RB 3206

Misleiding Hydrodermal door in rekening brengen gratis proefflacon Natural Facelift

Vz. RCC 17 september 2018, RB 3206; dossiernr. 2018/00585 (The Natural Facelift) Voorzitterstoewijzing. Misleiding prijs(vermelding). De uiting: “Probeer nu gratis. Maak kennis met de nieuwe formule en ervaar een natuurlijke facelift” Onder deze vermelding staat het product afgebeeld met daarbij een groene knop waarin staat: “CLAIM PROBEERPAKKET”. De klacht wordt als volgt samengevat. Klaagster heeft op 2 juni 2018 gebruik gemaakt van de aanbieding om het product gratis te proberen. Op 28 juni 2018 werd haar een tweede flacon toegestuurd en een bedrag van €59,95 in rekening gebracht. Klaagster was in de veronderstelling dat zij dit bedrag voor de tweede flacon moest betalen. In werkelijkheid bleek dit bedrag in rekening te zijn gebracht voor de proefflacon. Klaagster vindt het misleidend dat wordt geadverteerd met “gratis proberen” terwijl het volledige bedrag uiteindelijk in rekening wordt gebracht voor het proberen van het product.

1) In de bestreden uiting staat “probeer nu gratis” en “claim probeerpakket”. Klaagster maakt bezwaar tegen deze vermeldingen omdat zij heeft moeten betalen voor het “probeerpakket”. Klaagster vindt de uiting misleidend. Volgens adverteerder staan de voorwaarden omtrent het probeerpakket in de actievoorwaarden helder uitgelegd. Zij ziet geen strijd met de reclame code.

2) Door de vermelding “probeer nu gratis” en “claim probeerpakket” wordt onmiskenbaar de indruk gewekt dat het product gratis uitgeprobeerd kan worden. In werkelijkheid wordt er een bedrag van €59,59 in rekening gebracht wanneer het “probeerpakket” niet binnen 14 dagen geretourneerd wordt. Adverteerder beweert daarmee ten onrechte dat het product gratis geprobeerd kan worden, nu het slechts gratis is wanneer het “probeerpakket” binnen 14 dagen teruggestuurd wordt. Om die reden is de uiting in strijd met artikel 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en punt 19 van de bij dit artikel behorende bijlage 1. Op grond van het voorgaande is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.