RB 3331

Reclame-uitingen Pakkie misleidend en ongeoorloofd

RCC 8 augustus 2019, RB 3331; Dossiernummer: 2019/408 (Marktplaats tegen adverteerder) B2B-klacht. Uitingen. Marktplaats is een Nederlandse advertentiewebsite voor het kopen en verkopen van nieuwe en tweedehands goederen en biedt haar gebruikers de dienst ‘Gelijk Oversteken’ aan. Via deze dienst wordt het betaalde aankoopbedrag tijdelijk vastgehouden op de derdenrekening van Gelijk Oversteken totdat de koper meedeelt dat hij zijn aankoop heeft ontvangen. Adverteerder biedt de betaal- en bezorgdienst Pakkie aan voor verschillende online platforms en maakt op haar website reclame voor deze dienst door te verwijzen naar en vergelijken met Gelijk Oversteken van Marktplaats. Volgens Marktplaats zijn de uitingen oneerlijk en misleidend en is sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame. De RCC acht de reclame-uiting A sub c,d,e en f en reclame-uiting C in strijd met de NCR.

Uiting A.
4. c) Nu in de uiting onder c) een voordeel voor Pakkie wordt gesuggereerd waarvan in werkelijkheid geen sprake is, wordt de gemiddelde consument op het verkeerde been gezet ten aanzien van een van de voornaamste eigenschappen van Pakkie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend. Dit leidt tot het oordeel dat de uiting onder c) in strijd is met artikel 13 sub a NRC, waarin is bepaald dat vergelijkende reclame wat de vergelijking betreft geoorloofd is op voorwaarde dat deze niet misleidend is in de zin van de NRC.

f) Door de hiervoor geconstateerde onjuiste mededelingen in de tabel met betrekking tot het moment van uitbetaling aan de verkoper (uiting d), de verzendkosten (uiting e) en track & trace (uiting f) gaan deze uitingen gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen d), e) en f) misleidend en om die reden in strijd met artikel 13 sub a NRC.

Uiting C.
Naar het oordeel van de Commissie is de uiting op de homepage “Pakkie wordt vertrouwd door gebruiker van: Marktplaats” dubbelzinnig ten aanzien van de voordelen van Pakkie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij andere niet had genomen, is deze uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.