl/artikelen/pre-order-prijs-drone-misleidend-nu-resterend-bedrag-bij-levering-alsnog-betaald-moet-worden

RCC 19 mei 2016, dossiernr. 2016/00294; (Kamera Express/Drone Phantom)  Digitale marketing. Misleidende prijs. Aanbeveling.

Bestreden uiting:  
“DJI Phantom 4 – Pre-order nu! Ultra HD video, vliegtijd tot 28min en snelheid tot 72 km/h!” en “KE prijs: € 1599 Pre-order € 500”.

Klager heeft gemotiveerd bestreden dat de pre-order prijs uit de uiting misleidend is. De €1599 in de uiting doorgestreept waardoor de indruk wordt gewekt dat het een kortingsactie betreft.  Anders dan de uiting deed vermoeden betreft de € 500,- een aanbetaling om bovenaan de lijst voor levering te komen. Na levering dient het resterende bedrag betaald te worden. 

RB 2730

HR creërt rechterlijk overgangsrecht voor de aanhangigheid en proceskosten na intrekken kort geding

Rechtspraak (NL/EU) 3 jun 2016, RB 2730; ECLI:NL:HR:2016:1087 (Wieland tegen Gia Systems), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hr-cre-rt-rechterlijk-overgangsrecht-voor-de-aanhangigheid-en-proceskosten-na-intrekken-kort-geding

HR 3 juni 2016, IEF 15988; IT 2080; RB 2730; ECLI:NL:HR:2016:1087 (Wieland tegen Gia Systems)
Procesrecht. Rechterlijk overgangsrecht. Wieland sommeert GIA tot staken merkgebruik en als nevenvordering rectificatie van merkgebruik en misleidende mededelingen. Nadat het kort geding wordt ingetrokken, wordt een bodemprocedure met nagenoeg identieke vorderingen ingesteld. GIA verzoekt de redelijke en evenredige proceskosten te vergoeden ex 249 jo. 250 jo. 1019h Rv ad € 32.978,00. Hoge Raad beantwoord prejudicieel gesteld vragen [IEF 15098]. dat art. 9.1 van het Procesreglement onverbindend is en stelt eigen regels op, geënt op wettelijke regeling van bodemprocedure. Mogelijkheid tot behandeling van vordering tot proceskostenveroordeling, dat vonnis is vatbaar voor hoger beroep en uitvoerbaarverklaring bij voorraad [deels anders: Conclusie AG].

RB 2729

Jaarverslag Stichting Reclame Code 2015

De Stichting Reclame Code presenteert haar jaarverslag 2015

Beslissingen Reclame Code Commissie toonaangevend; hoog compliance-cijfer herhaald 
Ook in 2015 gaf in 96% van de gevallen de adverteerder gehoor aan uitspraak van de Reclame Code Commissie, door de reclame-uiting in te trekken of aan te passen. Het aantal klachten dat de Reclame Code Commissie in 2015 in behandeling nam is met 15% toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. De klachten veranderen van aard en complexiteit. Steeds vaker betreffen ze grensoverschrijdende reclame en zijn er meer partijen bij betrokken. 

Het werk van de Stichting Reclame Code is gebaseerd op twee pijlers: 

 - Pro-activiteit: door training, copy advies, monitoring en overige diensten aan het adverterend bedrijfsleven aan te bieden, stimuleert de Stichting  Reclame Code reclamemakers campagnes te ontwikkelen die voldoen aan de regels. 

 - Regelgeving en klachtenprocedure: De Reclame Code Commissie en het College van Beroep stellen vast – na ontvangst van klachten - of de aan hen voorgelegde reclame-uitingen voldoen aan de Nederlandse Reclame Code. 

Zelfregulering in reclame anticipeert en biedt oplossingen om bij te dragen aan verantwoord reclame maken, digitaal en internationaal, nu en in de grenzeloze toekomst. In het jaarverslag leest u hier meer over; bovendien vindt u daar gespecificeerde cijfers van de klachtenbehandeling. 

RB 2728

Raad neemt nieuwe richtlijn Bescherming van bedrijfsgeheimen aan

Richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan, 2013/0402 (COD)
De richtlijn, die voorziet in gemeenschappelijke maatregelen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen, moet zorgen voor het goed functioneren van de interne markt. Voorts moet zij een afschrikkend effect hebben op de onrechtmatige openbaarmaking van bedrijfsgeheimen, zonder afbreuk te doen aan de fundamentele rechten en vrijheden of het openbaar belang, zoals de openbare veiligheid, consumentenbescherming, volksgezondheid, milieubescherming en de mobiliteit van werknemers; onderzoeksjournalistiek en klokkenluiders.

RB 2727

Toewijzing voor klacht tegen E-Lybra 'als APK-keuringsapparaat'

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 apr 2016, RB 2727; dossiernr. 2016/00236 (E-Lybra), http://www.reclameboek.nl/artikelen/toewijzing-voor-klacht-tegen-e-lybra-als-apk-keuringsapparaat

Vz. RCC 22 april 2016, RB 2727; LS&R 1327; dossiernr. 2016/00236 (E-Lybra)
Voorzitterstoewijzing. De e-Lybra verhelpt allerlei soorten klachten. U kunt denken aan: (...) Staan uw klachten hier niet bij, aarzel dan niet en informeer bij Become Healthy naar de mogelijkheden om uw specifieke klachten te laten behandelen. De e-lybra wordt ook ingezet om juist klachten te voorkomen, een soort APK keuring voor het lichaam.

RB 2726

Gebrek aan wetenschappelijk bewijs van de CEASE-therapie voor 'moderne' ziekten

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 28 apr 2016, RB 2726; dossiernrs. 2016/00158; 2016/00135 (CEASE-therapie), http://www.reclameboek.nl/artikelen/gebrek-aan-wetenschappelijk-bewijs-van-de-cease-therapie-voor-moderne-ziekten

RCC 28 april 2016, dossiernr. 2016/00158; 2016/00135 (CEASE therapie)
Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen. Uiting 1: lnmiddels is de CEASE-therapie verder uitgewerkt tot een specialisme in de behandeling van 'moderne' ziekten. Dit zijn ziekten als Reuma, ME, MS, Flbromyalgie, Ziekte van Lyme, ADHD, PDD-NOS, Asperger en Autisme, etc.” (...)

Klager heeft gemotiveerd bestreden dat de CEASE Therapie de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven.

Meer in het bijzonder heeft hij betwist dat de in de uiting gestelde “verstoring” van levenskracht als gevolg van “lichaamsvreemde stoffen zoals medicatie, vaccinaties en chemische stoffen” wordt “opgeheven”, dat het mogelijk is om “op deze wijze” “autisme succesvol te behandelen" en dat de CEASE Therapie is uitgewerkt tot een specialisme in de behandeling van ziekten als “Reuma, ME, MS, Fibromyalgie, Ziekte van Lyme, ADHD, PDD-NOS, Asperger en Autisme”. Klager heeft gesteld dat deze beweringen niet op acceptabele wijze kunnen worden onderbouwd, bij gebreke van zowel wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de CEASE-therapie als een theoretische onderbouwing die in overeenstemming is met de gangbare opvattingen in de natuurwetenschap, chemie, biologie en geneeskunde.

RB 2725

Naakte 'koddige keuterboer' in Hornback-reclame toegestaan

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) , RB 2725; 2016/00300 (Hornbach - naakte 'koddige keuterboer'), http://www.reclameboek.nl/artikelen/naakte-koddige-keuterboer-in-hornback-reclame-toegestaan

RCC 28 april 2016, dossiernr. 2016/00300 en 2016/00300A (Hornbach - naakte koddige keuterboer)
Afwijzing klacht. In de commercial worden eerst afwisselend beelden getoond van een man die in zijn tuin een gat begint te hakken en dezelfde man die naakt naar de rand van een hoge rots loopt. Vervolgens is te zien dat de man zich voorover van de rots laat vallen en daarna op zijn rug van een grashelling glijdt, op zijn buik met zijn armen gespreid door kiezelstenen glijdt en in een bos kopjeduikelend door een grote stapel planken rolt, waarbij een spijker in zijn blote bil terecht komt. Uiteindelijk landt de man in een modderige waterpoel. Als hij, al trekkend aan een boomwortel, weer boven water komt, blijkt de man gekleed in de grote kuil te staan die hij in zijn tuin aan het graven is.

Klacht 1: In de commercial is te zien dat een ongeklede man zich met doodsverachting van een berg stort. De sprong van een naakt persoon van een berg zal bij iedereen die een zelfmoord in zijn naaste omgeving heeft meegemaakt associaties opwekken met ‘springen naar de dood’. Dat het bij nader inzien een “koddige keuterboer” blijkt te zijn die na zijn rol naar beneden aldaar uiteindelijk nog “een graf” lijkt te kunnen graven, verandert dat niet.

RB 2724

Aanbeveling voor reclame ZenSations Angel E-sigaretten

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 29 apr 2016, RB 2724; (ZenSations Angel E-Smoker), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanbeveling-voor-reclame-zensations-angel-e-sigaretten

RCC 29 april 2016, dossiernr. 2016/00254 en dossier 2016/00254A (ZenSations Angel E-Smoker)
Strijd met 2 en 7 NRC. 9 lid 1 Tijdelijk warenwetbesluit e-sigaret. Het betreft een televisiereclame voor de ZenSations Angel E-Smoker. Daarin wordt gezegd: “Bespaar tot € 200,- per maand met ZenSations Angel. ZenSations Angel E-Smoker, nu met twee gratis e-liquids voor maar € 17,95”. In beeld verschijnt onder meer een verpakking van genoemde E-Smoker. Op die verpakking staat onder meer: “E-Sigaret”. Onder in beeld is vermeld: “www.zensations.nl. Zensations producten bevatten geen kankerverwekkende stoffen”.

Klacht: Reclame voor sigaretten (en andere rookwaren) is al lange tijd niet meer toegestaan. E-smokers zijn geen rookwaren, maar het gebruik van dit product en reclame daarvoor geven wel aanleiding tot roken. Reclame voor E-smokers en andere alternatieven voor sigaretten dienen dan ook verboden te worden.

RB 2723

Jumbo moet winkelopschrift "allergoedkoopste van Nunspeet" aanpassen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 apr 2016, RB 2723; dossiernr: 2015/01085 (Allergoedkoopste in Nunspeet), http://www.reclameboek.nl/artikelen/jumbo-moet-winkelopschrift-allergoedkoopste-van-nunspeet-aanpassen

CvB 20 april 2016, RB 2723; Dossiernr: 2015/01085 (Allergoedkoopste Jumbo)
Het betreft een reclame-uiting van Jumbo waarin staat: “Welkom bij de allergoedkoopste van …… (plaatsnaam)”. Klager heeft ter onderbouwing van zijn klacht een foto overgelegd van een aan de buitenkant van een Jumbo filiaal zichtbare uiting waarin staat: “Welkom bij de allergoedkoopste van Nunspeet”. Onder deze mededeling staat in kleinere letters: “Vraag binnen naar de spelregels of kijk op www.jumbosupermarkten.nl/laagsteprijsgarantie”.

De Commissie heeft de klacht ruimer opgevat dan deze was bedoeld. Er bestaat ook geen aanleiding om de klacht zo uit te leggen dat deze ziet op alle vestigingsplaatsen van Jumbo. De uiting is immers lokaal bepaald nu deze is gekoppeld aan een specifieke plaatsnaam. Deze grief is gegrond. Dit laatste is de kern van de klacht. Klager vat “de allergoedkoopste” op in die zin dat Jumbo goedkoper is dan (alle) andere supermarkten. Volgens (het verweer van) Jumbo betekent “de allergoedkoopste”: nergens goedkoper, hetgeen volgens Jumbo komt door de laagsteprijsgarantie, die ervoor zorgt dat de consument de laagste prijs betaalt.

 

RB 2722

Consument is niet op de hoogte van molecuulformules Aceton

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 mrt 2016, RB 2722; dossiernr. 2016/00109 (Aceton eco), http://www.reclameboek.nl/artikelen/consument-is-niet-op-de-hoogte-van-molecuulformules-aceton

RCC 22 maart 2016, RB 2722; dossiernr. 2016/00109 (Aceton)
Ingrediëntenlijst. Non-food. Cosmetica/chemisch. Het betreft de verpakking van een fles waarop in grote letters staat “Aceton” waaronder cursief “Acétone” en in kleine letters “Ecologisch verantwoorde aceton”. Op de achterzijde staat in kleine letters: “Aceton eco. Bevat 2-butoxyethanol, >10% anionogene tensiden (...) " Klager is van mening misleid te zijn nu de fles geen aceton blijkt te bevatten maar het verfoplosmiddel 2- butoxyethanol. Dit laatste staat wel op het etiket maar van de consument kan niet verwacht worden dat deze op de hoogte is van de molecuulformules. Waar aceton wel volstaat, zo stelt klager, bleek dit product niet te werken voor het beoogde doel.

RB 2721

15 juni - Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht

Op woensdag 15 juni 2016 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Joris van Manen met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar. BESTELLEN