RB 3297

Na elkaar uitgezonden commercials kunnen samen verkeerde indruk wekken

RCC 2 april 2019, Rb 3297; 2019/00017 (klager tegen Salveo) Misleidende reclame. Het betreft twee TV commercials die opeenvolgend worden uitgezonden. Commercial 1 (totale duur: 9 seconden) begint met een roze wereldbol en een zogeheten ‘nieuwsleader’. In de roze wereldbol staat de tekst “griepalert.nl”. Vervolgens verschijnt een man in beeld die zegt: “De ‘r‘ is weer in de maand. Volg de griepsituatie bij jou in de buurt op griepalert.nl.” Hij laat daarbij zijn telefoonscherm aan de kijker zien. De commercial eindigt met de beeldvullende tekst “griepalert.nl”.
In commercial 2 (een animatiefilmpje van 9 seconden) is een getekende man te zien die zich op een winderige straathoek wapent tegen de kou. De voice-over zegt: “Rrrrr in de maand? Neem dan een buisje Oscillococcinum. Indien nodig, twee tot drie per dag. Oscillococcinum. Voor groot en klein.” Aan het einde van de commercial verschijnen de verpakking en het product Oscillococcinum in beeld met de teksten:
“voor groot én klein”; “95% van de gebruikers raadt het je aan*”; “* bron: online review 2326 kopers […]” en “Homeopathisch geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter”.
Klager is van mening dat het lijkt alsof de uitingen bij elkaar horen, en dat daardoor de indruk kan ontstaan dat Oscillococcinum tegen griep beschermt.

Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument een onmiskenbare samenhang zien tussen beide commercials. Naast het feit dat zij direct na elkaar zijn uitgezonden, geldt dat in beide commercials het gezegde “r in de maand” is verwerkt. Daardoor zijn de uitingen begripsmatig en ook auditief evident met elkaar verbonden. Daarnaast geldt dat in commercial 1 over een ziekte wordt gesproken (griep) en in commercial 2 over een homeopathisch geneesmiddel, hetgeen bijdraagt aan de begripsmatige associatie tussen griep en het homeopathisch geneesmiddel. Duidelijk is dat commercial 2 in feite is bedoeld om aan te sluiten bij commercial 1 waarin wordt gesproken over een “griepalert”. Weliswaar is sprake van twee afzonderlijke uitingen, maar doordat de gemiddelde consument deze door het voorgaande onvermijdelijk met elkaar zal associëren en combineren, ziet de Commissie aanleiding beide uitingen als één geheel te beschouwen. Rekening houdend hiermee kan de boodschap van commercial 2 zo worden opgevat dat het homeopathische geneesmiddel Oscillococcinum beschermt tegen griep.