RB 3170

Mededeling "Praat er over met uw cardioloog" in hartfalencommercial niet misleidend

Voorz. 28 juni 2018 RB 3170, dossiernr. 2018/00445/A (Novartis) Misleiding. Directe Voorzitters Afwijzing. Het betreft een getekende televisiecommercial van Novartis waarin een oudere vrouw vertelt dat zij hartfalen heeft, waarbij als 'logische' ongemakken voor haar worden genoemd: slecht slapen, overdag snel moe zijn, opgezwollen voeten en het buiten adem raken bij trap lopen. Vervolgens zegt het personage dat ze haar problemen heeft besproken met haar cardioloog die haar ongemakken niet logisch voor haar vond en dat zij, na dit gesprek, weer zin heeft om "naar hartenlust te leven". Vervolgens zegt de voice-over: "Ongemakken bij hartfalen zijn niet altijd logisch. Praat er over met uw cardioloog. Vraag het informatiepakket aan." Gelijktijdig met laatstgenoemde mededeling verschijnt in beeld: "Gratis informatiepakket" met daarbij een telefoonnummer en www.hartfalen.nl. (zie hier de commercial).
De klacht: in de televisiecommercial worden de volgende ernstig misleidende opmerkingen gemaakt. De mededeling " Praat er over met uw cardioloog" wekt de suggestie dat men rechtstreeks met een cardioloog contact kan opnemen. Men dient echter eerst door de huisarts voor onderzoek naar een cardioloog te worden verwezen. De uiting wekt door de mededeling dat men na het gesprek met de cardioloog weer zin heeft om te leven de suggestie dat een gesprek met de cardioloog het hartfalen oplost. Uit eigen ervaring weet klager dat dit niet het geval is.

Het oordeel van de voorzitter
1)  In de televisiecommercial benoemt verweerder een aantal symptomen die kunnen horen bij hartfalen en maakt zij melding van de mogelijkheid deze symptomen met de cardioloog te bespreken. De televisiecommercial richt zich naar het oordeel van de voorzitter daarmee vooral tot personen die al onder behandeling van een cardioloog zijn en die derhalve reeds over de vereiste verwijzing van de huisarts beschikken. Overigens acht de voorzitter het een feit van algemene bekendheid dat men zich slechts met een dergelijke verwijzing tot een medisch specialist als een cardioloog kan wenden. De televisiecommercial wekt hierover geen onjuiste suggestie en zal de gemiddelde consument in dat opzicht ook niet misleiden.
2.  In de uiting wordt het denkbeeld aangeprezen dat men, indien men hartfalen heeft, een cardioloog zou dienen te raadplegen om te zien of bepaalde symptomen logisch zijn en dat men in verband daarmee een informatiepakket kan aanvragen. Er wordt niet gezegd dat de cardioloog een bepaald geneesmiddel of een bepaalde behandelwijze zal voorschrijven waarmee het hartfalen als zodanig wordt 'opgelost'. De uiting richt zich enkel op het bespreken van bepaalde symptomen met de cardioloog. Gelet hierop berust het tweede onderdeel van de klacht op een verkeerde uitleg van de televisiecommercial en kan de klacht in zoverre evenmin slagen, zodat wordt beslist als volgt.