RB
Gepubliceerd op donderdag 31 augustus 2023
RB 3786
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) ||
2 aug 2023
Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 2 aug 2023, RB 3786; (Klager/e-Academy), https://www.reclameboek.nl/artikelen/e-academy-handelt-in-strijd-met-code-reclame-via-e-mail

E-Academy handelt in strijd met Code reclame via e-mail

RCC 2 augustus 2023, RB 3786; Dossiernr. 2023/00307 (Klager/e-Academy) Klager heeft een account gemaakt bij e-Academy, waarbij hij een tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangt waarin modulen en nieuwe cursussen worden aangeprezen. Klager heeft zich later afgemeld, maar ontvangt nog steeds de nieuwsbrief. Deze uiting is volgens klager in strijd met de Reclamecode, omdat er geen afmeldmogelijkheid in de nieuwsbrief is opgenomen, contactgegevens van de afzender in de brief ontbreken en hij bij aanmelding niet heeft gekozen om commerciële nieuwsbrieven te ontvangen. E-Academy stelt dat zij na de klacht is gestopt met het versturen van nieuwsbrieven. Ook was er ten tijde van inschrijving wél een opt-in mogelijkheid voor de nieuwsbrieven.

De voorzitter neemt aan dat onweersproken is dat klager ook na afmelding nieuwsbrieven bleef ontvangen. De stelling dat er wél een opt-in mogelijkheid was voor de nieuwsbrief is niet onderbouwd. Ook is vast komen te staan dat afzender geen contactgegevens in de nieuwsbrief heeft achtergelaten, noch is er sprake van een afmeldmogelijkheid in de nieuwsbrief. De klager wordt in het gelijk gesteld, maar omdat de klacht al door e-Academy is opgelost, blijft een aanbeveling achterwege. E-academy heeft in strijd met de Code reclame via e-mail gehandeld.

Niet gebleken is dat klager heeft ingestemd met reclame via e-mail. Klager heeft onweersproken gesteld dat hij zich op 15 juni 2020 heeft afgemeld voor de nieuwsbrief van de afzender.
Afzender heeft daartegenover niet aangetoond dat klager alsnog heeft ingestemd met reclame via e-mail. Afzender stelt weliswaar dat klager een opt-in heeft gegeven voor de nieuwsbrief, maar deze stelling is verder niet toegelicht en de voorzitter ziet voor hetgeen afzender stelt ook geen aanwijzingen in de overgelegde stukken. Uit de stukken blijkt immers niet van een opt-in. Klager kan dus niet geacht worden toestemming te hebben gegeven aan afzender voor het toezenden van reclame via e-mail, zodat afzender door het verzenden van de bewuste e-mail heeft gehandeld in strijd met artikel 1.3a Code e-mail.