RB 3231

Voorbeeld actie Lucovitaal in folder Etos misleidend door niet-bijbehorende prijs

Vz. RCC 15 oktober 2018, RB 3231; dossiernr. 2018/00632 (Lucovitaal actie Etos) Voorzitterstoewijzing. Misleiding. Het betreft de uiting in een folder van Etos, waarin, in een vierkant aan de rechterkant van de folder staat: “Jouw favoriete merk 1+1 GRATIS”. Onder het vierkant staat in kleinere letters: “Lucovitaal supplementen* alle varianten, combineren mogelijk. “Bijvoorbeeld Rode Rijst cholesterol 30 stuks”. Hieronder staat in een groter lettertype “2 stuks “19,90” en groot daaronder “9.95”. Links van deze tekst staan zes producten van “Lucovitaal” afgebeeld, waaronder “Glucosamine Chondroïtine 1500/500mg”. De klacht wordt als volgt samengevat. Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting, omdat in de folder de indruk wordt gewekt dat twee potten Glucosamine Chondroïtine 1500/500 mg (hierna: Glucosamine) in de aanbieding zijn voor €9,95. In werkelijkheid bleken twee potten Glucosamine €37,- te kosten. Navraag door klaagster wees uit dat “€9,95” een prijsvoorbeeld is en het voor kan komen dat de aanbiedingsprijs hoger uitvalt, omdat andere varianten een hogere reguliere prijs hebben. Klaagster vindt de uiting misleidend, omdat men door de afbeelding in de folder naar de winkel wordt gelokt terwijl de prijs in werkelijkheid veel hoger ligt. 

1)  Het betreft een uiting in de folder van Etos waarin een zestal producten wordt afgebeeld, waaronder Glucosamine, met daarnaast de tekst “1+1 gratis” en “Lucovitaal supplementen* alle varianten, combineren mogelijk”. Onder de tekst staat een streep waaronder staat “Bijvoorbeeld Rode Rijst cholesterol 30 stuks” en “2 stuks 19,90 9,95”.

2)  De gemiddelde consument zal op grond van de bestreden reclame-uiting verwachten dat hij voor alle combinaties “Lucovitaal supplementen” in totaal € 9,95 betaalt. Er wordt immers gesproken over een aanbod dat ziet op “2 stuks” in combinatie met een actie die inhoudt “1+1 gratis” en een prijs. Dat deze prijs specifiek en uitsluitend geldt voor “Rode Rijst cholesterol” blijkt verder onvoldoende uit de uiting. Het woord "Bijvoorbeeld' voorafgaand aan het product kan impliceren dat dit product als voorbeeld wordt genoemd waarvoor de prijs geldt, maar kan tevens zo worden opgevat dat voor de andere (combinaties van) producten dezelfde prijs geldt. Het feit dat de prijs groot is afgebeeld met een doorgestreepte prijs en de mededeling "2 stuks" draagt bij aan de indruk dat dit laatste het geval is. Ook de plaatsing van de prijs naast diverse afgebeelde producten draagt aan deze indruk bij. Op grond van het voorgaande oordeelt de voorzitter dat de bestreden reclame-uiting de gemiddelde consument onvoldoende attendeert op het feit dat de prijs per afzonderlijke combinatie van supplementen kan variëren, zodat slechts beperkte betekenis toekomt aan de afgebeelde prijs.

3)  Blijkens het voorgaande is sprake van het op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor er toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en bovendien oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.