RB
Gepubliceerd op donderdag 7 juli 2022
RB 3672
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
22 mrt 2022
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 22 mrt 2022, RB 3672; (Ginger Thins ), https://www.reclameboek.nl/artikelen/verpakking-koekje-wekt-niet-suggestie-van-onmiskenbare-gembersmaak

Verpakking koekje wekt niet suggestie van onmiskenbare gembersmaak

RCC 22 maart 2022, RB 3672; dossiernr. 2021/00509 (Ginger Thins) Klager diende een klacht in over de koekjes ‘Ginger Thins’. Hij kon de smaak van gember en de stukjes gember nauwelijks proeven, maar proefde vooral kaneel. Dat uit ingrediëntenlijst blijkt dat het koekje maar voor 0.2% bestaat uit gember, wekt verbazing bij klager. De klager benadrukt dat de productnaam op de verpakking in overeenstemming moet zijn met de verhoudingen in de ingrediëntenlijst. 'Ginger Thins' is een gebruikelijke naam voor dit soort koekjes en wordt op de verpakking vergezeld van de beschrijvende benamingen ‘Thin and crispy spiced biscuits’ en ‘Kruidige koek’. De voorzitter is van oordeel dat adverteerder kon volstaan met de combinatie van de gebruikelijke en beschrijvende benamingen. Daarnaast overweegt de voorzitter dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat de gemiddelde consument bij de benaming ‘Ginger Thins’ zal verwachten dat het koekje in overwegende mate uit gember zal bestaan. Indien dit wel verwacht wordt, wordt die onjuiste indruk voldoende gerelativeerd door de overige inhoud van de uiting. Klager maakt bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter. De Commissie is van oordeel dat er gekeken moet worden naar de gehele verpakking, dus ook de beschrijvende toevoegingen en ingrediëntenlijst. In de verpakking als geheel ligt volgens de Commissie niet de suggestie besloten dat de koekjes een onmiskenbare gembersmaak hebben. De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter en wijst de klacht af.

1)  De klacht is specifiek gericht tegen de naam ‘Ginger Thins’ voor een product dat voor 0,2% uit gember bestaat en dat volgens klager niet naar gember smaakt. Adverteerder stelt dat het om de gebruikelijke naam van dit soort koekjes gaat. In dat verband is van belang dat de verpakking een duidelijke associatie met Scandinavië (Denemarken, Noorwegen en/of Zweden) oproept door de opvallende afbeelding van twee, voor dit gebied kenmerkende, roodkleurige huisjes in een beboste omgeving, alsmede door het Scandinavisch klinkende merk ‘Søder Garden’. Dat het product is bedoeld om aan Scandinavië te refereren, wordt bevestigd door de woorden “Scandinavian style” direct onder het merk. De gemiddelde consument zal de genoemde vermeldingen in de context van de totale uiting zo begrijpen, dat het om een specifiek Scandinavisch streekproduct gaat dat gebruikelijk wordt aangeduid als ‘Ginger Thins’. De voorzitter volgt daarmee het verweer dat het hier om een gebruikelijke benaming gaat. Deze benaming gaat op de verpakking vergezeld van de beschrijvende benamingen “Thin and crispy spiced biscuits” en “Kruidige koek”. De voorzitter neemt aan dat adverteerder hiervoor heeft gekozen voor het geval de Nederlandse consument door de benaming ‘Ginger Thins’ nog onvoldoende in staat is de ware aard van het levensmiddel te kennen. Nu niet is gebleken dat een wettelijke benaming voor het product bestaat, kon adverteerder, gelet op de regeling van artikel 17 lid 1 en lid 2 Verordening (EU) nr. 1169/2011, volstaan met de hierboven omschreven combinatie van de gebruikelijke en beschrijvende benamingen.

4)  Indien men ondanks het voorgaande door de naam ‘Ginger Thins’ toch een aanzienlijke hoeveelheid gember in het product zou kunnen verwachten, geldt dat die eventuele onjuiste indruk voldoende wordt gerelativeerd door de overige inhoud van de uiting. Het ingrediënt gember wordt, zoals vermeld, niet benadrukt of uitgelicht. Daarbij kan bovendien niet worden voorbijgegaan aan het gegeven dat boven de ingrediëntenlijst op de verpakking staat: “Kruidige koek” hetgeen – in combinatie met de woorden “spiced biscuits’ onder de naam ‘Ginger Thins’ – het product karakteriseert als ‘kruidig’. Indien men de samenstelling van het product en de hoeveelheid daarin verwerkte kruiden wil weten, blijkt uit de ingrediëntenlijst dat het product voor 0,6% uit kaneel en voor 0,2% uit gember bestaat. Los van het feit dat aan de voorzitter niet bekend is welke invloed 0,2% gember op de smaak van de koekjes heeft, kan, nu verder geen specifieke suggesties over de hoeveelheid gember in het product worden gewekt, een kleine hoeveelheid volstaan (vgl. dossier 2019 00587).

(...) 

Nog afgezien van het feit dat smaak een subjectief begrip is, waardoor verschillend kan worden gedacht over de smaak van het onderhavige product en er dus niet vanzelfsprekend sprake is van misleiding als de smaak niet aan de wensen voldoet, ligt in de verpakking in haar geheel niet de suggestie besloten dat de koekjes een uitgesproken gembersmaak hebben. Enkel de benaming “Ginger Thins” biedt hiervoor niet voldoende grondslag.