RB 2867

VriendenLoterij: Shoptegoed t.w.v. €120 bestaande uit 3 cadeaus met lagere totale waarde, is misleiding

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 2 mei 2017, RB 2867; Dossiernr: 2017/00027 - CVB (VriendenLoterij), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vriendenloterij-shoptegoed-t-w-v-120-bestaande-uit-3-cadeaus-met-lagere-totale-waarde-is-misleiding

CvB 2 mei 2017, RB 2867; dossiernr. 2017/00027 (VriendenLoterij) College bevestigt aanbeveling in strijd met artikel 7 NRC. Misleiding voornaamste kenmerken product. Uiting: Betreft een mailing die bestaat uit een geadresseerde brief en een antwoordbon. Op de voorzijde van de brief staat onder meer de mededeling “€ 120,- shoptegoed cadeau!”. Ook elders in de mailing wordt herhaaldelijk een shoptegoed met een waarde van € 120,- genoemd. Het shoptegoed kan men benutten door uit drie categorieën een cadeau te kiezen. Het betreft de categorieën ‘uitje’ respectievelijk ‘extra cadeau’ en ‘cadeaukaart’. Uit elke categorie dient een keuze te worden gemaakt. Klacht: In de uiting wordt uitdrukkelijk gesproken over een shoptegoed ter waarde van € 120,-. In werkelijkheid blijken uit de cadeaushop slechts drie cadeaus te kunnen worden gekozen met een veel lagere waarde. Volgens klager bedraagt de totale inkoopwaarde van de cadeaus niet meer dan € 20,-. Klager vindt de uiting misleidend.

RB 2866

Afleverkosten van fiets moeten conform art. 8.4 NRC in de totale prijs worden meegenomen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 2 mei 2017, RB 2866; Dossiernr: 2017/00213 (Fietsenwinkel.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/afleverkosten-van-fiets-moeten-conform-art-8-4-nrc-in-de-totale-prijs-worden-meegenomen

RCC 2 mei 2017, RB 2866; dossiernr. 2017/00213 (Fietsenwinkel.nl) Aanbeveling. Uitnodiging tot aankoop. Uiting: Het betreft de bestelmodule op adverteerders website www.fietsenwinkel.nl, meer specifiek het ‘Winkelmandje’ en de informatie die verschijnt wanneer in het ‘Winkelmandje’ wordt geklikt op de button “Kies uw servicepakket Meer informatie”. In laatstbedoelde informatie staat onder de kop “Wat zit er in de Fietsenwinkel.nl servicepakketten?” onder meer: “Bij Fietsenwinkel.nl kun je kiezen voor 3 verschillende servicepakketten. Het basis pakket is gratis inbegrepen bij jouw nieuwe fiets en zorgt ervoor dat je fiets volledig rijklaar aan huis geleverd wordt. (…).” Hieronder worden de drie servicepakketten getoond met de bijbehorende kenmerken en prijzen. Bij het Basis Pakket staat onder meer: “Standaard inbegrepen 100% rijklaar aan huis geleverd.”. Klacht: Fietsenwinkel.nl biedt haar fietsen standaard aan inclusief het Basis Pakket, waarbij de fietsen 100% rijklaar aan huis worden geleverd. Nadat (in het ‘winkelmandje’) het totaalbedrag van de gekozen fiets is berekend, wordt echter buiten het totaalbedrag vermeld dat er kosten in rekening worden gebracht voor aflevering van de fiets. Bij navraag is klager gebleken dat dit kosten zijn voor het transport van de fiets van de fabrikant naar de consument of naar een winkel van adverteerder. Klager acht de uiting misleidend en oneerlijk.

RB 2865

Hypotheek24.nl: "We vergelijken alle hypotheekverstrekkers" is in strijd met professionele toewijding

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 1 mei 2017, RB 2865; Dossiernr: 2017/00211 (Consumentenbond tegen Hypotheek24.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hypotheek24-nl-we-vergelijken-alle-hypotheekverstrekkers-is-in-strijd-met-professionele-toewijding

RCC 1 mei 2017, RB 2865; dossiernr. 2017/00211 (Consumentenbond tegen Hypotheek24.nl) Aanbeveling. Misleiding ontbrekende informatie. Uiting: Het betreft de door adverteerder geëxploiteerde website www.hypotheek24.nl, meer specifiek de daarop voorkomende mededelingen: “We vergelijken onafhankelijk àlle hypotheekverstrekkers en bieden dus altijd de laagste rente.” En: “Altijd de scherpste rente”. Klacht: De mededeling van de online hypotheekaanbieder Hypotheek24.nl dat zij alle hypotheekverstrekkers vergelijkt, is niet juist. Een aantal hypotheekverstrekkers ontbreekt, zoals Attens Hypotheken, BLG Wonen, Regio Bank, Tellius Hypotheken, Triodos Bank, Van Lanschot en Venn Hypotheken. Omdat niet alle hypotheekaanbieders in de vergelijking zijn opgenomen, en Hypotheek24.nl bovendien slechts met negen aanbieders uit de vergelijking zaken blijkt te doen, zijn de mededelingen “Wij bieden dus altijd de laagste rente” en “Altijd de scherpste rente” ook niet waar.

RB 2864

Verscheuren poster Jezus is niet in overeenstemming met de goede smaak, art. 2 NRC

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 24 apr 2017, RB 2864; Dossiernr: 2017/00241 (Verscheurde poster Jezus), http://www.reclameboek.nl/artikelen/verscheuren-poster-jezus-is-niet-in-overeenstemming-met-de-goede-smaak-art-2-nrc

RCC 24 april 2017, RB 2864; dossiernr. 2017/00241 en dossiernr. 2017/00241/A (Verscheurde poster Jezus) Vrijblijvend advies. Goede smaak. Uiting: Het betreft (verschillende versies van) de televisiecommercial, waarin is te zien dat een (per versie verschillend) persoon een poster met daarop de beeltenis van Jezus in stukken scheurt en deze stukken vervolgens voor zich in de lucht gooit. In beeld verschijnt de tekst: “Geloven is delen”. Klacht: Klager vindt het schokkend en onaanvaardbaar dat in de commercial een “als rk priester verklede man” een grote foto met daarop het beeld van Jezus verscheurt. Klager zegt niet te weten wat hij zich moet voorstellen bij de agressieve en beledigende handeling van het verscheuren van de afbeelding van Jezus als basis voor “geloven in delen”. Hij noemt dit platvloers en beledigend. Het is volstrekt onduidelijk om welke organisatie of welk product het gaat, aldus klager.

RB 2870

Prejudiciële vraag: Is een natuurlijke persoon die acht tweedehands-advertenties heeft geplaatst een handelaar?

EU 16 feb 2017, RB 2870; (OLX verkoop Longines horloge), http://www.reclameboek.nl/artikelen/prejudici-le-vraag-is-een-natuurlijke-persoon-die-acht-tweedehands-advertenties-heeft-geplaatst-een

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 16 februari 2017, IEFbe 2187; IT 2291; RB 2870; C-105/17 (OLX verkoop Longines horloge) Consumentenbescherming. Oneerlijke handelspraktijken. Bij de Commissie voor consumentenbescherming (verweerster) is een klacht ingediend over levering van een tweedehands ‘longines’-horloge dat via een website van een aanbieder was gekocht onder de voorwaarden van verkoop op afstand. Het product wordt 20-10-2014 door een koerier afgeleverd met gegevens van de aanbieder (= verzoekster). De klant is niet tevreden met het product omdat het niet de eigenschappen bezit die op de website worden vermeld, waarna hij verzoekster belt om de overeenkomst te ontbinden. Daartoe is verzoekster echter niet bereid. Verweerster start een onderzoek en komt via de koeriersdienst en de exploitant van de website uit bij verzoekster. Zij blijkt acht advertenties op de website te hebben geplaatst voor verschillende producten (iPhones, een BMW, Turkse tegels). In geen van de advertenties worden gegevens van de aanbieder genoemd, noch de prijs, leveringsvoorwaarden, garanties en termijnen voor uitoefening van consumentenrechten. Verweerster besluit daarop 27-02-2015 tot vaststelling van een bestuursrechtelijke overtreding op grond van de BUL consumentenbeschermingswet, waartegen verzoekster 17-03-2015 bezwaar maakt omdat zij meent niet als handelaar in de zin van die wet te kunnen worden aangemerkt. Dit wordt afgewezen en verzoekster krijgt een boete. Zij vecht die aan bij de Rb Varna die vaststelt dat verzoekster niet de hoedanigheid van ‘handelaar’ in de zin van de uitvoeringsbepalingen van de wet heeft, en evenmin in de zin van RL 2005/29. Het boetebesluit wordt 22-03-2016 vernietigd. Verweerster gaat in cassatieberoep bij de verwijzende rechter.

RB 2869

Prejudiciële vraag of Zweedse zuigtabak in het Verenigd Koninkrijk in de handel mag worden gebracht

buitenland 9 mrt 2017, RB 2869; (Zuigtabak), http://www.reclameboek.nl/artikelen/prejudici-le-vraag-of-zweedse-zuigtabak-in-het-verenigd-koninkrijk-in-de-handel-mag-worden-gebracht

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 9 maart 2017, LS&R 1454; RB 2869; C-151/17(Zuigtabak) Verzoekster is een ZWE NV die haar omzet haalt uit ‘rookloze tabaksproducten’ waaronder ‘snus’ (zuigtabak). Verweerder is VK MinVWS en interveniënte in de zaak is de New Nicotine Alliance (NNA). In een nieuwe VK-regeling (in werking 20-05-2016, de uitvoering van RL 2014/40) is het produceren of leveren van tabak voor oraal gebruik verboden. Van dit verbod is ZWE uitgezonderd. Verzoekster stelt 30-06-2016 een vordering in waarmee zij tegen de VK-regeling opkomt. NNA is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor de volksgezondheid. Zij tracht tabaksschade te beperken, dat wil zeggen de beperking van schade als gevolg van het roken van sigaretten zonder noodzakelijkerwijs het gebruik van nicotine op te geven. Zij richt zich op de consument, heeft geen commercieel belang.

RB 2863

Reclame 't Stokertje "milieubewuste keuze" en "CO2-neutrale" houtkachels is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 apr 2017, RB 2863; Dossiernr: 2017/00161 ('t Stokertje Houtkachels), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-t-stokertje-milieubewuste-keuze-en-co2-neutrale-houtkachels-is-misleidend

RCC 19 april 2017, RB 2863; dossiernr. 2017/00161 ('t Stokertje Houtkachels) Aanbeveling. Milieuclaim. Uiting: Het betreft een uiting op www.stokertje.nl. Onder het kopje “Houtkachel”: “Hout als brandstof is, met een mooi woord, hernieuwbaar. Stoken op hout met een houtkachel is dus niet alleen kostenbesparend, maar óók een milieubewuste keuze.”. Onder het kopje “Houtkachel stoken is CO2-neutraal”: “[...] Daarom is hout als brandstof in een houtkachel met een hoogstaande verbrandingstechniek vrijwel CO2-neutraal.” Onder het kopje “Hoogrendementhoutkachel”: “Tegenwoordig moeten houtkachels aan allerlei eisen voldoen zodat ze niet onnodig belastend zijn voor het milieu.”. Klacht: Klager maakt bezwaar tegen de termen (a) "hernieuwbaar", (b) "milieubewuste keuze", (c) "CO-2 neutraal" en (d) "houtkachels moeten aan allerlei eisen voldoen zodat ze niet belastend zijn voor het milieu". Hij stelt dat hout stoken vervuilender is dan gas verbranden. Hij acht de reclame in strijd met de waarheid als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), onjuist, en misleidend als bedoeld in artikel 8 NRC. Klager licht zijn bezwaar als volgt nader toe.

RB 2862

Valentijnsactie van betalingsachterstanden.nl schaadt vertrouwen in reclame

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 13 apr 2017, RB 2862; Dossiernr: 2017/00148 (Valentijnsactie betalingsachterstanden.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/valentijnsactie-van-betalingsachterstanden-nl-schaadt-vertrouwen-in-reclame

RCC 13 april 2017, RB 2862; dossiernr. 2017/00148 (Valentijnsactie betalingsachterstanden.nl) Aanbeveling. Vertrouwen in reclame. Uiting: Het betreft een uiting, bestaande uit een rode vensterenvelop met in de linkerbovenhoek het woord “betalingsachterstanden.nl”, een brief en een rode postkaart, formaat A5. De brief begint met: “Onderwerp: vooraankondiging opname in achterstandenregister. Geachte heer [NAAM KLAGER], Onlangs is uw onderneming aangemeld bij het Betalingsachterstandenregister omdat er sprake is van een betalingsachterstand. Op de achterzijde van deze brief vindt u specifieke informatie over de achterstand. Wij adviseren u met klem om deze brief met aandacht te lezen. Klacht: Klager vond de brief die hij van adverteerder ontving zo echt lijken dat hij zich zorgen ging maken over aan wie hij zo snel moest betalen. Op de achterzijde van de brief worden 3 KvK-nummers vermeld, met daarbij voor klager grote openstaande bedragen. Klager heeft na ontvangst van de uiting de website van adverteerder bezocht voor meer informatie. Daar las hij een mededeling over het ontvangen van een rode envelop die hem niet geruststelde. Pas na telefonisch contact met adverteerder leerde klager dat zijn brief en envelop deel uitmaakten van een ‘Valentijnsactie’. Klager vindt de actie “verwarrend en frustrerend”.

RB 2861

Aanprijzing Rain Core voor kankerpatiënten in strijd met Claimsverordening

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 11 apr 2017, RB 2861; Dossiernr: 2016/00873 (Rain Core), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanprijzing-rain-core-voor-kankerpati-nten-in-strijd-met-claimsverordening

Vz. RCC 11 april 2017, LS&R 1453; RB 2861; dossiernr. 2016/00873 en dossiernr. 2016/00871 en dossiernr. 2016/00875 (Rain Core) Uit dossiernr. 2016/00873: VT. Gezondheidsclaims. Uiting: Het betreft de website http://www.myrainlife.com/rainsoul.nl voor zover het gaat om de hierna (onder de weergave van de klacht) te citeren aanprijzing van het product Rain Core. Klacht: Klaagster maakt bezwaar tegen het feit dat op de website van adverteerder diverse claims worden gebruikt in verband met de verkoop van Rain Core en dat voor die verkoop wordt doorverwezen naar www.agebodyskin.com en www.soulcoresupplementen.nl. Klaagster noemt de volgende claims: “Benefits Core’s formula promotes healthy function within the body’s organs. (…) Aloe Vera benefits digestive health, Chloropyllin improves the function of detoxification pathways, Wheatgrass is a powerful antioxidant that benefits the entire body, and Chlorella is a potent source of vitamins, minerals, fiber and protein.* Many of our customers have already seen and felt the benefits of Core.” Klaagster acht het een ‘doorn in het oog’ dat over de rug van kankerpatiënten dit soort producten worden aangeprezen die zouden zijn ontwikkeld door artsen om kankerpatiëntjes snel te laten herstellen van hun chemokuur. Klaagster is thuis in de orthomoleculaire wereld en weet dat het onderhavige product, dat voornamelijk water, rietsuiker en een paar zaden bevat, er niet voor kan zorgen dat iemand zich beter voelt.

RB 2860

NS uiting 100% windstroom is niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 4 apr 2017, RB 2860; Dossiernr: 2017/00119 (NS 100% windstroom), http://www.reclameboek.nl/artikelen/ns-uiting-100-windstroom-is-niet-misleidend

RCC 4 april 2017, RB 2860; dossiernr. 2017/00119 (NS 100% windstroom) Afwijzing. Milieu. Uiting: Het betreft de volgende uiting op de website van NS (http://groenetrein.ns.nl/): “Als eersten in de wereld reizen treinreizigers in Nederland op 100% windstroom. De trein was al de meest duurzame manier van reizen voor langere afstanden. En dankzij het partnership van NS en andere spoorvervoerders met Eneco rijden alle elektrische treinen in Nederland vanaf 2017 volledig op windstroom van Eneco. Daardoor kunnen dagelijks 600.000 treinreizigers in Nederland 100% klimaatneutraal reizen.” Klacht: Klager maakt bezwaar tegen de aanduiding “100% windstroom” in de kop van de uiting. 100% windenergie kan niet gegarandeerd worden, aldus klager, omdat het niet altijd waait en bij windstilte voor de stroomlevering aan NS overgeschakeld moet worden op stroom uit andere – fossiele of niet-fossiele – bronnen. Bovendien is het distributiesysteem in Nederland zodanig dat nooit kan worden gegarandeerd dat de gehele bedrijfsvoering van NS daadwerkelijk alleen op windenergie draait. Er zou alleen van een 100% garantie gesproken kunnen worden indien de windturbines direct gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet van NS. Klager stelt dat “100% windenergie” een misleidende en niet onderbouwde claim is, waardoor de claim in strijd is met de artikelen 2 en 3 van de Milieu Reclame Code (MRC).

RB 2859

Billboard van Hitler is toelaatbaar

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 31 mrt 2017, RB 2859; Dossiernr: 2017/00137 (Hunting Hitler), http://www.reclameboek.nl/artikelen/billboard-van-hitler-is-toelaatbaar

RCC 31 maart 2017, RB 2859; dossiernr. 2017/00137 (Hunting Hitler) Afwijzing. Artikel 2 NRC, goede smaak en fatsoen. Uiting: Het betreft een billboardaffiche voor de televisieserie “Hunting Hitler”, door klaagster gezien op de kruising Westelijke Randweg/Wagenweg op de grens tussen Haarlem en Heemstede. De affiche bevat een foto van een deel van het gezicht van Hitler, met daar overheen de tekst “HUNTING HITLER”. Rechts onderaan de uiting is het logo van de televisiezender “History” te zien. Klacht: Klaagster vindt deze affiche “met een groot portret van de man die 75 jaar geleden zoveel leed heeft veroorzaakt in de wereld”, aldus klaagster, smakeloos. Tegenover nabestaanden van slachtoffers vindt klaagster de afbeelding helemaal respectloos. Klaagster vraagt de Commissie daarom deze reclame te staken en dergelijke respectloze advertenties in de toekomst niet meer te accepteren.

RB 2858

UNOX reclame met grote soepballen is niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 13 mrt 2017, RB 2858; Dossiernr: 2017/00108 (UNOX soepballen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/unox-reclame-met-grote-soepballen-is-niet-misleidend

Vr. RCC 13 maart 2017, RB 2858; dossiernr. 2017/00108 en 2017/00108A. Uit dossiernr. 2017/00108: VAF. Misleiding voornaamste kenmerken product. Uiting: Het betreft een televisiecommercial voor “Unox rijk gevulde tomatensoep” waarin onder meer is te zien hoe een jongen na afloop van een regenbui naar buiten gaat en vervolgens zichzelf opzettelijk nat maakt. Thuisgekomen krijgt hij een kop soep van zijn moeder die denkt dat hij in de regenbui heeft gelopen. Blijkbaar lepelt zij om die reden een extra soepbal in zijn soepkom die de jongen vervolgens met zijn lepel uit de kom schept en opeet. De voice-over zegt: bij deze beelden: “Geef ook iets extra’s met de nieuwe Unox rijk gevulde tomatensoep met extra gehaktballen”. Klacht: Deze wordt is volgt weergegeven. Het extra soepballetje dat het jongetje van zijn moeder krijgt, lijkt het formaat van een bitterbal te hebben. In werkelijkheid zijn de soepballen 8 tot 10 mm groot. Omdat de televisiecommercial niet overeenstemt met het werkelijke product is sprake van misleiding.

RB 2868

Reclame met lookalike levert geen schadevergoeding op

Nederland 2 mei 2017, RB 2868; ECLI:NL:GHAMS:2017:1722 (Mavic tegen Picnic), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-met-lookalike-levert-geen-schadevergoeding-op

Hof Amsterdam 2 mei 2017, IEF 16808; RB 2868; ECLI:NL:GHAMS:2017:1722 (Mavic tegen Picnic) Zie eerder IEF 16619. Lookalike en portretrecht. Hof bekrachtigt afwijzende beschikking. Kan er bij het gebruik van een 'lookalike' in een commercial een beroep worden gedaan op artikel 21 Auteurswet en de onrechtmatige daad? Het hof oordeelt dat de commercial van Picnic duidelijk is bedoeld als parodie op de eerdere reclame van Jumbo waarin de echte appellant een rol speelt. Het is duidelijk dat de makers van de commercial niet hebben beoogd dat het publiek de 'lookalike' als de echte appellant identificeert. Bovendien staat het appellant niet vrij om met een concurrent van Jumbo in zee te gaan. Er kan daarom niet van worden uitgegaan dat er sprake is van omzetderving. Het beroep op artikel 21 Auteurswet faalt, evenals het beroep op artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Appellanten hebben niet concreet toegelicht dat en in welke omvang zij schade hebben geleden, gezien er geen sprake is van omzetderving en er ook niet is aangevoerd dat er sprake is van reputatieschade.

RB 2857

Mededeling Vodafone "Onbeperkt min in NL en EU" is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 mrt 2017, RB 2857; Dossiernr: 2017/00169 (Vodafone abonnement), http://www.reclameboek.nl/artikelen/mededeling-vodafone-onbeperkt-min-in-nl-en-eu-is-misleidend

Vz. RCC 22 maart 2017, RB 2857; dossiernr. 2017/00169 (Vodafone abonnement) VT voor zover nodig. Misleiding voornaamste kenmerken product. Uiting: Het betreft een reclamefolder voor mobiele SIM Only abonnementen van Vodafone. In de folder staat onder meer in verband met het abonnement ‘Red Essential’: “Onbeperkt min in NL en EU”. Klacht: Klaagster stelt dat bij het afsluiten van het abonnement blijkt dat “bellen vanuit Nederland binnen EU” is beperkt tot 20 minuten per maand. Uit het antwoord van adverteerder blijkt dat bellen binnen Europa niet hetzelfde is als bellen naar Europa. Adverteerder verwisselt daarbij “EU” en “Europa” en beschouwt Nederland blijkbaar niet als deel van Europa/EU.

RB 2856

6 juli - Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht

Aanmelden Op donderdag 6 juli 2017 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Charles Gielen, Paul Geerts en Joris van Manen met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar.

RB 2855

Gegarandeerde kwaliteit Samsung Galaxy S7 edge is misleiding

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 28 mrt 2017, RB 2855; Dossiernr: 2017/00165 (Samsung Galaxy S7 edge), http://www.reclameboek.nl/artikelen/gegarandeerde-kwaliteit-samsung-galaxy-s7-edge-is-misleiding

RCC 28 maart 2017, RB 2855; dossiernr. 2017/00165 en dossiernr. 2017/00165/A (Samsung Galaxy S7 edge). Aanbeveling. Misleiding voornaamste kenmerken product. Uit dossiernr. 2017/00165: Uiting: Het betreft de televisiecommercial die aanvangt met de in beeld getoonde tekst: “Gegarandeerde kwaliteit van Samsung”. Vervolgens is te zien dat Samsung telefoons in een laboratoriumomgeving worden getest door de telefoons te laten vallen, ze nat te spatten, bij een temperatuur van – 200C aan te zetten en een telefoon bij herhaling licht door te buigen. Tijdens deze laatste handeling verschijnt kort de tekst in beeld: “Getest met de Galaxy S7 edge onder laboratoriumomstandigheden”. De test wordt besloten met een visuele controle van de telefoons door een laboratoriummedewerker. Aan het eind van de commercial verschijnt in beeld: “Innovation is our legacy. Quality is our priority. Samsung.” Klacht: In de commercial wordt de kwetsbaarheid van het telefoontoestel getest door toestellen van meer dat een meter hoogte te laten vallen. De toestellen doorstaan de test zonder problemen. Klaagster heeft echter ervaren dat er na een lichte tik van het toestel tegen een glazen bureaublad een scheurtje in het glas zit. Deze kwetsbaarheid blijkt volgens klaagster ook uit diverse reviews. Klaagster vindt daarom het beeld dat Samsung in de reclame schetst misleidend en in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

RB 2854

Aanprijzing slaapproducten bij Koopjedeal.nl is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 6 mrt 2017, RB 2854; Dossiernr: 2017/00074 (Misleidende reclame Koopjedeal.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanprijzing-slaapproducten-bij-koopjedeal-nl-is-misleidend

RCC 6 maart 2017, RB 2854; dossiernr. 2017/00074 (Misleidende reclame Koopjedeal.nl). Aanbeveling (gedeeltelijk). Misleiding voornaamste kenmerken product. Uiting: Het betreft een advertentie van Koopjedeal.nl in het Brabants Dagblad van 11 januari 2017. Daarin staat onder andere: “Altijd een perfecte nachtrust zonder lichamelijke klachten”, “Altijd de juiste slaaphouding; goed voor de wervelkolom”, “Voorkomt en verhelpt lichamelijke klachten” en “Een stuk zelfverzekerder achter het stuur!”. Klacht: Klager maakt bezwaar tegen bovenstaande uitingen. Klager heeft aan adverteerder om onderbouwing van alle afzonderlijke claims gevraagd; adverteerder heeft deze onderbouwing niet gegeven.

RB 2853

Producten drs. Leenarts worden gepresenteerd als geneesmiddelen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 27 mrt 2017, RB 2853; Dossiernr: 2017/00076 (Bayer tegen drs. Leenarts), http://www.reclameboek.nl/artikelen/producten-drs-leenarts-worden-gepresenteerd-als-geneesmiddelen

RCC 27 maart 2017, LS&R 1451; RB 2853; dossiernr. 2017/00076 (Drs. Leenarts/Bayer) Aanbeveling (voor zover nodig). Uiting: Het betreft een filmpje te zien op www.etos.nl/mama-en-kind/drsleenarts en via Youtube, waarin dermatoloog drs. Marjolein Leenarts onder meer het volgende zegt: “Ik ben Marjolein Leenarts, medisch specialiste in huidziektes oftewel dermatoloog. Ik werk in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en bij veel mensen beter bekend als het brandwondencentrum. Het is mijn vak om te weten wat werkt bij bepaalde huidproblemen, welke ingrediënten kunnen de oplossing bieden, en welke kunnen juist schadelijk zijn. Toen ik zelf moeder werd, merkte ik dat er geen goede producten voor kinderen op de markt waren. Ik bedoel producten om simpele huidproblemen te behandelen of te voorkomen. Daarom besloot ik mijn kennis te delen met andere moeders en een eigen lijn voor huidproducten op de markt te zetten. Mijn lijn was eigenlijk meteen succesvol. Er is echt vraag naar goede veilige producten voor de behandeling van waterpokken en geïrriteerde droge huid bij eczeem of het voorkomen van luieruitslag. (…). Mijn producten bevatten natuurlijk geen enkel irriterend ingrediënt, zoals parfum, parabenen of wol-alcoholen.” Klacht: producten van mevrouw Leenarts zijn naar eigen zeggen cosmetica, maar de claims die zij “primair” gebruikt zijn geen cosmetische, maar medische claims. Daarmee positioneert mevrouw Leenarts haar producten als geneesmiddelen. Klager vindt dit misleidend als bedoeld in artikel 8 van de van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Verder vindt klager de uiting in strijd met artikel 6 NRC (appelleren aan gevoelens van angst), artikel 13 NRC (zich negatief uitlaten over andere producten) en de artikelen 2 en 5 van de Reclamecode Cosmetische Producten (RCP)

RB 2852

Rondzwervende gevaarlijke pilletjes

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 21 mrt 2017, RB 2852; Dossiernr: 2017/00153 (Sjabbens Sports en Health - Gevaarlijke pilletjes), http://www.reclameboek.nl/artikelen/rondzwervende-gevaarlijke-pilletjes

Vz. RCC 21 maart 2017, LS&R 1450; RB 2852; dossiernr. 2017/00153 (Sjabbens Sports en Health) VT zonder aanbeveling. Uiting: Het betreft een folder met aan de voorzijde een rond tablet in een gele kleur en daaromheen de tekst: “Voor altijd slank” en “Neem deze wonderpil meteen in voor direct resultaat!”. Daarbij wordt naar de informatie op de achterzijde verwezen. Daar staat onder meer: “Jij gelooft toch niet in sprookjes ?! Wat wel blijvend resultaat heeft, is deelnemen aan de myline voedingscursus bij Sjabbens Sports & Health.” Klacht: Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat deze een “echt pilletje” bevat dat huis-aan-huis verspreid wordt. Daarbij wordt de indruk gewekt dat het pilletje direct helpt. Klager acht dit onacceptabel gelet op kinderen en huisdieren en het feit dat volgens hem in deze tijd veel gevaarlijke pilletjes overal rondzwerven.

RB 2851

100% natuurlijke kauwgom van BenBits is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 mrt 2017, RB 2851; dossier. 2016/00917 (BenBits kauwgom), http://www.reclameboek.nl/artikelen/100-natuurlijke-kauwgom-van-benbits-is-misleidend

RCC 20 maart 2017, RB 2851; dossier. 2016/00917 (Cloetta tegen BenBits)  Aanbeveling. Het oordeel van de Commissie

In deze eindbeslissing houdt de Commissie de in de tussenbeslissing gehanteerde indeling van de verschillende onderdelen van de klacht van Cloetta aan.

I. Natuurclaim

1. Beoordeeld moet worden of de door BenBits op de verpakkingen van haar kauwgom gehanteerde claim “100% natuurlijke kauwgom” voldoet aan de eis van artikel 7 lid 1 Verordening (EU) 1169/2011 (VIC-Verordening) dat voedselinformatie op een etiket niet misleidend mag zijn, waarbij moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument.

2. Niet is in geschil dat de gemiddelde consument de claim ‘100% natuurlijk’ zal betrekken op de in de kauwgom van BenBits verwerkte ingrediënten en ervan uit zal gaan dat al deze ingrediënten ‘natuurlijk’ zijn. In de VIC-Verordening is niet gereguleerd onder welke omstandigheden een product of de daarin verwerkte ingrediënten ‘natuurlijk’ mogen worden genoemd. Het geschil spitst zich toe op de vraag wanneer in de vermoedelijke visie van de gemiddelde consument sprake is van een ‘natuurlijk ingrediënt’.