RB 3416

Klacht reclame wifi van online.nl afgewezen

SRC 29 april 2020, RB 3416; 2020/00154 (Reclame online.nl) Klacht gericht tegen een uiting op http://www.online.nl/internet/wifi/. Klager vindt de reclame misleidend. Adverteerder suggereert dat zij bovengemiddeld goede apparatuur in bruikleen geeft, die “storingsvrij” en “optimaal” wifi levert. In de praktijk levert adverteerder echter apparatuur die in 2020 niet meer marktconform kan worden genoemd. Adverteerder wekt daarnaast de indruk dergelijke apparatuur te leveren, door haar Wifi aan te duiden als “storingsvrij” en “optimaal”, terwijl zij deze apparatuur in werkelijkheid niet levert, zo stelt klager. De klacht wordt afgewezen.

De voorzitter acht het aannemelijk dat de gemiddelde consument de bestreden uiting zal opvatten in die zin dat adverteerder snel en storingsvrij draadloos internet aanbiedt, waarbij de abonnee gebruik maakt van een modem dat men in bruikleen krijgt. Naar het oordeel van de voorzitter ligt in de bestreden uiting niet de suggestie besloten dat dit modem “bovengemiddeld” goed is, noch dat het noodzakelijkerwijs gaat om een modem dat 5.0 Ghz ondersteunt. Overigens is bij verweer meegedeeld dat adverteerder, in geval van problemen met de snelheid of door storingen, tips en tools biedt voor diagnose en verbetering van de Wifi performance in huis, waaronder de mogelijkheid van het leveren van een type modem, dat zowel 2.4 Ghz als 5.0 Ghz ondersteunt. Van misleiding, zoals door klager gesteld, is naar het oordeel van de voorzitter geen sprake.