RB
DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op vrijdag 22 september 2017
RB 2976
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
21 sep 2017
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 21 sep 2017, RB 2976; (World Wise Foods tegen Princes Foods), https://www.reclameboek.nl/artikelen/princes-tonijn-misleidt-publiek-door-te-verwijzen-naar-msc-gecertificeerde-visserijonderneming-door

Uitspraak ingezonden door Willem Leppink, Ploum Lodder Princen

Princes Tonijn misleidt publiek door te verwijzen naar MSC-gecertificeerde visserijonderneming door gebruik 'visserij' en 'vissers'

RCC 21 september 2017, RB 2976; dossiernr. 2017/00564 (World Wise Foods tegen Princes Foods) De uiting: Het betreft (teksten op) de verpakkingen van de volgende tonijnproducten in blik van Princes Foods: a. Tonijnstukken in zonnebloemolie MSC. b. Tonijnstukken in water MSC. c. Tonijnstukken in olijfolie MSC. d. Tonijnstukken in zonnebloemolie MSC. e. Tonijnstukken in water MSC. Bovenop het blikje staat de volgende tekst: "Princes werkt samen met Pacifical en MSC om duurzaam gevangen tonijn vanuit de Stille Oceaan te leveren" en aan de zijkant een logo bestaande uit de tekst: "Uit een MSC gecertificeerd duurzame visserij, www.msc.org/nl" en bij Ad d: "Dit product komt uit een visserij die onafhankelijk gecertificeerd is volgens de MSC-standaard voor een goed beheerde en duurzame visserij. Princes werkt samen met vissers die MSC gecertificeerd zijn en die zich inzetten voor duurzame visserij. Deze tonijn is verantwoord gevangen, 100% traceerbaar en MSC gecertificeerd". De klacht: Princes verkoopt verschillende visproducten in meer dan 25 Europese landen, waaronder Nederland. Een gedeelte van de ingeblikte tonijnproducten is afkomstig van een visserij die het Marine Stewardship Council-keurmerk heeft verkregen. Deze klacht richt zich tegen het algemene beeld dat door de uitingen ontstaat bij consumenten. Bij de toewijzing van het MSC-keurmerk aan PNA (visserijen uit de landen van The Parties to the Naura Agreement) is slechts de wijze van vissen waarbij geen FAD's (lokvlotten) worden gebruikt beoordeeld. De wijze van vissen waarbij wel FAD's worden gebruikt is niet beoordeeld en zou nooit een MSC-keurmerk kunnen verkrijgen. Deze selectieve beoordeling is voor Princes erg gunstig geweest. Nu slechts een onderdeel van de visvangst van PNA is beoordeeld, kan niet worden gesteld dat de gehele visserij MSC-gecertificeerd is. Klager vindt de teksten op de verpakking onjuist, althans misleidend, nu de consument hieruit zal opmaken dat de door Princes gebruikte visserijen in het geheel MSC-gecertificeerd zijn. 

6. Klager heeft bestreden dat vorenbedoelde visserij en vissers zelf MSC-gecertificeerd zijn. Vervolgens heeft adverteerder niet aannemelijk gemaakt dat dit wel het geval is. De gemiddelde consument zal "een visserij" in i opvatten als een bedrijf dat zich met visvangst bezig houdt. Nu noch de bedrijven waarmee Princess samenwerkt noch de "vissers" als bedoeld in ii MSC-gecertificeerd zijn, gaat de verpakking gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Verder acht de Commissie de uiting in strijd met de artikel 2 MRC, nu de uiting gelet op voornoemde mededelingen a en b een milieuclaim in de zin van die code is, en deze mededelingen niet juist zijn. Nu de uiting in strijd is met artikel 2 MRC, komt de Commissie niet toe aan toetsing van de uiting aan de artikelen 3 en 4 MRC.

7. Ad e. Voor wat betreft de onder "De bestreden uitingen" onder Ad e, eerste drie aangehaalde teksten verwijst de Commissie naar haar oordeel hierboven onder Ad a, b en c met betrekking tot de teksten 1, 2 en 3. Dat op de onderhavige verpakking ook de hieronder te bespreken tekst voorkomt, maakt dit oordeel niet anders. 

De beslissing

Op grond van het oordeel onder 6 en 7 acht de Commissie verpakking d respectievelijk verpakking e in strijd met de artikelen 7 NRC en 2 MRC. Zij beveelt adverteerder om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.