RB 3265

"Persoonlijke dakanalyse" folder Zelfstroom misleidt door ontbreken gegevens dak

Vzr. RCC 20 november 2018, RB 3265; dossiernr. 2018/00762 (Zelfstroom) Voorzitterstoewijzing. Misleiding. De uiting betreft een dubbelgevouwen gele flyer van Zelfstroom waarbij op de voorkant, voor zover van belang, in witte letters staat: “Herinnering: Jouw dak is geselecteerd!” Hieronder staat in kleinere letters: “Bekijk jouw persoonlijke dakanalyse” met daaronder een pijl ter aanduiding om de flyer open te vouwen. In de opengevouwen flyer staat onder andere: “Bekijk jouw persoonlijke dakanalyse Uit onze dakanalyse blijkt dat jouw dak geschikt is voor zonnepanelen. Ontdek in 2 minuten hoe voordelig zonnepanelen huren voor jou is. Ga naar zelfstoom.nl/mijndakanalyse en log in met jouw code” Onderaan de flyer staat in een blauwe balk de persoonlijke inlogcode waarmee op de website ingelogd kan worden. De klacht wordt als volgt samengevat. Klager heeft de unieke code gebruikt om in te loggen op de website van adverteerder. Na het invullen van de code blijkt dat er te weinig gegevens zijn om te bepalen of het dak van klager geschikt is voor zonnepanelen. Er kan volgens klager dus geen dakanalyse worden gedaan. Dit is volgens klager “volledig in tegenspraak” met wat er in de flyer staat en hij voelt zich hierdoor misleid. 

1) In onderhavige uiting staat uitdrukkelijk vermeld dat het dak van klager geschikt is voor zonnepanelen. Adverteerder erkent dat door een verschil in data van de partijen waar zij mee samenwerkt, het voor kan komen dat een ontvanger van de flyer toch geen geschikt dak voor zonnepanelen heeft.

2) De uiting wekt door de mededeling “bekijk jouw persoonlijke dakanalyse” en “uit onze dakanalyse blijkt dat jouw dak geschikt is voor zonnepanelen” onmiskenbaar de indruk dat klagers dak geschikt is voor zonnepanelen en dat hij door het invullen van de persoonlijke inlogcode binnen enkele minuten meer informatie zou verkrijgen over “hoe voordeling zonnepanelen huren voor jou is”. In werkelijkheid bleek het dak van klager niet geschikt en kon hij van het aanbod van adverteerder geen gebruik maken.

3) Blijkens het voorgaande is in de uiting onjuiste informatie verstrekt als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.