RB 3251

Misleiding Denksport door zelfde abonnement duurder te maken met "gratis" trolley

RCC 7 november 2018, RB 3151; dossiernr. 2018/00722 (Denksport trolley) Aanbeveling. Misleiding. De uiting betreft een banner op de website van adverteerder, waarin staat (voor zover relevant voor de klacht): “ACTIE: DENKSPORT TROLLEY Een tweejarig abonnement met 10% KORTING bestel nu”. Links in de banner staat, omcirkeld: “+ GRATIS TROLLEY T.W.V. € 21,95”.  De klacht wordt als volgt samengevat. Klager vindt de uiting misleidend, omdat de trolley volgens hem niet gratis is. Men kan kiezen voor een abonnement (26 edities) voor € 67,35, of voor een abonnement van 26 edities met Denksport trolley voor € 86,60. In feite betaalt men dan € 19,25 voor de trolley, aldus klager.

Door de vermelding “Gratis trolley t.w.v. € 21,95” wordt onmiskenbaar de indruk gewekt dat men de trolley cadeau krijgt wanneer men een tweejarig abonnement afsluit. Klager betwist dat de trolley “gratis” is. De Commissie overweegt als volgt.   Een abonnement op 26 edities van Denksport kost € 67,35. Een abonnement van eveneens 26 edities mét de trolley kost € 86,80. Hieruit volgt dat de trolley niet “gratis” is. Immers, indien de trolley “gratis” zou zijn, dan zou het abonnement van 26 edities mét de trolley ook € 67,35 moeten kosten. Reeds om die reden is de uiting in strijd met artikel 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en punt 19 van de bij dit artikel behorende bijlage 1. Op grond van het voorgaande is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.