RB 3178

Reclame waarin vrouw in koelkast gaat zitten is geen serieuze aansporing voor kinderen


Voorz. RCC 17 juli 2018 RB 3178; dossiernr. 2018/00499 (Umisol) Directe voorzitters Afwijzing. De bestreden reclame-uiting: In de televisiecommercial (zie het filmpje hier) is te zien hoe een vrouw, omdat zij last heeft van de warmte in huis, een koelkast geheel leegruimt, vervolgens in de koelkast gaat zitten en daarna de deur van de koelkast dichttrekt. De klacht: De reclame is levensgevaarlijk. Als kinderen dit na gaan doen, stikken ze, want de deur kan van binnenuit niet worden geopend.


Het oordeel van de voorzitter
Op zichzelf genomen kunnen de in de commercial getoonde beelden niet als een veilige situatie worden gezien. De voorzitter acht het evenwel ook voor jonge kijkers voldoende herkenbaar dat de reclame niet realistisch is bedoeld. Het ligt op grond hiervan niet voor de hand dat (jonge) televisiekijkers de commercial zullen opvatten als serieuze aansporing om in een koelkast plaats te nemen. De voorzitter acht het ook overigens onwaarschijnlijk dat de onderhavige reclame kinderen ertoe zal aanzetten om in een koelkast te gaan zitten. Derhalve kan niet worden gezegd dat de grens van het toelaatbare wordt overschreden.