RB 3282

ING mag app aanbieden als voor eenieder beschikbaar

RCC 30 januari 2019, IEF 18247, RB 3279; dossiernr. 2018/00800 (klager tegen ING) Reclamecodecommissie. Afwijzing. Geen wervend karakter boodschap. Het betreft mededelingen over de ‘Mobiel Bankieren App’ op de website van ING (subpagina https://www.ing.nl/particulier/mobiel-en-internetbankieren/mobiel-bankieren-app/index.html) en  in de berichten op klagers mijn.ing.nl. De klacht houdt in essentie in dat de app van ING niet functioneert op oudere besturingssystemen.

2. In de uitingen worden klanten van ING geïnformeerd over het geleidelijk invoeren van een andere werkwijze voor het bevestigen van betaalopdrachten, namelijk door middel van de Mobiel Bankieren App in plaats van TAN-codes. Deze informatie wordt verstrekt binnen de reeds bestaande relatie tussen ING en haar klanten. Bij de mededelingen over het gebruik van de (gratis) app ontbreekt het wervende karakter dat noodzakelijk is om te kunnen spreken van reclame-uitingen als bedoeld in artikel 1 NRC. Nu de uitingen niet kunnen worden aangemerkt als reclame in de zin van de NRC, komt de Commissie niet toe aan verdere beoordeling van de uitingen. Of de communicatie over de vereiste versie van het besturingssysteem en de app duidelijker had gekund, zoals ING zelf verklaart, blijft op grond van het voorgaande in het midden.