RB 3171

Gebruik Wilhelmus in reclame Keramiekmuseum Princessehof niet verboden

Voorz. 20 juni 2018, RB 3171, dossiernr. 2018/00448 (Princessehof I) dossiernr. 2018/0044/A (Princessehof II) Misleiding. Directe Voorzitters afwijzing.Het betreft een radiocommercial van Keramiekmuseum Princessehof die aanvangt met een fragment van het Wilhelmus. Vervolgens wordt onder meer gezegd: "Nu te zien in Keramiekmuseum Princessehof. Made in Holland. Van iconisch Delfts blauw tot eigenwijs Dutch design. Ontdek hoe een klein land uitgroeide tot wereldspeler". Klacht I: Klager vindt het gebruik van het Wilhelmus ongepast en verzoekt maatregelen te nemen om hieraan een einde te maken. Klacht II: De radiocommercial zet de luisteraar op een verkeerd been doordat deze begint met het Wilhelmus. De luisteraar zal dan denken aan een boodschap van nationaal belang. Daarnaast vindt klager het gebruik van het Wilhelmus ongepast waarbij hij opmerkt dat adverteerder zich verbonden voelt met het project Culturele Hoofdstad van Europa.

Het oordeel van klacht I:
De voorzitter stelt voorop dat het gebruik van het Wilhelmus in reclame niet is verboden. Het is dus toegestaan in reclame fragmenten van het Wilhelmus te laten horen, met dien verstande dat dit wel met voldoende respect dient te gebeuren. De radiocommercial voldoet aan deze eis. Duidelijk is bovendien dat het fragment van het Wilhelmus verband houdt met het feit dat in de radiocommercial een bezoek aan een expositie met het thema "Made in Holland" wordt aangeprezen. Nu naar het oordeel van de voorzitter niet kan worden gezegd dat de radiocommercial de grens van het toelaatbare te buiten gaat, wordt beslist als volgt.

Het oordeel van klacht II:
Bij de vraag of een reclame-uiting misleidend is, dient te worden gelet op de totale uiting. Uit de gehele radiocommercial blijkt onmiskenbaar dat deze is bedoeld als reclame voor (een expositie van) adverteerder. Duidelijk is dat het fragment van het Wilhelmus verband houdt met het feit dat in de radiocommercial een bezoek aan een expositie met het thema "Made in Holland" wordt aangeprezen. Het gebruik van het Wilhelmus is in reclame ook niet verboden. Het is dus toegestaan in reclame fragmenten van het Wilhelmus te laten horen, met dien verstande dat dit met voldoende respect dient te gebeuren. De radiocommercial voldoet aan deze eis. Nu naar het oordeel van de voorzitter niet kan worden gezegd dat de radiocommercial misleidend is of de grens van het toelaatbare te buiten gaat, wordt beslist als volgt.