RB 3246

Wijnen De Rotterdamsche Oude met Rotterdamse namen niet misleidend: geen suggesties afkomst Rotterdam

RCC 25 oktober 2018,  RB 3246; dossiernr. 2018/00680 (De Rotterdamsche Oude) Voorzittersafwijzing. Misleiding. De uiting betreft het etiket van “Witte de With Witte Wijn” respectievelijk “Rode Willem Rode Wijn” en “Katendrechtse Rose Rosé Wijn” van “De Rotterdamsche Oude”. Tussen deze namen op de voorzijde van het etiket staat: “Cuvée Rotterdam – by Jerôme | Chateau l’Ermitage”. Op de achterzijde van de fles staat informatie waaruit blijkt dat de wijn uit Frankrijk afkomstig is. Op de schapkaarten in de winkel van Jumbo Van Keppel wordt de wijn aangeduid als “Rotterdamsche Witte de With wijn” respectievelijk “Rotterdamsche Rode Willem Wijn” en “Rotterdamsche Katendrechtse rose”. De klacht. Klager heeft op basis van de teksten over de wijnen op het etiket en het schap een fles “Rotterdamsche Witte Wijn” en een fles “Rotterdamsche Rode Wijn” gekocht omdat hij twee flessen lokale wijn aan een kennis cadeau wilde geven. Bij het uitpakken bleek op de achterzijde van de flessen te staan dat de wijn gewoon uit Frankrijk komt. Hierdoor was het geen bijzonder cadeau meer. Klager voelt zich misleid en heeft zijn beklag gedaan bij de desbetreffende supermarkt. Die deelde daarop mee dat een andere “hele grote zaak” dezelfde wijn verkoopt.

1)  De voorzitter zal in de eerste plaats beoordelen of de etiketten van de “Witte de With Witte Wijn” respectievelijk de “Rode Willem Rode Wijn” en de “Katendrechtse Rose Rosé Wijn” suggereren dat de wijn afkomstig is uit Rotterdam respectievelijk uit de Rotterdamse wijk Katendrecht. De voorzitter stelt hierbij voorop dat bij de beoordeling of een etikettering voor een consument misleidend kan zijn, uit de rechtspraak volgt dat moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (HvJ EG 16 juli 1998, 347). Daarbij gaat het, zoals Zijerveld terecht stelt, om de totale uiting, dus niet alleen het etiket op de voorzijde, maar ook de informatie op de achterzijde van de fles.

2)  Naar het oordeel van de voorzitter zal de gemiddelde consument de mededelingen “Witte de With Witte Wijn” respectievelijk de “Rode Willem Rode Wijn” bovenaan het etiket op de voorzijde van de flessen in combinatie met de mededeling “De Rotterdamsche Oude” onderaan dat etiket niet in deze zin opvatten dat het om een product gaat dat specifiek Rotterdam als oorsprong of herkomst heeft. Er wordt immers niet beweerd of gesuggereerd dat de wijn uit Rotterdam afkomstig is. Het gaat duidelijk om fantasienamen voor wijn die door een als “De Rotterdamsche Oude” aangeduid bedrijf wordt verhandeld. Verder ligt het niet voor de hand te veronderstellen dat Rotterdam als stad over een of meer wijngaarden beschikt waarmee bedrijfsmatig wijn wordt geproduceerd. De enkele mededeling “Cuvée Rotterdam” is onvoldoende om het vertrouwen te wekken dat Rotterdam als stad toch wijn produceert. Overigens wordt naast deze mededeling op de voorzijde van het etiket tevens het Franse chateau genoemd waar de wijn wordt geproduceerd. Voor zover desondanks al enige twijfel mogelijk zou zijn over de oorsprong van de wijn, geldt dat, zoals ook in de klacht staat, uit de achterzijde van de flessen blijkt dat deze uit Frankrijk afkomstig en daar gebotteld zijn.

3)  De klacht tegen het etiket van “Katendrechtse Rose” treft evenmin doel. Weliswaar wordt hier door de naam een verband gesuggereerd tussen de wijn en een bepaald geografisch gebied, maar het ligt niet voor de hand te veronderstellen dat een geheel verstedelijkt gebied in het centrum van Rotterdam bedrijfsmatig een rosé wijn zou produceren. Ook hier geldt bovendien dat men bij twijfel op de achterzijde van de fles voldoende wordt geïnformeerd over het feit dat de wijn uit Frankrijk afkomstig en daar gebotteld is. Van misleidende informatie op de etiketten over het land van oorsprong of de plaats van herkomst als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub a van Verordening (EU) Nr. 1169/2011, is op grond van het voorgaande geen sprake.

4)  Voor zover klager daarnaast in zijn klacht naar de schapkaarten in de winkel van Jumbo Van Keppel verwijst, gaat het om kaarten die een verwijzing naar de merknaam van Zijerveld bevatten (“Rotterdamsche”) en de naam van de wijn noemen. Dat de merknaam “De Rotterdamsche Oude” niet volledig wordt gebruikt, geeft geen aanleiding te oordelen dat de schapkaarten misleiden over de geografische oorsprong van de wijn. Dit is immers onvoldoende om te oordelen dat de schapkaarten afzonderlijk de indruk (kunnen) wekken dat de wijn afkomstig is uit Rotterdam respectievelijk Katendrecht.