RB 3236

Poster Poppodium Annabel zet aan tot onverantwoorde drankconsumptie

RCC 17 oktober 2018, RB 3236; dossiernr. 2018/00663 (Poppodium Annabel) Gedeeltelijke aanbeveling. RVA. De uiting betreft een poster op een billboard waarop een berichtenreeks met de volgende tekst staat: “Terug naar school? Vandaag, Nikki 12:04 :(. Vandaag, Annabel 12:07 Ik heb elk weekend leuke feestjes om je ellende te verzuipen. Vandaag, Annabel 12:07 Tot snel x Annabel”. De klacht. Klager is als docent “zeer geschokt” door de uiting. Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat deze aanzet tot drinken en zich negatief uit over school. Daarnaast zijn scholieren vaak nog geen 18 en zet de reclame minderjarigen dus ook aan tot drinken, aldus klager.

Het betreft een poster op een billboard waarop onder meer staat “Ik heb elk weekend leuke feestjes om je ellende te verzuipen”. Klager vindt dat de reclame aanzet tot overmatig drinken. Volgens adverteerder wordt met de woordspeling gedoeld op het verzuipen in huiswerk.

De Commissie volgt dit verweer niet. Adverteerder is een uitgaansgelegenheid die haar feesten aanprijst. De tekst “ik heb elk weekend leuke feestjes om je ellende te verzuipen” kan naar het oordeel van de Commissie niet anders worden opgevat dan dat daarmee wordt opgeroepen tot overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank. De betekenis die adverteerder er aan geeft, ligt in het geheel niet voor de hand. De Commissie oordeelt dat sprake is van een indirecte aanprijzing van het gebruik van alcoholhoudende drank. In reclame voor alcoholhoudende drank is op grond van artikel 1 Reclamecode voor alcoholhoudende drank 2014 (RVA) terughoudendheid geboden. De uiting is om die reden in strijd met artikel 1 RVA 2014.

De klacht dat adverteerder zich negatief uitlaat over school wordt afgewezen. De tekst ‘terug naar school’ in combinatie met ‘ellende verzuipen’ is niet in strijd met een bepaling uit de reclamecode.

De Commissie vindt in het feit dat adverteerder de posters laat vervangen en in de toekomst voorzichtiger zal zijn in haar uitingen, aanleiding om te veronderstellen dat adverteerder bij een nieuwe uiting de geboden terughoudendheid in acht zal nemen. Gelet hierop zal de aanbeveling om niet op een dergelijke wijze reclame te maken worden gedaan voor zover nodig.