RB 3248

KNMV Verzekeringen reclame "Waar je ook rijdt, we rijden met je mee" misleidend: lijkt elk land te dekken

RCC 6 november 2018, RB 3248; dossiernr. 2018/00720 (KNMV Verzekeringen) Aanbeveling. Misleiding. De uiting betreft de paginagrote advertentie van KNMV Verzekeringen op de achterzijde van het maandblad GRIP (het ledenblad van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging KNMV). De advertentie toont een foto van een motorrijder die op een weg in een bergachtig landschap rijdt. Bovenin de uiting staat: “WAAR JE OOK RIJDT…” en naast de motorrijder staat: “WIJ RIJDEN MET JE MEE”. Onderin de advertentie staan de tekst “Voor en door motorrijders >>knmvverzekeringen.nl” en het logo van KNMV Verzekeringen. De klacht. Klager heeft een motorverzekering  bij KNMV Verzekeringen. Toen hij op de motor een reis door Rusland wilde maken, bleek zijn motor in dat land niet verzekerd te zijn omdat Rusland niet op de groene kaart wordt vermeld. Nu de motorverzekering niet in alle landen geldig is, klopt volgens klager de tekst “Waar je ook rijdt… wij rijden met je mee” niet. Klager is het niet eens met de stelling van adverteerder dat deze tekst juist is omdat zij een reisverzekering aanbiedt die wel in Rusland geldig is. Motorverzekeringen zijn het belangrijkste product van adverteerder. Als motorrijder heeft klager niets aan een reisverzekering als zijn motor niet verzekerd is.

De gemiddelde consument zal de in het ledenblad van de KNMV geplaatste advertentie van KNMV Verzekeringen, waarin een motorrijder is afgebeeld, opvatten als een aanprijzing van motorverzekeringen. Terecht merkt adverteerder op dat het een feit van algemene bekendheid is dat aan een verzekering in het algemeen verzekeringsvoorwaarden verbonden zijn. Naar het oordeel van de Commissie wordt echter door de slogan “Waar je ook rijdt…wij rijden met je mee” en de afbeelding van een motorrijder in een buitenlands landschap de stellige indruk gewekt dat de dekking (geografisch) onbeperkt is. De gemiddelde consument zal immers uit de advertentie begrijpen dat de motorverzekering van adverteerder overal – “waar je ook rijdt” – dekking biedt en er gezien de absolute claim niet op bedacht zijn dat de dekking krachtens de polisvoorwaarden in bepaalde landen niet geldt. Vast is echter komen te staan dat van een dergelijke dekking geen sprake is, nu blijkens het verweer “veel landen, zeker buiten Europa” buiten de dekking van financiële risico’s vallen en de verzekering alleen dekking biedt in de landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de advertentie voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de voordelen en de van de motorverzekering te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument door de uiting ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.