RB 3219

Hogere prijs Chardonnay in winkel Jumbo misleidend door laagste prijsgarantie in blad

RCC 26 september 2018, RB 3219; dossiernr. 2018/00590 (Jumbo) Aanbeveling. Misleiding prijs(vermelding). De uiting betreft op pagina 49 van het blad “Hallo Jumbo”. Daarin staat onder de aanhef “Out of the box” onder meer: “Je kunt natuurlijk een aantal flessen van je favoriete wijn meenemen als je naar een festival gaat, of op vakantie. Maar zo’n bag-in-box, een pak wijn met een tapkraantje, is veel handiger! (…)”. Hieronder zijn vier pakken wijn afgebeeld, waaronder een pak “Grand Sud Chardonnay”. Onder deze afbeelding staat: “(...) 3 liter 13.79”. De klacht wordt als volgt samengevat. Klager vond dit product in het schap voor € 14,29 in plaats van € 13,79.  Eerder werd, na een opmerking van klager over dit prijsverschil, de prijs van het product bij de kassa aangepast. Op zaterdag 11 augustus 2018 werd de chef erbij gehaald, die aan klager meedeelde dat in het colofon van het bewuste blad vermeld staat dat prijzen kunnen worden aangepast. Lezing van het colofon, waarvan klager een afdruk overlegt, wijst uit dat het aanpassen van prijzen wordt genoemd in relatie tot prijsmetingen, dit in verband met de laagsteprijsgarantie. Op een schriftelijk ingediende klacht antwoordde Jumbo vervolgens dat de clausule is opgenomen in verband met eventuele fouten. Klager vindt dat een leverancier dergelijke voorwaarden niet behoort te hanteren.

Op de bewuste pagina 49 is als prijs voor de 3 liter Grand Sud Chardonnay zonder voorbehoud vermeld: “13.79”. Hierdoor wordt de verwachting gewekt dat men deze wijn in de winkel voor genoemde prijs zal aantreffen, en niet, zoals in het geval van klager, voor een hogere prijs. Naar het oordeel van de Commissie kan bij de gemiddelde consument niet zonder meer bekend worden verondersteld dat een in een maandblad als het onderhavige gepubliceerde prijs, altijd fluctueert, tenzij er sprake is van een actieprijs of een voor een bepaalde periode gegarandeerde prijs.

Volgens het verweer heeft de manager in het onderhavige geval gewezen op een prijsvoorbehoud in het colofon. Blijkens de door klager overgelegde afdruk van het colofon staat daarin, onder het kopje “Contact Jumbo.com”, voor zover hier van belang: “Let op! Jumbo hanteert in al haar vestigingen een laagste prijsgarantie. Dagelijks worden er prijsmetingen verricht. Daardoor kan het voorkomen dat gepubliceerde prijzen in Hallo Jumbo inmiddels gewijzigd zijn”. Door deze mededeling wordt men, indien men deze al ziet, geattendeerd op eventuele prijswijzigingen, maar de gemiddelde consument zal de betreffende tekst opvatten in die zin dat er sprake kan zijn van een prijswijziging, na een prijsmeting in verband met de laagste prijsgarantie. Dit duidt veeleer op het in de praktijk hanteren van een lagere prijs dan de gepubliceerde prijs. In elk geval maakt deze elders in het blad geplaatste mededeling niet duidelijk dat men voor wat betreft de voor € 13,79 aangeboden wijn bedacht moet zijn op een hogere prijs in de winkel.

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de bestreden uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de prijs als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.