RB 3228

Leeftijdskorting Zwaluw Comfortsanitair misleidend door ontbreken uitsluiting Budgetline

RCC 4 oktober 2018, RB 3228; dossiernr. 2018/00612 (Zwaluw Comfortsanitair) Aanbeveling. Misleiding. De uiting betreft een tv commercial waarin onder andere wordt gezegd: “krijg nu €10,- korting per levensjaar.” Rechtsboven in beeld wordt een cirkel getoond met daarin met witte letters, tegen een gele achtergrond: “€10,- korting per levensjaar”. De klacht wordt als volgt samengevat. Klaagster heeft naar aanleiding van de tv commercial een brochure van adverteerder aangevraagd. Klaagster heeft gebruik willen maken van de actie maar dit was volgens adverteerder niet mogelijk op de door haar gewenste “Budget line comfortdouche”. Volgens klaagster staat echter nergens vermeld dat de “Budget line comfortdouche” is uitgesloten van de actie. 

1) Het betreft een tv commercial waarin gezegd wordt dat er €10,- leeftijdskorting per levensjaar wordt gegeven. Klaagster wilde gebruik maken van deze korting maar dit bleek niet mogelijk voor de “Budget line comfortdouche”.

2) De uiting wekt onmiskenbaar de indruk dat de korting voor alle producten geldt. In werkelijkheid blijkt dit niet het geval nu adverteerder niet gemotiveerd heeft betwist dat de Budget line niet uitgezonderd is van de actie. De consument wordt, anders dan wat adverteerder beweert, op geen enkele wijze gewezen op een beperking van de kortingsactie. De gemiddelde consument zal om die reden de uiting zo opvatten dat €10,- leeftijdskorting geldt op alle producten van adverteerder.

3) Blijkens het voorgaande ontbreekt in de commercial essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Er is daardoor sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.