RB 3225

Misleiding NLziet door absolute claim "reclamevrij uitzendingen kijken"

RCC 1 oktober 2018, RB 3225; dossiernr. 2018/00611 (NLziet) Aanbeveling. Misleiding. Het betreft de volgende uitingen. De uiting op de homepage van de website www.nlziet.nl, waar onder de kop “TV-KIJKEN VOOR DE NIEUWE GENERATIE” en “TV-KIJKEN IS VOORGOED VERANDERD” staat: “24/7 online tv-kijken naar 12 zenders. Grootste aanbod uitzending gemist van Nederland. Reclamevrij uitzendingen kijken”. De uiting op (de aanmeldpagina op) www.npostart.nl, waarin een abonnement op NLziet wordt aangeboden met (onder meer) de mededelingen: “Geen reclame. Eén abonnement voor drie diensten: NPO Start Plus, RTL XL en Kijk”. De klacht. Klager was specifiek op zoek naar een mogelijkheid om televisieprogramma’s zonder reclame te kijken. Omdat in de uitingen wordt gezegd dat met NLziet reclamevrij programma’s kunnen worden bekeken, heeft klager een proefabonnement op NLziet genomen. Toen heeft hij geconstateerd dat met name programma’s van de commerciële zenders RTL en Talpa wel reclameblokken bevatten en dat het ook niet mogelijk is in die programma’s vooruit of achteruit te spoelen. Volgens de FAQ’s op de website van NLziet heeft de reclame te maken met ‘rechten’. Klager stelt dat door de mededelingen “reclamevrij uitzendingen kijken” en “geen reclame” sprake is van misleidende werving.

1. Klager maakt bezwaar tegen de uitingen waarin de dienst NLziet wordt aangeprezen, omdat volgens hem de mededelingen “reclamevrij uitzendingen kijken” en “geen reclame” onjuist zijn.

2. Op grond van het verweer gaat de Commissie uit van het volgende. Het aanbod van de dienst NLziet bestaat uit het VOD-aanbod (oftewel uitzending gemist) en live & replay. Uitzendingen uit het VOD-aanbod kunnen zonder reclame rond of tijdens het betreffende programma worden gekeken. Bij live & replay kan wel sprake zijn van reclame. Bij het live kijken van programma’s is de reclame namelijk onderdeel van de live stream en bij replay kunnen reclameblokken niet altijd worden doorgespoeld.

3. Uit het voorgaande volgt dat niet alle content die via het NLziet-abonnement kan worden bekeken reclamevrij is. In de uitingen wordt wel die indruk gewekt. Er wordt immers zonder enig voorbehoud gesteld “reclamevrij uitzendingen kijken” (uiting A) en “geen reclame” (uiting B). De Commissie volgt niet het standpunt van NLziet dat de mededelingen “gezamenlijk” over de mogelijkheid van reclame voldoende duidelijkheid verschaffen. Evenmin kan worden gezegd dat de gemiddelde consument op grond van de uitingen begrijpt dat een deel van de dienst NLziet bestaat uit het live & replay aanbod en dat reclame daarom soms onvermijdelijk is.

4. Nu in de uitingen in absolute zin wordt gesteld “reclamevrij uitzendingen kijken” en “geen reclame”, terwijl dit in werkelijkheid alleen geldt voor het VOD-aanbod en niet (in alle gevallen) voor het live & replay aanbod, gaan de uitingen gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit te nemen over een transactie – een abonnement op NLziet – dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.