RB 3157

E-mailonderwerp "Naaktfoto's gelekt" van sportschool BigGym schaadt het vertrouwen in reclame

RCC 12 juni 2018, RB 3157; Dossiernr. 2018/00330 (BigGym) Aanbeveling (Vertrouwen in reclame). Het betreft een op 25 april 2018 aan klager gestuurde e-mail van “Sportschool BigGym <noreply@biggym.nl> met als onderwerp: “Naaktfoto’s uitgelekt”. In de e-mail staat onder meer: “Hi (naam klager) Oeps verkeerde titel, maar wel een dikke actie. Vandaag is je laatste kans om mee te doen. Je bespaart maar liefst € 195,-. Claim Jouw Gratis 6 Maanden”. De klacht wordt als volgt samengevat. Onder verwijzing naar “alle problematiek” lijkt het klager dat het niet is toegestaan dat een professioneel bedrijf op deze wijze per e-mail reclame maakt. Naar zijn mening is er sprake van “een smakeloze aandachttrekkerij”.

De Commissie stelt vast dat in de door adverteerder overgelegde preheader van de bestreden e-mail staat:

“Sportschool BigGym                 25-04-18

 Naaktfoto’s uitg … Inkomend – Exchange

 Dit wil je niet missen Onlineversie

 bekijken Hi (naam geadresseerde) Oeps verkeer…”.

Verder luidt het onderwerp van de e-mail, zoals hiervoor al vermeld:

“Naaktfoto’s uitgelekt”.

Uit het verweer van adverteerder blijkt dat de onderhavige preheader en onderwerpregel zijn bedoeld om de aandacht te trekken van de ontvanger van de e-mail en om deze te bewegen de e-mail te openen. Daarmee wordt de ontvanger van de e-mail door adverteerder op het verkeerde been gezet. De inhoud van de e-mail betreft immers de actie “6 maanden gratis sporten” en heeft niets van doen met het uitgelekt zijn van naaktfoto’s. Aldus bestaat de gerede kans dat oud-leden de e-mail op grond van een ongegronde en alarmerende mededeling (“Naaktfoto’s uitgelekt”) en onjuiste verwachtingen zullen openen om kennis te nemen van de commerciële boodschap van adverteerder in de e-mail. Met die handelwijze van adverteerder wordt naar het oordeel van de Commissie het vertrouwen in reclame geschaad als bedoeld in artikel 5 NRC.