RB 3202

Verisure reclame "Bereken nu jouw alarmsysteem binnen 1 minuut" misleidend: bezoek expert vereist

RCC 4 september 2018, RB 3202; dossiernr. 2018/00555 (Verisure alarmsystemen). Aanbeveling. Misleiding. De uiting: “Bereken nu jouw alarmsysteem binnen 1 minuut. Nu met €200,- korting. Alleen deze maand geldig. Bereken nu >>”. Wanneer men op de banner klikt, wordt een 9 seconden durend filmpje gestart. Daarin wordt aan de hand van een aantal vragen en antwoorden (globaal) gesimuleerd hoe de berekening van de kosten plaatsvindt. De klacht: Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat daaruit volgt dat je direct de kosten kunt berekenen voor een alarmsysteem. Dit is volgens klager onjuist: Hij heeft de website van Verisure bezocht. Daar moest een telefoonnummer ingevuld worden en krijg je “geen kostenplaatje”, wat je volgens klager ook invult op de website. Een medewerker van Verisure neemt vervolgens telefonisch contact op om een afspraak te maken voor een huisbezoek, en dan wordt de offerte opgesteld, aldus klager.

1. Verweerder stelt zich primair op het standpunt dat geen sprake is van reclame. Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een verweerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. In het onderhavige geval gaat het om een banner, waarin het publiek wordt aangemoedigd (“Bereken nu”) om de kosten van een alarmsysteem te berekenen, waarbij € 200,- korting wordt beloofd. Dit is een openbare directe dan wel indirecte aanprijzing van het alarmsysteem van Verisure. Gelet hierop wordt het verweer dat geen sprake is van reclame, verworpen.

2. In de banner staat “Bereken nu jouw alarmsysteem binnen 1 minuut”. Met deze mededeling en met het stappenplan dat daarop volgt in de video, wordt onmiskenbaar de suggestie gewekt dat men direct als men de vragen heeft beantwoord (wat kennelijk binnen 1 minuut zou kunnen) een berekening van de kosten of zelfs een offerte ziet voor een alarmsysteem van verweerder. Volgens klager volgt na het zien van de banner, noch het bezoeken van de website een directe berekening van de kosten voor het alarmsysteem. Niet weersproken is dat de daadwerkelijke  berekening pas plaatsvindt na een telefonische afspraak en een huisbezoek, waarna (de medewerker van) Verisure de kosten voor het alarmsysteem berekent. Van een directe berekening (“bereken nu”) door de consument, dan wel een berekening “binnen één minuut” is daarom geen sprake: er zit geruime tijd tussen het moment dat de consument de banner ziet en/of de vragen op de website invult en het moment dat hij of zij een berekening (uitgevoerd door Verisure) van de kosten onder ogen krijgt. De teksten “Bereken nu jouw alarmsysteem binnen 1 minuut” en “bereken nu”, zijn daarom onjuist in de zin van artikel 8.2 NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen (bijvoorbeeld door de website van adverteerder te bezoeken), dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.