RB 3277

Misleidende reclame-uiting over de Starlyf Fast Heater

RCC 17 januari 2019, RB 3277; 2018/00862 (Starlyf Fast Heater). Aanbeveling. Misleiding voornaamste kenmerken product. Elektronische apparaten. De uiting: Het betreft de televisiecommercial van Tel Sell waarin de Starlyf Fast Heater wordt aangeprezen. In de commercial worden beelden getoond van gebruik van de Starlyf Fast Heater in verschillende ruimtes van het huis. Daarbij wordt gezegd, voor zover hier van belang:

“(…) Nu kunt u uw huis verwarmen en toch geld besparen. Tel Sell heeft nu de Starlyf Fast Heater waarmee je heel comfortabel een hele kamer verwarmt voor maar een paar cent per dag. (…) Steek simpelweg de Fast Heater in het stopcontact en stel de gewenste temperatuur in. Kijk hoe snel een temperatuur van 16 graden in een aangename 23 graden verandert.” Bij laatstgenoemde mededeling verschijnt een thermometer in beeld waarop “16°C” verandert in “23°C”. “(…) U kunt de kamers waar u het meeste komt behaaglijk verwarmen zonder dat uw cv-ketel het hele huis hoeft te stoken en daarmee bespaart u veel energiekosten.”

De klacht: In de commercial wordt beweerd dat het verwarmen van een kamer met de Starlyf Fast Heater slechts enkele seconden duurt en maar een paar cent per dag kost. Het apparaat heeft volgens klager een vermogen van 350 Watt, zodat het 7 eurocent kost om het apparaat een uur aan te laten staan. Het vermogen van 350 Watt is onvoldoende om een ruimte van 20 m2 binnen een uur (of überhaupt) te verwarmen. De reclame is dus niet waar, aldus klager.

1. In de commercial wordt de Starlyf Fast Heater aangeprezen. Niet is in geschil dat de Fast Heater een vermogen van 350 Watt heeft. De Commissie begrijpt de klacht zo, dat het gelet op dit vermogen volgens klager niet mogelijk is om een ruimte binnen korte tijd te verwarmen, waardoor de claim dat het verwarmen van een kamer “maar een paar cent per dag” kost onjuist is. Adverteerder stelt hier tegenover dat de Starlyf Fast Heater bestemd is om te worden gebruikt als persoonlijke heater die de directe omtrek verwarmt en dat bij dergelijk gebruik de kosten daadwerkelijk ‘een paar cent per dag’ bedragen.

2. Naar het oordeel van de Commissie wordt in de commercial niet duidelijk gemaakt dat de Starlyf Fast Heater alleen bedoeld is als een persoonlijke heater voor kortstondig gebruik. Er wordt immers uitdrukkelijk gezegd dat je met de Fast Heater “heel comfortabel een hele kamer verwarmt” en “de kamers waar u het meeste komt behaaglijk [kunt] verwarmen”. Uit de bij verweer overgelegde tests – waarvan de bron en status overigens onduidelijk zijn – kan weliswaar worden afgeleid dat een ruimte van 20 m2 met de Starlyf Fast Heater kan worden opgewarmd, maar ook dat het ruim anderhalf uur duurt om de temperatuur met 1,9°C te verhogen (van 22,8 naar 24,7°C). Het veranderen van “een temperatuur van 16 graden in een aangename 23 graden” zal dus niet “snel” gebeuren, zoals in de commercial bij het beeld van een (ruime) slaapkamer wordt gezegd. Verder wordt het gebruik van de Starlyf Fast Heater in woord en beeld aangeprezen voor het verwarmen van verschillende ruimtes in huis als alternatief voor het stoken van de cv-ketel. Ook dit wijst op het gebruik van de heater gedurende een groot gedeelte van de dag. Adverteerder heeft erkend dat bij een langduriger gebruik van de Starlyf Fast Heater de kosten meer bedragen dan “maar een paar cent per dag”.

3. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de commercial voor de Starlyf Fast Heater voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de voordelen en de van het gebruik te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4. Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.