RB 3197

Stella maakt misleidende reclame door niet te vermelden dat korting geldt tot 600 euro en kan niet aantonen dat er daadwerkelijk een e-bike met deze korting is

RCC 31 augustus 2018, RB 3197; dossiernr. 2018/00539 (Stella) Misleiding. Aanbeveling. Het betreft de advertentie van Stella in AD Haagse Courant van zaterdag 21 juli 2018. Onder de kop “E-BIKE VOORRAAD VOORDEEL DAGEN” staat: “TOT 40% KORTING OP ALLE1 E-BIKE VOORRAADMODELLEN! Let op! Deze actie is de volgende dagen geldig: 16 juli t/m 21 juli."
De klacht: Klager heeft vrijdag 20 juli 2018 bij Stella Fietsen in Rijswijk twee e-bikes gekocht. Hij heeft per fiets 28% korting op de adviesprijs gekregen. Nadat hij de fietsen had gekocht, heeft klager de advertentie in de krant gezien waarin 40% korting wordt aangeboden. In de winkel is niet op deze korting gewezen. Op alle e-bikes die in de advertentie staan, met volgens klager een brutoprijs variërend van € 2198,- tot € 2700,-, werd niet meer dan € 600,- korting gegeven. Dat is in alle gevallen veel minder dan de aangeboden 40%. Klager heeft hierover telefonisch contact gehad met het hoofdkantoor van Stella, waarbij hem is meegedeeld dat hij de maximale korting op de fietsen heeft gekregen. Klager vindt de uiting misleidend, zeker omdat het woord “tot” bij 40% heel klein is en niet opvalt.

Het oordeel van de Commissie
1. De Commissie stelt voorop dat zij bij de beoordeling van de advertentie uitgaat van het origineel.
2. Klager maakt – kort samengevat – bezwaar tegen de advertentie omdat de hoogte van de verleende korting veel minder is dan 40% en bovendien niet duidelijk is dat slechts een korting tot 40% wordt aangeboden. Het ligt op de weg van adverteerder om tegenover de gemotiveerde betwisting door klager de juistheid en eerlijkheid van de uiting aannemelijk te maken. Daarin is Stella niet geslaagd. Zij heeft slechts aangevoerd dat in de uiting is te zien dat er een korting geldt ‘tot’ 600 euro. Dit bedrag wordt in de advertentie echter niet genoemd, er wordt alleen een procentuele korting geadverteerd. Ook heeft Stella niet aangetoond dat daadwerkelijk sprake is van een korting tot 40% en dus in ieder geval één of meer e-bikes met de genoemde korting van 40% zijn aangeboden.
3. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de advertentie gepaard gaat met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.