RB 3264

Timberland misleidt door te stellen dat aan haar schoenen geen dierenleed is vooraf gegaan

RCC 20 november 2018, RB 3264; dossiernr. 2018/00666 (Timberland) Misleiding. De uiting staat in “Metro” van 6 september 2018, aan de bovenzijde waarvan staat: “BRANDED CONTENT IN SAMENWERKING MET TIMBERLAND”. De klacht wordt als volgt samengevat. In de uiting staat: “Als je een paar leren Timberlands vasthoudt, weet je het zeker: hier is geen dierenleed aan vooraf gegaan”. Klaagster vindt dit misleidend, en voert daartoe het volgende aan. Als de schoenen van echt leer zijn gemaakt, dan kan Timberland niet garanderen dat hier geen dierenleed aan vooraf is gegaan. Klaagster verwijst naar een verslag van RTL Nieuws, gebaseerd op NVWA-rapporteringen over misstanden in Nederlandse slachthuizen. Zij noemt boetes die zijn opgelegd voor diverse fouten, gemaakt bij het doden van dieren. Er bestaat geen garantie dat het doden van dieren leedvrij gebeurt. De NVWA is er immers niet altijd bij, aldus klaagster. Bovendien worden veel misstanden genegeerd door de NVWA, zo blijkt uit een artikel uit 2017 op www.nrc.nl. Klager noemt een desbetreffende link. De consument had de schoenen wellicht niet gekocht als hij wist dat voor leer dieren worden gedood, dat er bij de slacht dingen misgaan (die kunnen leiden tot grof dierenleed) en dat er dus geen garantie bestaat dat het leer op een dierenleedvrije manier is verkregen.

Klaagster heeft gemotiveerd gesteld dat in geval van echt leren schoenen niet kan worden gegarandeerd dat er geen sprake is geweest van “dierenleed”, met name omdat voor het gebruikte leer dieren worden gedood, en er bij de slacht fouten worden gemaakt, met als gevolg dierenleed.

Gelet hierop lag het op de weg van adverteerder om de juistheid van de mededeling “Als je een paar leren Timberlands vasthoudt, weet je het zeker: hier is geen dierenleed aan vooraf gegaan” voldoende aannemelijk te maken. Naar het oordeel van de Commissie is adverteerder hierin niet geslaagd. Weliswaar vindt adverteerder dat dieren met zorg en respect moeten worden behandeld, gebruikt zij de zogenaamde “Five Freedoms” als leidende beginselen voor dierenwelzijn, en voert zij een “Animal Derived Materials-beleid”, op grond waarvan bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde materialen is verboden. Dit rechtvaardigt echter nog niet de absolute mededeling “weet je het zeker: hier is geen dierenleed aan vooraf gegaan”, die een garantie inhoudt. Meer in het bijzonder heeft adverteerder niet weersproken dat er sprake is van het slachten van dieren en dat de wijze van slachten dierenleed met zich kan brengen.

Gelet op het bovenstaande gaat de reclame gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.