RB 3419

Herstelvonnis: in rectificatie ontbraken aanhalingstekens

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 14 mei 2020, RB; ECLI:NL:RBOBR:2020:2623 (Hit tegen Scholt Energy) Kort geding. Herstelvonnis, [RB 3406]. In de tekst van de rectificatie zijn abusievelijk aanhalingstekens weggelaten. De zin De verkoper van HIT Profit heeft bij de digitale ondertekening van een contract namens een klant gebruik gemaakt van een digitaal gegenereerde handtekening in handschriftstijl. Wordt gewijzigd in: De verkoper van HIT Profit heeft bij de digitale ondertekening van een contract ‘namens een klant’ gebruik gemaakt van een digitaal gegenereerde handtekening in handschriftstijl.

1.1.
Bij brief van 6 mei 2020 heeft mr. Bierens namens Scholt Energy c.s. de voorzieningenrechter verzocht om verbetering van het op 6 mei 2020 in deze zaak gewezen vonnis, in die zin dat de tekst van de rectificatie wordt aangepast. Volgens Scholt Energy c.s. bevat de zin ‘De verkoper van HIT Profit heeft bij de digitale ondertekening van een contract namens een klant gebruik gemaakt van een digitaal gegenereerde handtekening in handschriftstijl’ een kennelijke onjuistheid, omdat daarin wordt gesproken over een beweerdelijk handelen ‘namens’ de klant, wat ten onrechte suggereert dat uit het vonnis volgt dat daarvoor een volmacht bestond.

1.2.
De voorzieningenrechter heeft Hit c.s. in de gelegenheid gesteld zich over dit verzoek uit te laten. Bij brief van 8 mei 2020 heeft mr. Schraven namens Hit c.s. aan de voorzieningenrechter bericht tegen inwilliging van dat verzoek het volgende bezwaar te hebben. Door het woord ‘namens’ wordt niet automatisch gesuggereerd dat sprake is van een volmacht. Er is geen sprake van een kennelijke fout en ook geen reden om de rectificatietekst opgenomen in het vonnis van 6 mei 2020 te veranderen.