RB 3237

Misleiding Livera door online aangeboden cadeaucard alleen offline te kunnen verzilveren

RCC 17 oktober 2018, RB 3237; dossiernr. 2018/00638 (Livera cadeaucard) Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een uiting op www.kekmama.nl/livera, voor zover er op de website staat: “5x Kek Mama + Livera cadeaucard €50,- van €79,75 voor €29,95” met daarbij de afbeelding van een cadeaucard. Onder de aanbieding staat de tekst: “Dat noemen we nou een win-win-situatie: als je nu een abonnement neemt op Kek Mama kun je voor €50 shoppen bij Livera. Je betaalt dan €29,95 in plaats van €79,95 dat is meer dan 50% korting! Ga naar KEKMAMA.NL/LIVERA of bel 088 5500173”. De klacht wordt als volgt samengevat. Klaagster heeft gebruik gemaakt van de aanbieding en was in de veronderstelling dat zij het tegoed in de webshop van Livera kon inwisselen. In werkelijkheid ontving zij per post twee cadeaubonnen die enkel in te wisselen zijn in fysieke winkels van Livera. Klaagster vindt dit “schandalig” omdat er in de uiting een “cadeaucard” wordt aangeprezen en er een “giftcard” wordt afgebeeld. Het lijkt een kleine nuance maar als men aan tien mensen het verschil vraagt tussen een “giftcard” en een “cadeaubon”, zullen er veel zeggen dat een “bon” alleen in een fysieke winkel gebruikt kan worden en een “card” ook online, aldus klaagster. Daarnaast staat in de tekst dat je kunt shoppen bij Livera, maar niet dat dit alleen mogelijk is in de fysieke winkels. Klaagster vindt de uiting misleidend. 

Het betreft een uiting op de website van Kekmama waarin staat “5 x Kekmama + livera cadeaucard €50”. Klaagster vindt de uiting misleidend omdat “cadeaucard” volgens haar betekent dat het bedrag online te besteden is, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Adverteerder vindt de benaming “cadeaucard” niet misleidend omdat nergens gesuggereerd wordt dat het bedrag online te besteden is en dit volgens haar geen essentiële informatie is die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen.

De Commissie overweegt als volgt. Van belang is dat de bestreden uiting een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand betreft, waarvoor de in artikel 8.4 NRC genoemde informatieverplichtingen gelden. In genoemd artikel is onder f onder meer bepaald dat de voornaamste kenmerken van de zaken of diensten, in de mate waarin dit gezien de gebruikte drager en de zaken of diensten passend is, op duidelijke en begrijpelijke wijze dienen te worden verstrekt.

Het tegoed van de cadeaucard, die een essentieel onderdeel is van het aanbod van adverteerder, kan uitsluitend worden besteed in de fysieke winkels van Livera. Dit zal de gemiddelde consument, gezien het feit dat de uiting online te zien is en het aanbod online aangeschaft dient te worden, niet verwachten. Nu adverteerder heeft nagelaten een dergelijke beperking expliciet te vermelden in de uiting, is naar het oordeel van de Commissie niet voldaan aan de in artikel 8.4 aanhef en onder f NRC opgenomen verplichtingen waardoor de uiting misleidend en daardoor oneerlijk is in de zin van artikel 7 NRC.