RB 2846

Reclamemast van eiseres is geen perceelsgebonden reclame bij honkbalvereniging

Rechtbank Noord-Holland 30 maart 2017, RB 2846; ECLI:NL:RBNHO:2017:2425 (Uptown Advertising tegen College B&W gemeente Wormerland) Bij besluit van 31 mei 2016 (het bestreden besluit) heeft verweerder geweigerd aan eiseres omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een reclamemast met scorebord op het sportpark Kalverhoek. Het bouwplan voorziet in een reclamemast van 25 meter hoog. In de aanvraag heeft eiseres aangegeven dat de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening, omdat de bouwhoogte 25 meter wordt in plaats van de toegestane 10 meter en dat er handelsreclame wordt gevoerd om onder andere sponsorgelden te genereren voor honk- en softbalvereniging Odiz Frogs. Verweerder stelt terecht dat van perceelsgebonden handelsreclame geen sprake is, omdat de bedrijven die reclame-uitingen op het bord willen zetten betalen aan eiseres en niet aan Odiz Frogs. Er is daarom geen enkele relatie tussen eiseres en de reclamemast en de op het perceel gevestigde sportvereniging Odiz Frogs. Beroep is ongegrond.

2.5. (...) Hoewel in het bestemmingsplan geen definitie is gegeven van niet-perceelsgebonden handelsreclame, kan worden betoogd dat daaronder in elk geval valt handelsreclame op een perceel ten behoeve van een bedrijf dat elders is gevestigd. Perceelsgebonden handelsreclame is gelet daarop dus reclame op een perceel van het bedrijf dat daar ook is gevestigd.