RB 3241

Misleiding Vinea door niet waarmaken "vele uren" op kartbaan op kartkamp

RCC 18 oktober 2018, RB 3241; dossiernr. 2018/00664 (Vinea) Aanbeveling (gedeeltelijk). Misleiding. Het betreft een uiting op https://www.vinea.nl/outdoor-adventure/sports/kart-kings-12-15. Daarin staat onder meer: “De snelheid… De kick van het racen… De geluiden van de slippende en gierende banden… (…) Wil jij leren racen als Max Verstappen? En wil je weten hoe hij en andere professionele coureurs hun carrière zijn begonnen? Tijdens deze vakantie rijd je in elektrische karts waarin je tot wel 55 km/h kan gaan! Je krijgt 4 kartclinics op de kartbaan van dé broertjes Coronel om je voor te bereiden op de eindrace. (…). Je krijgt tips en tricks van de experts om je zo goed mogelijk klaar te stomen voor de eindrace waarin jij gaat knallen! Naast de vele uren op de kartbaan, zal je nog veel meer te gekke activiteiten gaan doen (..)”.   De klacht wordt als volgt samengevat. Klaagster heeft haar zoon naar dit, volgens haar “dure” kamp laten gaan, gelet op de belofte van “vele uren op de kartbaan” en “tips en tricks van de experts”. In plaats van “vele uren” was er maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag slechts sprake van 3 x 10 heats (ofwel 30 minuten per dag) op de kartbaan. Verder waren er geen clinics van “de experts”, maar van een (vrouwelijke) begeleider. De acht deelnemende jongens hebben zich uren verveeld, werden regelmatig aan hun lot overgelaten en  hebben zelfs met z’n allen uitgerekend hoeveel Vinea aan het kamp zou verdienen gezien de prijs/prestatieverhouding, die niet juist is, aldus klaagster. Zij vindt de uiting misleidend.   

1. In de bestreden uiting staat onder meer: “Je kríjgt 4 kartclinics op de kartbaan van dé broertjes Coronel om je voor te bereiden op de eindrace. (…) en “Naast de vele uren op de kartbaan, (…)”. Volgens het verweer zijn de deelnemers tijdens de bewuste vakantie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag steeds anderhalf uur op de kartbaan geweest en bestond een kartclinic onder andere uit diverse heats van 10 minuten, een voorbespreking en een nabespreking. Ervan uitgaande dat op elk van genoemde vier dagen 1,5 uur op de kartbaan is doorgebracht, is de Commissie van oordeel dat de mededeling “vele uren op de kartbaan” geen recht doet aan de werkelijkheid; bij “vele uren” zal de gemiddelde consument denken aan een groter aantal uren dan 1,5 uur per dag op voornoemde vier dagen. Daar komt nog bij dat een deel van die 1,5 uur wordt gevuld met voor- en nabesprekingen. Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de uitvoering van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

2. Adverteerder heeft de juistheid van de mededeling “Je krijgt tips en tricks van de experts” voldoende aannemelijk gemaakt. Uit het bij het verweer overgelegde logboek kan worden opgemaakt  dat iedere kartclinic is begeleid door mensen van Coronel.

3. Klaagsters stelling dat de deelnemende jongens zich hebben verveeld , betekent niet dat de bestreden uiting op dit punt in strijd met de NRC is. De Commissie overweegt daartoe het volgende. Onder verwijzing naar het bij het verweer overgelegde “Tabblad Programma” heeft adverteerder voldoende aannemelijk gemaakt dat zij naast het karten verschillende andere activiteiten aanbiedt, zoals het in de uiting genoemde zwemmen en crossen op een mountainbike. Een aantal daarvan is in de periode dat de zoon van klaagster deelnemer was weliswaar niet doorgegaan, maar dat kwam volgens adverteerder door het warme weer of omdat de deelnemers geen zin hadden dan wel de voorkeur gaven aan vrije tijd.  Voor zover de klacht ook is gericht tegen een onjuiste prijs/prestatieverhouding overweegt de Commissie dat in de bestreden uiting, waarin geen prijs wordt genoemd, ook geen suggesties besloten liggen over een bepaalde prijs/prestatieverhouding.