Verkopers

RB 2943

Vergelijking tussen vrouw en telefoon in Vodafone next commercial niet in strijd met goede smaak en fatsoen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 31 jul 2017, RB 2943; dossiernr. 2017/00463 (Vodafone Next telefoon), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vergelijking-tussen-vrouw-en-telefoon-in-vodafone-next-commercial-niet-in-strijd-met-goede-smaak-en

RCC 31 juli 2017, RB 2943; dossiernr. 2017/00463 (Vodafone Next telefoon) Subjectieve normen. Uiting: Het betreft de radiocommercial van adverteerder, waarin een conversatie tussen een (mannelijke) klant en een Vodafone-telefoniste te horen is. Er wordt onder meer gezegd: “Ik ga d’r wegdoen. Ik bedoel, we zijn nu één jaar samen, maar de spanning is weg.”  “Ja. Vroeger praatte ik eindeloos tegen haar, maar nu… Ik heb alles geprobeerd: een spannend hoesje, een andere unlock-code. Kijk, vroeger haalde ik ‘r zo uit m’n broekzak en dan keek iedereen om, maar nu, nu heeft iedereen een jongere telefoon.” En: “Is je telefoon kapot of ben je erop uitgekeken? Wissel hem dan wanneer het jou uitkomt. Met Vodafone Next. Gewoon part of the deal. Vodafone. Power to you.” Klacht: Klaagster vindt de radiocommercial seksistisch, kwetsend en onnodig grievend voor vrouwen. De commercial propageert scheve verhoudingen omdat vrouwen worden neergezet als inwisselbaar product, afhankelijk van de grillen van een man. De reclame bevestigt het idee dat het normaal is om vrouwen binnen een jaar - of wanneer de man er maar op uitgekeken is - voor een jongere uitvoering in te ruilen, aldus klaagster. De commercial bevestigt volgens haar het idee dat mannen het fijn vinden om niet twee jaar aan hetzelfde ‘toestel’ - maar volgens klaagster hoort de luisteraar ‘aan dezelfde vrouw’- vast te zitten. De reclame propageert volgens klaagster promiscuïteit, omdat je bij Vodafone kennelijk je ‘ex’ kunt behouden terwijl je ook een ‘nieuw exemplaar’ gebruikt.  

RB 2942

Gestelde vragen aan HvJ EU: leidt de verplichting van neutrale sigarettenpakjes tot inbreuk op het eigendomsrecht, de vrijheden van meningsuiting en ondernemerschap en het evenredigheidsbeginsel? 

Rechtspraak (NL/EU) 19 mei 2017, RB 2942; (neutraal sigarettenpakje), http://www.reclameboek.nl/artikelen/gestelde-vragen-aan-hvj-eu-leidt-de-verplichting-van-neutrale-sigarettenpakjes-tot-inbreuk-op-het-ei

HvJ EU 19 mei 2017, RB 2942; LS&R 1489; C-288/17 (neutraal sigarettenpakje) Via Minbuza: Bij de Conseil d’État (hoogste bestuursrechter) zijn vijf beroepen ingesteld tot nietigverklaring van het besluit van 19 mei 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/40/EU (hierna: de richtlijn). Dit besluit herschikt bepalingen van de Franse wetboek volksgezondheid met betrekking tot het vereiste van het “neutrale pakje”. Daarnaast zet dat besluit artikel 13 van de richtlijn in nationaal recht om waar het met name het gebruik verbiedt van merken die tabak aanprijzen/aanmoedigen. In een uitvoeringsbesluit moet worden vastgesteld welke elementen of kenmerken verboden zijn. Twee verzoeksters (SEITA en BAT France) stellen dat de wetgever inbreuk maakt op hun merkrechten, die zij op één lijn stellen met eigendomsrechten, en op de vrijheden van ondernemerschap en van meningsuiting. De Conseil d’État stelt het Hof bijgevolg vragen over de draagwijdte van de betrokken bepalingen van richtlijn 2014/40 en over hun geldigheid in het licht van bepaalde grondrechten. 

RB 2929

Prejudiciële vraag: Dient bij een zuiver textielproduct verplicht vermeld te worden dat het uit één enkele vezelsoort is samengesteld?

Rechtspraak (NL/EU) 18 mei 2017, RB 2929; C-339/17 (Zuivere textielproducten), http://www.reclameboek.nl/artikelen/prejudici-le-vraag-dient-bij-een-zuiver-textielproduct-verplicht-vermeld-te-worden-dat-het-uit-n-enk

Prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU 18 mei 2017, RB 2929; C-339/17 (zuivere textielproducten) Consumentenbescherming. Mededinging. MinBuza: Verzoeker (Verein für lauteren Wettbewerb e.V.) heeft bezwaar gemaakt tegen het online aanbod van verweerder (Princesport GmbH) wegens schending van artikelen van de Duitse wet op de oneerlijke mededinging (hierna: UWG) en de verordening. Op 5 juli 2016 is een verstekvonnis gewezen tegen verweerder. Tegen dit verstekvonnis heeft verweerder op 25 juli 2016 verzet aangetekend. Op 31 januari 2017 vond de terechtzitting over dit verzet plaats. Bij beschikking van het Landgericht op 16 maar 2017 zijn partijen erop gewezen dat het Landgericht beoogt het Hof van Justitie een prejudiciële vraag te stellen. Op 19 april 2017 heeft het Landgericht beslist de mondelinge behandeling weer te openen. 

Verzoeker stelt dat een verduidelijking dat het een “zuiver textielproduct” betreft, verplicht is. Volgens verzoeker mag er slechts worden gekozen uit drie mogelijke omschrijvingen: “100%”, “zuiver” of “puur”. De verplichting op grond van artikel 9 van de verordening om het gewichtspercentage van de in een product gebruikte textielvezels te vermelden, geldt ook voor producten die uit slechts één vezelsoort zijn samengesteld. De toevoeging “zuiver” mag ook niet naast “100%”, maar slechts in plaats daarvan, worden gebruikt. Niet toegestaan is de vermelding “100% zuivere katoen”, evenmin als “alleen katoen” of enkel “katoen” zonder nadere aanduidingen. Verweerder is van mening dat de verordening dergelijke “zuivere textielproducten” niet verplicht om die producten als “zuiver” of “puur” te merken, maar dat de verordening alleen duidelijk maakt dat alleen “zuivere textielproducten” die toevoegingen mogen dragen (het gebruik van de bewoordingen zou niet verplicht zijn). 

RB 2925

Commercial Decathlon “easybreath snorkelmasker” in strijd met goede smaak en fatsoen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 jul 2017, RB 2925; dossiernr. 2017/00370 (easybreath snorkelmasker Decathlon), http://www.reclameboek.nl/artikelen/commercial-decathlon-easybreath-snorkelmasker-in-strijd-met-goede-smaak-en-fatsoen

RCC 5 juli 2017, RB 2925; dossiernr. 2017/00370 (easybreath snorkelmasker Decathlon) Subjectieve normen. Het betreft een televisiecommercial van Decathlon voor het “easybreath snorkelmasker”. Te zien is hoe een jongetje, op de camping met zijn ouders, haastig met het betreffende masker wegrent richting het zwembad. Aan het einde van de commercial is te zien hoe hij bij het zwembad glimlachend staat te kijken naar de achterzijde van meisjes of vrouwen die gymnastiek doen in het water. Vervolgens zet het jongetje het masker op, springt in het zwembad om onder water, met zijn armen over elkaar, te kijken naar de groep meisjes of jonge vrouwen terwijl zij gymnastiek doen. De voice-over luidt op dat moment: “lekker kijken, lekker ademen”. In beeld verschijnt ten slotte de prijs van het snorkelmasker en de tekst “vanaf 10 jaar”. De voice-over zegt: “Ook, uh, voor volwassenen, de easybreath, koop ‘m nu in één van onze Decathlon-winkels”. Klacht: De commercial is volgens klager uiterst ongepast en druist in tegen algemene normen en waarden. Bovendien vindt klager het respectloos tegenover mensen die op enige manier slachtoffer zijn van (seksueel) misbruik. De reclame is volgens klager verder ronduit seksistisch. Vrouwen en meisjes worden weggezet als objecten waarbij het volkomen normaal zou zijn om als lustobject gezien te worden. Mannen mogen blijkbaar van kleins af aan (vanaf 10 jaar) gebruik maken van deze lustobjecten. De reclame is dan ook kwetsend, smakeloos, seksistisch en aanstootgevend en in strijd met de reclamecode, aldus klager.

RB 2924

Coolblue mag niet adverteren met geclaimde levertijd “Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis”

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 4 jul 2017, RB 2924; dossiernr. 2017/00382 (Coolblue levertijden), http://www.reclameboek.nl/artikelen/coolblue-mag-niet-adverteren-met-geclaimde-levertijd-voor-23-59-uur-besteld-morgen-in-huis

RCC 4 juli 2017, RB 2924; dossiernr. 2017/00382 (Coolblue levertijden) Misleiding voornaamste kenmerken product. Uiting: Het betreft een e-mail aan klager voor zover deze de tekst bevat: “Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis.” Klacht: De klacht wordt als volgt samengevat. Klager heeft op 26 mei 2017 op de website van adverteerder een ‘Samsung Portable SSD T3 1 TB’ besteld, die volgens mededeling op de website de volgende dag geleverd zou worden. Dat is niet gebeurd. Op 2 juni 2017 is het product bij klager afgeleverd. Klager vindt de bewering “Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis” misleidend omdat deze niet wordt nagekomen.

 

RB 2923

Kwantum actie Verf en behang voor "niks!*" bevat onduidelijke beperkende voorwaarden

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 jul 2017, RB 2923; dossiernr. 2017/00344 (Kwantum verf en behang), http://www.reclameboek.nl/artikelen/kwantum-actie-verf-en-behang-voor-niks-bevat-onduidelijke-beperkende-voorwaarden

Vz. RCC 3 juli 2017, RB 2923; dossiernr. 2017/00344 (Kwantum verf en behang) Misleiding prijs. Uiting: Het betreft het volgende aanbod op adverteerders website www.kwantum.nl: “Verf en behang voor niks!* Behang en verf voor niks. Ontvang het totale aankoopbedrag van verf en behang als shoptegoed op je volgende aankoop, zoals gordijnen of een vloer. Hoe meer je koopt hoe groter je voordeel! (…) *Korting wordt uitgekeerd in shoptegoedbonnen van 5 euro. (Geldig bij besteding vanaf 25,- en cumuleerbaar). Lees direct de actievoorwaarden of vraag naar de voorwaarden in de winkel.” Klacht: In de uiting wordt gesuggereerd dat een klant het volledige aankoopbedrag van verf- en behangproducten terugkrijgt in de vorm van tegoedbonnen voor de aankoop van nieuwe producten. In werkelijkheid blijkt dat de klant om de producten “voor niks” te krijgen een veelvoud aan hetzelfde bedrag moet uitgeven. Bijvoorbeeld; bij de aankoop van behang voor € 25,- ontvangt men vijf tegoedbonnen van 5 euro, die alleen inwisselbaar zijn als voor een bedrag van 5 maal € 25,- wordt besteed. Bovendien zijn de tegoedbonnen alleen in een bepaalde week geldig. Klager acht de uiting op grond van het voorgaande misleidend.

RB 2922

“Complete showroom leegverkoop wegens verhuizing” misleidend door steeds verplaatste verhuisdatum

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 jul 2017, RB 2922; dossiernr. 2017/00384 (Top Shop wonen & slapen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/complete-showroom-leegverkoop-wegens-verhuizing-misleidend-door-steeds-verplaatste-verhuisdatum

Vz. RCC 3 juli 2017, RB 2922; dossiernr. 2017/00384 (Top Shop wonen & slapen) Misleiding. Uiting: Het betreft de advertentie van Top Shop wonen & slapen in AD Groene Hart Alphen van 24 mei 2017. Bovenaan de uiting staat, in grote letters: “COMPLETE SHOWROOM LEEGVERKOOP!!! WEGENS VERHUIZING VAN ONZE WINKEL IN ALPHEN A/D RIJN. NOG 4 DAGEN (...)”. Hieronder staat, voor zover hier van belang: “NU 25% TOT 75% KORTING OP DE GEHELE VOORRAAD” en: “ALLE SHOWROOMMODELLEN VANAF 20% EXTRA KORTING! OP=OP!”. Klacht: Adverteerder plaatst al zeker 12 maanden advertenties over de definitieve leegverkoop van zijn Top Shop winkel in Alphen. De uiterste data van deze definitieve leegverkoop worden echter steeds veranderd. De adverteerder wekt de indruk dat zijn winkel binnenkort gaat sluiten, wat dus niet het geval is. Daardoor worden consumenten gestimuleerd om nog snel hun slag te slaan, terwijl de winkel helemaal niet op korte termijn gaat sluiten. Dit is misleidend, aldus klaagster.

RB 2918

Misleidend: flesje Hugo Boss blijkt levering van 25 samples

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 jun 2017, RB 2918; dossiernr. 2017/00303 (Eau de toilette Hugo Boss), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleidend-flesje-hugo-boss-blijkt-levering-van-25-samples

RCC 20 juni 2017, RB 2918; dossiernr. 2017/00303 (Eau de toilette Hugo Boss) Uitnodiging tot aankoop. Uiting: Het betreft een advertentie op de website van ClickToBuy waarin een eau de toilette met 80 procent korting wordt aangeboden als “50 ml Hugo Boss Baldessarini del Mar”. Afgebeeld daarbij zijn de verpakking en de fles eau de toilette. Daarboven wordt een sample verpakking afgebeeld met in kleine cursieve letters “levering bestaat uit 25 vials van elk 2 ml” . Bij de prijsvermelding staat: “Adviesprijs 49 euro. Korting 39,05 euro. Nu: 9,95 euro. Plus 2,95 verzendkosten.” Klacht: Klager kocht drie flesjes van 50 ml van de aangeboden eau de toilette voor een prijs van 9,95 euro per stuk. Tot zijn verbazing ontvangt hij 3 maal 25 samples van 2 ml. Klager acht de advertentie om die reden misleidend.