Verkopers

RB 2963

Misleidend: Telefoon en hoesje die zich in één verpakking bevinden terwijl voor hoesje apart betaald moet worden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 15 aug 2017, RB 2963; dossiernr. 2017/00502 (Samsung telefoonhoesje), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleidend-telefoon-en-hoesje-die-zich-in-n-verpakking-bevinden-terwijl-voor-hoesje-apart-betaald-mo

Vz. RCC 15 augustus 2017, RB 2963; dossiernr. 2017/00502 (Samsung telefoonhoesje) VT. Misleiding. Uiting: Het betreft de kaart bij een schap waarin een plastic box met daarin een Samsung Galaxy J3 verpakking en een telefoonhoesje lag. Klacht: Klager stelt, samengevat, dat het hoesje niet bij de prijs van het toestel was inbegrepen ook al zaten deze in dezelfde box. Nergens stond dat voor het hoesje apart betaald moest worden en nergens stond de prijs van het hoesje. Door beide producten in één box te doen, wekt adverteerder de indruk dat het één geheel betrof. Klager acht dit misleidend.

RB 2959

Netflix mag niet door haar zelf geproduceerde series aanprijzen als “Netflix Originals”

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 10 aug 2017, RB 2959; dossiernr. 2017/00481 (Netflix Originals), http://www.reclameboek.nl/artikelen/netflix-mag-niet-door-haar-zelf-geproduceerde-series-aanprijzen-als-netflix-originals

Vz. RCC 10 augustus 2017, RB 2959; dossiernr. 2017/00481 (Netflix Originals) VAF. Misleiding. Uiting: Het betreft een webpagina, waarop onder meer staat “Netflix Originals”. In de uiting zijn diverse screenshots te zien, waaronder van “Designated Survivor”. Een kopie van de bestreden uiting is aan deze beslissing gehecht. Klacht: Klager stelt, samengevat, dat Netflix reclame maakt voor ‘video on demand streaming service’ waarbij zij shows als ‘Originals’ vermeldt terwijl deze niet door haar zijn geproduceerd. Soms zijn deze shows via andere online streaming service zelfs al lang beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk. Klager noemt in dit verband ‘The Seven Deadly Sins’. Verder noemt klager ‘Designated Survivor’ dat is geproduceerd door het Amerikaanse ABC. In het beste geval heeft Netflix voor deze laatste show de exclusieve rechten, maar het is zeker geen show “original to Netflix”. De onjuiste vermelding “Netflix Originals’ beïnvloedt de keuze van klanten om hun registratie bij Netflix te verlengen.

RB 2954

Renault mag gratis update naar automaat aanprijzen ondanks (te) kleine letters actievoorwaarden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 10 aug 2017, RB 2954; dossiernr. 2017/00462 (Festival voordeel Renault), http://www.reclameboek.nl/artikelen/renault-mag-gratis-update-naar-automaat-aanprijzen-ondanks-te-kleine-letters-actievoorwaarden

Vz. RCC 10 augustus 2017, RB 2954; dossiernr. 2017/00462 (Festival voordeel Renault) VAF. Misleiding. Uiting: Het betreft een televisiecommercial in het kader van ‘Festival Voordeel’ waarin onder meer wordt gezegd: “Ontdek onze nieuwe crossovers en profiteer tijdelijk van Festival voordeel. Zoals bijvoorbeeld een upgrade naar automaat cadeau.” Tijdens deze woorden verschijnt de volgende tekst: “Profiteer van Festival Voordeel, zoals een upgrade naar automaat cadeau*”. De asterisk verwijst naar de volgende tekst die gedurende vrijwel de gehele commercial onderin beeld is te zien: “Van toepassing op geselecteerde modellen. Deze actie is geldig van 15 t/m 25 juni 2017, met een uiterste registratiedatum van 31 december 2017. De upgrade naar automaat is alleen van toepassing op de CAPTUR TCe 120 benzinemotor, de KADJAR Energy TCe 130 benzinemotor en de KADJAR Energy dCI 110 dieselmotor. Kijk voor de actievoorwaarden op www.renault.nl/actievoorwaarden.” Klacht: In de televisiecommercial wordt expliciet gesproken over een gratis update naar een automaat voor Renault modellen. Bij de dealer kreeg klager echter te horen dat dit alleen voor het model Kadjar geldt. Klager heeft dit niet in de kleine lettertjes in de commercial kunnen lezen. Klager vindt de uiting daarom misleidend.

RB 2943

Vergelijking tussen vrouw en telefoon in Vodafone next commercial niet in strijd met goede smaak en fatsoen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 31 jul 2017, RB 2943; dossiernr. 2017/00463 (Vodafone Next telefoon), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vergelijking-tussen-vrouw-en-telefoon-in-vodafone-next-commercial-niet-in-strijd-met-goede-smaak-en

RCC 31 juli 2017, RB 2943; dossiernr. 2017/00463 (Vodafone Next telefoon) Subjectieve normen. Uiting: Het betreft de radiocommercial van adverteerder, waarin een conversatie tussen een (mannelijke) klant en een Vodafone-telefoniste te horen is. Er wordt onder meer gezegd: “Ik ga d’r wegdoen. Ik bedoel, we zijn nu één jaar samen, maar de spanning is weg.”  “Ja. Vroeger praatte ik eindeloos tegen haar, maar nu… Ik heb alles geprobeerd: een spannend hoesje, een andere unlock-code. Kijk, vroeger haalde ik ‘r zo uit m’n broekzak en dan keek iedereen om, maar nu, nu heeft iedereen een jongere telefoon.” En: “Is je telefoon kapot of ben je erop uitgekeken? Wissel hem dan wanneer het jou uitkomt. Met Vodafone Next. Gewoon part of the deal. Vodafone. Power to you.” Klacht: Klaagster vindt de radiocommercial seksistisch, kwetsend en onnodig grievend voor vrouwen. De commercial propageert scheve verhoudingen omdat vrouwen worden neergezet als inwisselbaar product, afhankelijk van de grillen van een man. De reclame bevestigt het idee dat het normaal is om vrouwen binnen een jaar - of wanneer de man er maar op uitgekeken is - voor een jongere uitvoering in te ruilen, aldus klaagster. De commercial bevestigt volgens haar het idee dat mannen het fijn vinden om niet twee jaar aan hetzelfde ‘toestel’ - maar volgens klaagster hoort de luisteraar ‘aan dezelfde vrouw’- vast te zitten. De reclame propageert volgens klaagster promiscuïteit, omdat je bij Vodafone kennelijk je ‘ex’ kunt behouden terwijl je ook een ‘nieuw exemplaar’ gebruikt.  

RB 2942

Gestelde vragen aan HvJ EU: leidt de verplichting van neutrale sigarettenpakjes tot inbreuk op het eigendomsrecht, de vrijheden van meningsuiting en ondernemerschap en het evenredigheidsbeginsel? 

Rechtspraak (NL/EU) 19 mei 2017, RB 2942; (neutraal sigarettenpakje), http://www.reclameboek.nl/artikelen/gestelde-vragen-aan-hvj-eu-leidt-de-verplichting-van-neutrale-sigarettenpakjes-tot-inbreuk-op-het-ei

HvJ EU 19 mei 2017, RB 2942; LS&R 1489; C-288/17 (neutraal sigarettenpakje) Via Minbuza: Bij de Conseil d’État (hoogste bestuursrechter) zijn vijf beroepen ingesteld tot nietigverklaring van het besluit van 19 mei 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/40/EU (hierna: de richtlijn). Dit besluit herschikt bepalingen van de Franse wetboek volksgezondheid met betrekking tot het vereiste van het “neutrale pakje”. Daarnaast zet dat besluit artikel 13 van de richtlijn in nationaal recht om waar het met name het gebruik verbiedt van merken die tabak aanprijzen/aanmoedigen. In een uitvoeringsbesluit moet worden vastgesteld welke elementen of kenmerken verboden zijn. Twee verzoeksters (SEITA en BAT France) stellen dat de wetgever inbreuk maakt op hun merkrechten, die zij op één lijn stellen met eigendomsrechten, en op de vrijheden van ondernemerschap en van meningsuiting. De Conseil d’État stelt het Hof bijgevolg vragen over de draagwijdte van de betrokken bepalingen van richtlijn 2014/40 en over hun geldigheid in het licht van bepaalde grondrechten. 

RB 2929

Prejudiciële vraag: Dient bij een zuiver textielproduct verplicht vermeld te worden dat het uit één enkele vezelsoort is samengesteld?

Rechtspraak (NL/EU) 18 mei 2017, RB 2929; C-339/17 (Zuivere textielproducten), http://www.reclameboek.nl/artikelen/prejudici-le-vraag-dient-bij-een-zuiver-textielproduct-verplicht-vermeld-te-worden-dat-het-uit-n-enk

Prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU 18 mei 2017, RB 2929; C-339/17 (zuivere textielproducten) Consumentenbescherming. Mededinging. MinBuza: Verzoeker (Verein für lauteren Wettbewerb e.V.) heeft bezwaar gemaakt tegen het online aanbod van verweerder (Princesport GmbH) wegens schending van artikelen van de Duitse wet op de oneerlijke mededinging (hierna: UWG) en de verordening. Op 5 juli 2016 is een verstekvonnis gewezen tegen verweerder. Tegen dit verstekvonnis heeft verweerder op 25 juli 2016 verzet aangetekend. Op 31 januari 2017 vond de terechtzitting over dit verzet plaats. Bij beschikking van het Landgericht op 16 maar 2017 zijn partijen erop gewezen dat het Landgericht beoogt het Hof van Justitie een prejudiciële vraag te stellen. Op 19 april 2017 heeft het Landgericht beslist de mondelinge behandeling weer te openen. 

Verzoeker stelt dat een verduidelijking dat het een “zuiver textielproduct” betreft, verplicht is. Volgens verzoeker mag er slechts worden gekozen uit drie mogelijke omschrijvingen: “100%”, “zuiver” of “puur”. De verplichting op grond van artikel 9 van de verordening om het gewichtspercentage van de in een product gebruikte textielvezels te vermelden, geldt ook voor producten die uit slechts één vezelsoort zijn samengesteld. De toevoeging “zuiver” mag ook niet naast “100%”, maar slechts in plaats daarvan, worden gebruikt. Niet toegestaan is de vermelding “100% zuivere katoen”, evenmin als “alleen katoen” of enkel “katoen” zonder nadere aanduidingen. Verweerder is van mening dat de verordening dergelijke “zuivere textielproducten” niet verplicht om die producten als “zuiver” of “puur” te merken, maar dat de verordening alleen duidelijk maakt dat alleen “zuivere textielproducten” die toevoegingen mogen dragen (het gebruik van de bewoordingen zou niet verplicht zijn). 

RB 2925

Commercial Decathlon “easybreath snorkelmasker” in strijd met goede smaak en fatsoen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 jul 2017, RB 2925; dossiernr. 2017/00370 (easybreath snorkelmasker Decathlon), http://www.reclameboek.nl/artikelen/commercial-decathlon-easybreath-snorkelmasker-in-strijd-met-goede-smaak-en-fatsoen

RCC 5 juli 2017, RB 2925; dossiernr. 2017/00370 (easybreath snorkelmasker Decathlon) Subjectieve normen. Het betreft een televisiecommercial van Decathlon voor het “easybreath snorkelmasker”. Te zien is hoe een jongetje, op de camping met zijn ouders, haastig met het betreffende masker wegrent richting het zwembad. Aan het einde van de commercial is te zien hoe hij bij het zwembad glimlachend staat te kijken naar de achterzijde van meisjes of vrouwen die gymnastiek doen in het water. Vervolgens zet het jongetje het masker op, springt in het zwembad om onder water, met zijn armen over elkaar, te kijken naar de groep meisjes of jonge vrouwen terwijl zij gymnastiek doen. De voice-over luidt op dat moment: “lekker kijken, lekker ademen”. In beeld verschijnt ten slotte de prijs van het snorkelmasker en de tekst “vanaf 10 jaar”. De voice-over zegt: “Ook, uh, voor volwassenen, de easybreath, koop ‘m nu in één van onze Decathlon-winkels”. Klacht: De commercial is volgens klager uiterst ongepast en druist in tegen algemene normen en waarden. Bovendien vindt klager het respectloos tegenover mensen die op enige manier slachtoffer zijn van (seksueel) misbruik. De reclame is volgens klager verder ronduit seksistisch. Vrouwen en meisjes worden weggezet als objecten waarbij het volkomen normaal zou zijn om als lustobject gezien te worden. Mannen mogen blijkbaar van kleins af aan (vanaf 10 jaar) gebruik maken van deze lustobjecten. De reclame is dan ook kwetsend, smakeloos, seksistisch en aanstootgevend en in strijd met de reclamecode, aldus klager.

RB 2924

Coolblue mag niet adverteren met geclaimde levertijd “Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis”

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 4 jul 2017, RB 2924; dossiernr. 2017/00382 (Coolblue levertijden), http://www.reclameboek.nl/artikelen/coolblue-mag-niet-adverteren-met-geclaimde-levertijd-voor-23-59-uur-besteld-morgen-in-huis

RCC 4 juli 2017, RB 2924; dossiernr. 2017/00382 (Coolblue levertijden) Misleiding voornaamste kenmerken product. Uiting: Het betreft een e-mail aan klager voor zover deze de tekst bevat: “Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis.” Klacht: De klacht wordt als volgt samengevat. Klager heeft op 26 mei 2017 op de website van adverteerder een ‘Samsung Portable SSD T3 1 TB’ besteld, die volgens mededeling op de website de volgende dag geleverd zou worden. Dat is niet gebeurd. Op 2 juni 2017 is het product bij klager afgeleverd. Klager vindt de bewering “Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis” misleidend omdat deze niet wordt nagekomen.