Colportage

RB 790

NMa beboet colportage (vervolg)

De NMa heeft begin maart Green Choice en Energie:direct beboet met 2 respectievelijk 1 miljoen euro voor deur-aan-deur verkoop (zie eerder RB 707).

Colportage is een wettelijk toegestane wijze van werven. Belangrijk is dat een colporteur zich kan identificeren en duidelijk moet uitleggen waarvoor een klant tekent. De Raad heeft twee bestuurlijke boetes opgelegd aan Greenchoice wegens overtreding van de artikelen 95m, derde lid, Elektriciteitswet en 52b, derde lid, Gaswet. Greenchoice heeft bij de werving door middel van colportage bij de consumenten onduidelijkheid laten bestaan over het feit dat er een contract is afgesloten, over de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van het contract, het bestaan van een recht op opzegging en de voorwaarden van opzegging.

Tegen deze boetebesluiten van de NMa staat nog bezwaar en beroep open, waartoe door zowel GreenChoice en Energie:direct wordt overwogen, zo meldt zij de redactie van Reclameboek.nl desgevraagd.

Op aanvraag heeft Reclameboek het GreenChoice-besluit toegestuurd gekregen, dat vind u hier (pdf).
SHARE