RB
Gepubliceerd op maandag 13 november 2023
RB 3810
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
23 okt 2023
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 23 okt 2023, RB 3810; 2023/00461 (Klager tegen verweerder), https://www.reclameboek.nl/artikelen/klacht-tegen-de-tekst-voordeelpak-500g

Klacht tegen de tekst "voordeelpak 500g"

RCC 23 oktober 2023, RB 3810; 2023/00461 (Klager tegen verweerder) In een reclame-uiting wordt er op een verpakking van een product de tekst “voordeelpak 500g” aangegeven. De klager klaagt hierover, omdat er opeens wordt vermeld dat het om een voordeelpak gaat, terwijl de verpakking altijd al 500 gram was. Voorts is de prijs gestegen met €0,60.

De reclame is volgens verweerder bedoeld om de consument te informeren dat dit product goedkoper is per kilogram dan de andere muesliproducten van Zonnatura. De klager stelt dat er onterecht wordt geadverteerd met “voordeelpak”. De Commissie oordeelt als volgt. De consument zal niet zonder meer verwachten dat een product vergeleken wordt met andere varianten van hetzelfde merk als dat niet kenbaar wordt gemaakt. Dit is nog sterker van belang als de muesli-varianten van elkaar verschillen qua ingrediënten. Het is hierdoor voor de consument niet duidelijk waarmee het product vergeleken wordt, waardoor er een onjuiste indruk kan ontstaan over het te ontvangen (prijs)voordeel. De Commissie acht de bestreden uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

2.  De gemiddelde consument zal op basis van de mededeling “Voordeelpak 500g” verwachten dat hij een bepaald voordeel ontvangt. Volgens adverteerder dient deze mededeling te worden bezien in vergelijking met (de kiloprijs van) haar andere muesli-varianten, die worden aangeboden in verpakkingen van 375 gram. De gemiddelde consument zal naar het oordeel van de Commissie echter in de veronderstelling verkeren dat het voordeel ziet op de verpakkingsinhoud van hetzelfde product. De consument zal niet zonder meer verwachten dat een product vergeleken wordt met andere varianten van hetzelfde merk indien dat niet als zodanig kenbaar wordt gemaakt. Dit geldt  te meer nu de muesli-varianten wezenlijk van elkaar verschillen qua ingrediënten. Het is voor de consument dan ook niet duidelijk wat het referentiekader is waarmee het product vergeleken wordt. Op grond hiervan en nu niet is gesteld of gebleken dat het product “Zonnatura Muesli Rijkgevuld” ook in een andere (niet voordeel-)verpakking in dezelfde winkels wordt verkocht, acht de Commissie het aannemelijk dat de mededeling “Voordeelpak 500g” op de verpakking voor de gemiddelde consument onduidelijk is en dat hierdoor bij de consument een onjuiste indruk kan ontstaan over het te ontvangen (prijs)voordeel.