RB 3142

Onjuiste informatie verstrekt over de gebruiksmogelijkheden van Sonos One speaker: geen ondersteuning van Apple Music

RCC 14 mei 2018, RB 3142; Dossiernr. 2018/00234 (Sonos One) Voorzitterstoewijzing zonder aanbeveling. De uiting betreft een uiting op de website van Sonos op de productpagina van de “Sonos One” speaker: “Combine voice with the Sonos app to manage all your music in one place: Amazon Music, Spotify, Apple Music, internet radio and 80 other streaming services globally”. Klager is op zoek naar een speaker met spraakfunctie die de streamingdienst “Apple Music” ondersteunt. Op de productpagina van “Sonos One” staat vermeld dat deze speaker een dergelijke spraakfunctie heeft waarmee het apparaat bestuurd kan worden in combinatie met verschillende streamingdiensten, waaronder “Apple Music”. Klager bestelt de speaker en raadpleegt vervolgens de webpagina van Sonos waarop uitgelegd wordt hoe hij de speaker kan instellen. Op deze pagina, waarnaar doorgelinkt wordt via de productpagina, wordt pas duidelijk dat de door klager aangeschafte “Sonos One” speaker wel een spraakfunctie heeft maar dat deze de streamingdienst “Apple Music” niet ondersteunt. Dit in tegenstelling tot wat op de productpagina wordt vermeld. De reactie van adverteerder: Adverteerder zal de “Sonos One” advertentie niet langer op eenzelfde manier gebruiken. De uiting wordt aangepast maar is volgens adverteerder nog niet gereed.

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter oordeelt als volgt. In de uiting wordt vermeld: “Combine voice with the Sonos app to manage all your music in one place: Amazon Music, Spotify, Apple Music, internet radio and 80 other streaming services globally”. Hiermee wordt onmiskenbaar de indruk gewekt dat de spraakfunctie van de “Sonos One” speaker de streamingdienst “Apple Music” ondersteunt. Deze mededeling zal ook als zodanig door de gemiddelde consument worden opgevat. In werkelijkheid blijkt de spraakfunctie van de speaker niet compatibel te zijn met “Apple Music” waardoor de consument op het verkeerde been wordt gezet.

Blijkens het voorgaande is door de adverteerder onjuiste informatie verstrekt over de gebruiksmogelijkheden van de speaker als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen, zoals blijkbaar bij klager het geval is. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Adverteerder heeft meegedeeld dat zij de reclame-uiting niet langer op een dergelijke manier zal gebruiken en voor zover de voorzitter kan constateren is de onderhavige uiting inmiddels aangepast. Gelet hierop zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.