RB 3212

Lucky Duck geen misleidende bedrijfsnaam voor eendproducten

Vz. RCC 13 september 2018, IEF 18004; RB 3212; dossiernr. 2018/00649 (Lucky Duck) Afwijzing. Misleiding. De uiting betreft de bedrijfsnaam tekst “Lucky Duck International B.V.” op de vrachtauto van adverteerder. Blijkens het verdere opschrift op de vrachtauto handelt adverteerder in eend-, varkens- en kipproducten. De klacht. Klaagster acht de bedrijfsnaam “Lucky Duck International B.V.” in strijd met de artikelen 2 en 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), nu de eenden, voordat zij tot voedselproducten worden verwerkt, "een vreselijk leven" hebben gehad en "een gruwelijke dood" sterven.

De klacht is gericht tegen de bedrijfsnaam van adverteerder op een vrachtauto. Een bedrijfsnaam kan - buiten de situatie van sponsoring waarvan hier geen sprake is - eventueel een afzonderlijke aanprijzing inhouden en om die reden onder de definitie vallen van reclame in de zin van artikel 1 NRC. Deze situatie doet zich hier niet voor. De voorzitter acht de vermelding "Lucky Duck International B.V.” een fantasienaam waarbij het te ver gaat om deze naam aldus uit te leggen dat de producten van adverteerder zouden voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van dierenwelzijn.