RB 3207
  • Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG)
    17 sep 2018
  • Kruidvat, Trekpleister, Pampers

Reclame Kruidvat en Trekpleister misleidt: 50% korting op niet-leverbare Pampers

Vz. RCC 17 september 2018, RB 3207; dossiernr. 2018/00498 (Kruidvat, Trekpleister, Pampers) Voorzitterstoewijzing. Misleiding. De uiting betreft de websites van Kruidvat en Trekpleister voor zover in de webshops op deze websites Pampers Premium Protection Active Fit luiers maat 4 en maat 5 werden aangeboden met 50% korting. De klacht. Klaagster heeft vanaf de ingangsdatum van de actie (20 juni 2018) getracht de met 50% korting aangeboden luiers te kopen. Er bleek echter geen enkele voorraad te zijn. De voorraad is ook niet aangevuld gedurende de actie. De luiers blijken uit het assortiment gehaald te zijn. Klaagster acht het zorgelijk dat Kruidvat de luiers al minimaal 2,5 week aanbiedt zonder dat er voorraad is. De aanbieding met 50% korting is daarom misleidend.

1)  Klaagster heeft onweersproken gesteld dat het vanaf de ingangsdatum van de actie (20 juni 2018) niet mogelijk bleek de in de uitingen bedoelde luiers met 50% korting te kopen. Er bleek geen enkele voorraad van deze luiers te bestaan. De voorraad is ook niet aangevuld gedurende de actie. Desalniettemin heeft de actie, naar klaagster eveneens onweersproken heeft gesteld, 2,5 week online gestaan. Adverteerder stelt dat het verloop van de online voorraad "lastig te bepalen" is, maar heeft dit verder niet onderbouwd.

2)  De voorzitter oordeelt op grond van het voorgaande dat zich hier blijkbaar de situatie voordoet dat adverteerder producten met korting aanbiedt zonder te vermelden dat er een gegrond vermoeden bestaat dat zij gedurende de looptijd van de actie deze producten niet kan leveren. Dit dient te worden beschouwd als onder alle omstandigheden misleidende reclame in de zin van nummer 5 van de bij artikel 8.5 behorende bijlage 1 (lokkertjes). Om die reden is de uiting oneerlijk in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).