RB 3321

Klacht tegen niet serieus te nemen reclame-uiting van Marktplaats afgewezen

RCC 14 mei 2019, RB 3321; dVAF 2019/00296 (Klager tegen Marktplaats) Reclamerecht. Klacht. Klager heeft op 8 maart 2019 door middel van het online klachtenformulier bezwaar gemaakt tegen de reclame-uiting van Marktplaats, waarin wordt gezegd: “Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats.” Klager maakt hiertegen bezwaar, omdat daarin een niet-reële situatie wordt geschetst, nu wordt gesuggereerd dat men even snel een sportauto kan regelen om daarna de file voorbij te rijden. De claim dat men in een file de bus voorbij rijdt, is niet juist omdat op veel plaatsen de bus de file voorbijrijdt en niet andersom. Ook zou milieuonvriendelijk gedrag gestimuleerd worden.

Het oordeel van de voorzitter:
Adverteerder prijst zichzelf in de radiocommercial aan door middel van een niet serieus te nemen verhaallijn. Er is immers sprake van een persoon die tussen twee bushaltes besluit een vuurrode sportauto te kopen, deze vindt en later dezelfde bus in de auto voorbijrijdt. Voor de gemiddelde consument is duidelijk dat de reclame-uiting niet als een serieuze claim is bedoeld maar slechts op overdreven wijze de aandacht op adverteerder bedoelt te vestigen. Van misleiding over hetgeen men van adverteerder kan verwachten, is aldus geen sprake. De reclame-uiting bevat geen milieuclaim, zodat van strijd met de Milieu Reclame Code geen sprake kan zijn. op grond van het voorgaande beslist de voorzitter als volgt: Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.