RB 3245

Misleiding Suunto door aanbieden horloge wit display, maar levering horloge grijs display

RCC 25 oktober 2018,  RB 3245; dossiernr. 2018/00637 (Suunto) Aanbeveling. Misleiding. De uiting betreft afbeelding bij de aanprijzing van een horloge van het merk ‘Suunto’, type ‘Suunto Core Regular Black’ op de website www.suunto.com en op de verpakking van het horloge. De klacht. Klager had op basis van de foto op de website verwacht dat het horloge een wit display (‘wijzerplaat’) had. In werkelijkheid bleek de kleur van het display grijs, vergelijkbaar met het display van een ander horlogetype dat op de website wordt aangeboden: de Suunto Core Gray Crush. Klager voelt zich misleid: hij had juist voor een wit display gekozen vanwege het goede contrast met de (zwarte) cijfers. 

Tussen partijen staat niet ter discussie dat het display van het horloge op de afbeeldingen op de website www.suunto.com en de verpakking van het horloge, wit is. De meningen verschillen over het display op het geleverde fysieke product: volgens klager is de display in werkelijkheid niet wit, maar grijs. Adverteerder heeft erkend dat er verschillen zijn tussen de afbeelding en het product, maar noemt het “nuances van wit”. 

De Commissie heeft, aan de hand van het door adverteerder overgelegde fysieke horloge, de afbeelding kunnen vergelijken met het fysieke horloge en vastgesteld dat de kleur van het display grijs is en niet wit, ongeacht de lichtinval.

Gelet op het voorgaande is geen juiste informatie verstrekt over de uitvoering van het product als bedoeld onder de aanhef en b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Bovendien stelt de Commissie in haar ‘Algemene aanbevelingen’ onder ‘i’ dat indien in een advertentie een product wordt aan­ge­prezen en die aanbieding vergezeld gaat van een afbeelding van het product, die illu­stratie volstrekt hetzelfde product dient weer te geven als hetgeen in de aanduiding wordt geadver­teerd. In het onderhavige geval is van “volstrekt hetzelfde product als in de illustratie” geen sprake. Om die reden treft het verweer dat er weliswaar verschillen waarneembaar zijn tussen het op de website en verpakking afgebeelde horloge en het fysieke exemplaar, maar dat “de overeenkomst groot genoeg is om geen misverstand te laten bestaan dat het fysieke horloge hetzelfde is als het getoonde horloge” geen doel.  
Omdat de gemiddelde consument er op basis van het voorgaande toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen (bijvoorbeeld, zoals in het geval van klager, die juist een wit display wilde), is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.