RB 3186

Overdreven slogan 'Alles voor betere zorg' van CZ niet ongebruikelijk voor reclame

RCC 6 augustus 2018, RB 3186; dossiernr. 2018/00345/B (CZ) Afwijzing. Misleiding. Het betreft een televisiecommercial van CZ. In de commercial is een vrouw, Anja, thuis met haar gezin en bij haar werk in een manege te zien. De voice-over vertelt dat bij Anja schildklierkanker was geconstateerd en zegt vervolgens: “Voor haar behandeling werkten meerdere ziekenhuizen samen. Zo kreeg ze de beste zorg en is ze gelukkig genezen. Bij CZ hebben we goed zicht op verschillen tussen ziekenhuizen. Daarmee kunnen we jou verder helpen. Want als je de verschillen kent, kun je beter kiezen wat bij je past. Wij doen alles voor betere zorg.” Aan het eind van de commercial verschijnt de tekst “Alles voor betere zorg. cz.nl” in beeld. Bekijk de commercial hier.
De klacht: Klager vindt de bewering van CZ in de televisiecommercial “Alles voor betere zorg” onjuist en misleidend. In de eerste plaats stelt klager dat CZ geen zorg aanbiedt, maar vergoeding van zorgkosten. Verder onderscheidt CZ zich daarbij niet van de concurrentie, wat CZ in de commercial volgens klager wel suggereert. Zoals blijkt uit de verzekeringsvoorwaarden van CZ wordt de inhoud van de zorgverzekering bepaald door de overheid en vergoedt CZ alleen algemeen geaccepteerde behandelingen. CZ heeft niet de competentie om de kwaliteit van zorg te beoordelen. De beoordeling van zorg wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland. Door dit alles kan CZ op het punt van zorg niet beter zijn, aldus klager. Dat CZ met de bewering “Wij doen alles voor betere zorg” een doelstelling uitspreekt die verband houdt met de door CZ geboden zorgbemiddeling, zoals de voorzitter in zijn beslissing stelt, neemt volgens klager de misleiding niet weg. Het is niet onderbouwd én valt niet te verwachten dat zorgbemiddeling leidt tot betere zorg, en bovendien bieden de meeste andere zorgverzekeraars eveneens zorgbemiddeling aan. De zorgbemiddeling door CZ maakt dus ook niet dat sprake is van “betere zorg”.

De Commissie is van oordeel dat de gemiddelde consument de mededeling “(we doen) alles voor betere zorg” herkent als een algemene slogan, waarbij sprake is van enige overdrijving die in reclame niet ongebruikelijk is. Het is voldoende duidelijk dat CZ - een zorgverzekeraar -  met deze slogan niet stelt of suggereert dat zij zelf zorg aanbiedt of een vergoeding toekent voor zorgbehandelingen die niet onder het zorgpakket vallen dat door de overheid is bepaald en dus niet voor vergoeding in aanmerking komen. CZ spreekt met deze slogan uit dat zij streeft naar “betere zorg” voor haar verzekerden. De Commissie acht voldoende aannemelijk gemaakt dat CZ zich in de praktijk inspant om dit streven naar betere zorg te verwezenlijken, bijvoorbeeld door via bemiddeling ervoor te zorgen dat een verzekerde naar een zorgverlener kan met wie CZ afspraken heeft gemaakt en die zorg van betere kwaliteit blijkt te leveren.
Gelet op het voorgaande deelt de Commissie het oordeel van de voorzitter dat de televisiecommercial van CZ niet misleidend is. Daarom wordt als volgt beslist.