RB 3620

Uiting bettingplatform niet misleidend

RCC 8 februari 2022, RB 3620; dossiernr. 2021/00611 (Bettingplatform) De klacht richt zich tegen uitingen van een online bettingplatform. Er wordt onder andere gezegd dat men kan inzetten met inzicht en kennis in plaats van op onderbuikgevoel. Dit wekt volgens klaagster de indruk dat men kan winnen met kennis en dat dit invloed heeft op succes, terwijl dit niet zo is. Het betreft namelijk een kansspel. De uitingen zijn volgens klaagster misleidend. Naar het oordeel van de commissie ligt in de uitingen nog niet de suggestie besloten dat men, aldus geïnformeerd, zal winnen. Hier bestaat enkel de kans op. Er is dus geen sprake van misleiding en de commissie wijst de klacht daarom af.

Door de wijze waarop dit in woord en beeld gebeurt, ligt in de uitingen nog niet de suggestie besloten dat men, aldus geïnformeerd, reeds zal winnen, terwijl daarop alleen maar een kans bestaat.