RB 692

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Reclame voor boek over geneeswijzen

RCC 11 februari 2011, Dossiernr: 2010/00905 (Fibromyalgie)

Reclamerecht. herkenbaarheid reclame, misleidend omtrent voornaamste kenmerken van product. In weekblad de "Noorderkrant" verscheen advertentie met de titel "De oplossing voor Fibromyalgie". Het betrof reclame voor een boek waarin tips stonden die mogelijk de symptomen van dit syndroom verlichten. De opmaak (klik ook op het plaatje) lijkt doen denken dat het gaat om een redactioneel stuk. Reclame-uiting misleidend en oneerlijk?
  
Adverteerder doet beroep op het volgende:
* reclame is voor vrij verkrijgbaar boek
* citaten en samenvattingen hieruit worden gebruikt om interesse te wekken
* beroep wordt gedaan op het recht op vrije meningsuiting
* geen reclame voor geneeswijzen en niet wordt gesteld dat definitieve medische oplossing bestaat

En adverteerder betwist dat de titel suggereert dat er een volkomen medische oplossing bestaat. Uit de vervolgtekst blijk dit duidelijk en er is geen sprake van misleiding op grond van de titel. Het is klaagster ook als advertentie gebleken, ook de bestelbon maakt dit duidelijk.

Het oordeel van de Commissie
Er is sprake van reclame in de zin van de NRC. Verder moet worden beoordeeld of het als zodanig herkenbaar is (artikel 11 sub 1 NRC).

De Commissie is van oordeel dat het artikel, gelet op de opmaak ervan en de plaats in een weekblad, bij de eerste indruk van redactionele aard lijkt te zijn. Uit de inhoud van het artikel blijkt vervolgens onvoldoende dat sprake is van reclame. Naar het oordeel van de Commissie is nagelaten het publiek duidelijk te maken dat de publicatie niet gebaseerd is op zuiver redactionele overwegingen met betrekking tot een boek, maar dat deze in feite een aanprijzing inhoudt van dit boek. Derhalve is in strijd gehandeld met voornoemd artikel. Dat wordt verwezen naar een bon waarmee men het boek kan bestellen en dat het telefoonnummer wordt genoemd waarmee men het boek kan bestellen, neemt de genoemde onduidelijkheid op dit punt naar het oordeel van de Commissie onvoldoende weg.
 
De titel van de uiting luidt: “De oplossing voor Fibromyalgie!”. In de tekst wordt – kort gezegd – meegedeeld dat in het boek wordt verteld hoe men verlichting kan vinden voor de symptomen van dit syndroom en dat informatie wordt gegeven over de beste behandelmethodes en over ‘gloednieuwe natuurlijke, alternatieve en medische oplossingen’ die onmiddellijk verlichting brengen. Aldus wordt in de reclame-uiting gesuggereerd dat het boek een oplossing biedt voor Fibromyalgie, althans voor de symptomen die dit syndroom met zich meebrengt. Er zijn echter geen nadere stukken overgelegd waarmee deze claim wordt bewezen. Niet gesteld of gebleken is dat bijvoorbeeld sprake is geweest van een onderzoek waarbij de effec­ti­vi­teit van de in het boek beschreven methoden zijn onderzocht. Derhalve is niet komen vast te staan dat de in de uiting genoemde methoden uit het boek de geclaimde werking hebben.
 
Gelet hierop is de Commissie van oordeel dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie over de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van arti­kel 8.2 NRC, met name ten aanzien van de voordelen van het product. Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde con­sument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden zijn de bewuste mededelingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Lees de uitspraak hier en hier(pdf)
De gewraakte uiting klik op plaatje naast de intro en zie hier(p. 24 editie 27-10-2010 Noorderkrant), hier(pdf)

NRC (nieuw) art. 7
NRC (nieuw) art. 8.2 onder b
NRC (nieuw) art. 11 sub 1:  Reclame dient duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn, door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins, mede gelet op het publiek waarvoor zij is bestemd.